Szinergia Kft.

A Szinergia Kft. meghatározó szereplője a vállalati, szervezeti tanácsadás és a képzések -elsősorban projektmenedzsment képzések- területének. Több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezünk komplex szervezeti problémák megoldásában és képzési csomagok, egyedi képzések megvalósításában.

Az évek alatt több száz céggel dolgoztunk együtt, több mint 19.000 fő vett részt képzéseinken.

 

Szolgáltatási fókuszaink:

 1. Projektmenedzsment

Projektalapú vagy projektorientált szervezeteket segítünk abban, hogy projektjeiket eredményesebbé, sikeresebbé tegyék. Funkcionális szervezeteket támogatunk a projektmenedzsment bevezetésében.

Lehetséges együttműködési irányok:

 • Kialakítjuk a projektmenedzsment és portfóliómenedzsment módszertanát praktikus, a cég struktúrájához-kultúrájához illeszkedő eszköztárral
 • Kialakítjuk a projekt- és portfóliókezelés teljes informatikai hátterét O365-ös keretrendszerben
 • Projektvezetőként core vagy non-core (belső, nem ügyfél projekt) projektek vezetését vállaljuk
 • Az Ügyfél projektvezetőket „on the job” támogatjuk a projekt teljes vagy részleges életciklusában
 • Az Ügyfél stratégiai projektjeinek minőségbiztosítását végezzük
 • Képezzük az Ügyfél munkatársait a projekttagi szemléletformálástól kezdve a projektvezetői gyakorlati képzésen keresztül egészen a felsővezetői, szponzori szintig
 • Felmérjük a szervezeti projektmenedzsment érettségét-képességét, javaslatot teszünk a lehetséges fejlesztési irányokra és támogatjuk a fejlesztés megvalósítását

 

 1. Agilitás

Projekteket és szervezeteket támogatunk abban, hogy szemléletükben és gyakorlati eszköztárukban tükrözzék az agilis értékeket.

Lehetséges együttműködési irányok:

 • Egy adott projektet, a meglévő kulcsszereplőkön keresztül támogatunk agilis eszköztárral tanácsadás és képzés oldalon egyaránt
 • Egy adott projektre kihelyezünk kulcsszereplőket: Scrum Master és/vagy Product Owner
 • Képezzük a szervezet minden szintjén, más-más tartalmi fókusszal a munkatársakat az agilis értékek mentén
 • Felmérjük a szervezet agilis érettségét, azaz megvizsgáljuk, hogy egy tervezett agilis transzformációra mennyire áll készen
 • Teljes szervezetre kiterjedő agilis transzformációt hajtunk végre

 

 1. Szervezetfejlesztés

A célok, felelősségek, hatáskörök, folyamatok és az érdekeltség egyensúlyát keressük. Szervezetek evolúciós fejlesztését támogatjuk a következő területeken: stratégia tervezés, változásmenedzsment, agilis működési mód váltás, folyamatok optimalizálása és konstruktív kultúra fejlesztése a területünk.

Lehetséges együttműködési irányok:

 • A revolúciós fejlesztésre cégfúziók, projekt alapú működésre való átállás, vezetőváltás esetén keressen bennünket. A munkánk a szervezetek belső működésére, versenytársaira és vevőire, partnereire, a velük való interakciókra is kiterjed. Mindezt úgy tesszük, hogy együtt élünk velük a hétköznapjaikban, megbeszéléseikben.
 • Családi vállalatok fejlesztésében, generáció váltásában tartjuk egyensúlyban az üzleti szempontokat a családbeli viszonyokkal. Csökkentjük a család és tulajdonosság szerepkonfliktusait. Együtt kezeljük a hard elemeket (folyamatok, célok, eszközök, gépek, stb.) és a szoft elemeket (bizalom, kommunikáció, vezetés, értékek, normák, kultúra). Felkészítjük a családokat a várható és váratlan változásokra. (Házasság, gyerekek nagykorúsága, testvérek tulajdonosi és menedzsment szerepe, válás, stb). A működés érték, norma, szabályrendszerét dolgozzuk ki, amely biztosítja a generációkon keresztül fenntartható sikerességet.

 

 1. Képzések

Gyakorlatorientált, valós, ügyféloldalon szerzett tapasztalatokon alapuló tréningekkel támogatunk egyéneket és szervezeteket a fejlődésükben.

Lehetséges együttműködési irányok:

 • Tradicionális projektmenedzsment tréningek: projekttagi, projektvezetői és felsővezetői gyakorlatorientált, esettanulmányokon alapuló képzések
 • Agilis tréningek: szemléletformáló, gyakorlati, vezetői és szerepre (Product Owner, Scrum Master) felkészítő tréningek
 • Vizsgafelkészítő képzések: az amerikai Project Management Institute (PMI) nemzetközi minősítéseinek megszerzését támogatjuk intenzív képzésekkel: Szenior projektmenedzser (PMP), junior projektmenedzser (CAPM), üzleti elemző (PBA) és agilis eszköztárban jártas projektvezető (ACP)
 • Készségfejlesztő tréningek: munkatársak, projektvezetők és szervezeti vezetők vezetési ill. „soft” képességeit fejlesztjük speciális témákban (pl. személyiségtipológiák célzott használata) ill. komplex módon (vezetőfejlesztési moduláris kompetenciafejlesztés)

 

 1. Digitális megoldások

Kis- és közepes vállalkozások számára nyújtunk informatikai szolgáltatást, mellyel projektjeiket, ill. folyamataikat egy rendszerben átlátják vezetői és munkatársi szinten is, Microsoft keretrendszerben.

Lehetséges együttműködési irányok:

 • Informatikai rendszerek konszolidálása: megvizsgáljuk, hogyan racionalizálhatók a különböző munkafolyamatokra használt informatikai rendszerek, akár azok összekapcsolásával, akár azok kiváltásával
 • Csoport – és projektmunka támogatás MS Office 365-ös eszközökkel a vállalkozás munkafolyamatához illesztve
 • Vezetői döntéstámogató, kontrolling célú automata dashboard-ok kialakítása
 • Teljes értékű vállalatirányítás informatikai leképezése MS Dynamics 365-el