ev-pm-je-felhivas-768x434.png

Az Év Projektmenedzsere Díj rendszere

A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla, a magyar projektmenedzsment szervezetek által létrehozott közösség, amely évente a Projektmenedzsment világnapján Év Projektmenedzsere díjat adományoz.

Preambulum

Az „ÉV PROJEKTMENEDZSERE” díj célja a projektmenedzsment szakma népszerűsítése, a szakmai kompetencia és –kultúra fejlődés elősegítése a kiemelkedően sikeres projektmenedzserek elismerésével.

Az elmúlt évtizedek tevékenységei bebizonyították, hogy a piaci versenyképességet biztosító stratégiai ötletek, a hatékony szervezetfejlesztés, a szükséges innovációk sikeres megvalósításának hatékony eszköze a projektmenedzsment, amelynek középpontjában a megfelelő kompetenciák bázisán speciális eszközrendszert alkalmazó projektmenedzser áll, aki eredményorientáltsága mellett ügyel a költségvetés kézbentartására, a stratégiai célok megvalósítására, az átláthatóság megteremtésére, s képes a mindig jelenlevő kockázatok kezelésére.

A projektmenedzser olyan vezető személyiség, aki hatékonyan képes vezetni az adott célra összeálló csapatát egyensúlyozva az időnyomás és a megfelelő minőségű teljesítés között, s a mindig szűkös erőforrásokkal gazdálkodva célba érni a váratlanul felbukkanó kockázatok ellenére.

Ezek a tulajdonságok a globális gazdasági válság körülményei során különleges figyelmet biztosítottak világszerte a projektmenedzsment szakma és képviselői iránt.

A projektmenedzsment szakmában a példaértékű szakmai eredményeket, sikeres életutakat Magyarországon is fontos reflektorfénybe állítani.

A Díj pályázat első ízben 2001-ben a 4. PROJEKTMENEDZSMENT FÓRUM-hoz kapcsolódóan került kiírásra. A pályázat megújítására, a Tábla megalakulására 2010-ben került sor, erősítve a díj szakmai jellegét, a szervezetek együttműködését, hangsúlyozva a kompetencia alapú értékelést, hogy inkább a pályázó projektmenedzser eredményeire, képességeire, tapasztalataira fókuszálva történjen a minősítés, és ne az általa vezetett projektek mérete, érdekessége legyen a döntési szempont.

A Díjat odaítélő szervezetek

A díjat a projektmenedzsment szakma és szakmaiság iránt elkötelezett, a projektmenedzsment etikai kódexet elfogadó társadalmi szervezetek adományozzák (továbbiakban tagszervezetek).

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla (PM Tábla) alapítói:

  • Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége (FŐVOSZ)
  • Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) Projektmenedzsment Szakosztály
  • Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)
  • Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ)
  • PMI Budapest, Magyar Tagozat (PMI Budapest)

Csatlakozott szervezetek:

  • Építéstudományi Egyesület (ÉTE)

A tagszervezetek a PM Tábla munkájában – a belső szabályaikban meghatározott módon – évente meghatalmazott képviselőiken keresztül vesznek részt. PM Tábla döntéseit egyeztetéssel hozza.

A PM Tábla nyitott, csatlakozást bármely társadalmi szervezet, szerveződés írásos nyilatkozattal, jelen dokumentumban rögzített célok, feladatok és kötelezettségek elfogadásával, vállalásával kezdeményezheti. A PM Tábla új tagjává a csatlakozási szándék elfogadása esetén válik a kezdeményező.

Támogató szervezetek

A Díj presztízsének növelésére a Tábla olyan Fővédnököt és/vagy Védnökö(ke)t kér fel, akik támogatják a projektmenedzsment szakma fejlődését, illetve egyetértenek fejlesztésének fontosságával.

A különböző védnökök egyeztetés alapján vesznek részt az értékelésben és a díj odaítélésnek folyamatában.

A Díj átadásának méltó körülményeit szponzori támogatások is segíthetik. A szponzori ajánlatot a tagszervezetek egyetértése esetén írásban kell rögzíteni, s biztosítani a szponzor(ok) megjelenését az átadáson és az ahhoz kapcsolódó kommunikációban.

A pályáztatás rendszere

A PM Tábla évente pályázati felhívást ad ki a részvételi feltételek és az értékelés szempontjainak közzétételével.

Az értékelést az Értékelő Bizottság végzi. Tagjai:

  • tagszervezetek képviselői közül a tagszervezetek által konszenzussal felkért Elnök,
  • az alapító tagok képviselői,
  • rotációs alapon a csatlakozott tagok képviselői úgy, hogy az Értékelő Bizottság maximális létszáma ne haladja meg a 9 főt,
  • a tagszervezetek által közösen felkért szavazati joggal bíró más értékelők (előző év díjazottja, védnökök, sajtó stb. képviselői) – a 9 tagon felül max. 2 fő.

A Bizottság külső szakértőket is felkérhet az értékeléshez.

A Díjat a felkért Fővédnök, Védnök(ök) és az Értékelő Bizottság ítéli oda, és adja át.

Az értékelésben a pályázati felhívásban található űrlapon jelentkező, a feltételeket elfogadó projektmenedzserek vehetnek részt öt évnél nem régebben lezárt projektjeikkel.

Az értékelés első körben az írásos pályázati anyagok alapján történik, majd a Bizottság a legjobb pályázókkal személyes beszélgetést is folytat, hogy a projektmenedzsment tudás, kompetenciák, értékek alapján történjen meg az „Év Projektmenedzsere Díj” adományozása.

A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy több értékes pályamű esetén esetlegesen különdíj(ak)at, illetve kiemelkedő 35 év alatti pályázó esetében „Év Fiatal Projektmenedzsere Díjat” is adományozzon.

Díjátadás

Az „Év Projektmenedzsere Díj” átadása minden év novemberében, a Projektmenedzsment nemzetközi világnapjához kapcsolódóan történik.

A díjátadás méltó környezetben, megfelelő nyilvánosság előtt, az odaítélők minél szélesebb képviseletének jelenlétében történik. A Tábla döntése alapján a pályázók (vagy a legkiemelkedőbb pályázók) a pályázaton való részvételt elismerő oklevelet kaphatnak

A pályázathoz és a díjátadáshoz kapcsolódó költségeket a tagszervezetek azonos arányban megosztva biztosítják, a természetben adott szolgáltatásokat is beszámítva.

Díj

Egyedi vándordíj.

A díj nyertesének a tagszervezetek publicitást biztosítanak, így felkérik az év során megrendezendő projektmenedzsment eseményeiken való részvételre, előadás tartására. A díj nyertese tarthatja az évente megrendezésre kerülő PM FÓRUM Projektmenedzsment a gazdaságban konferencia nyitó előadását.

A díj nyertese jogosulttá válik az IPMA Achievement Award nemzetközi pályázatán való részvételre is, (amennyiben vállalja a pályázaton való részvétellel kapcsolatos kötelezettségeket), a szakmai felkészüléshez a Tábla segítséget biztosít.

Az Év Projektmenedzsere részt vehet a következő évi pályázat zsűrijében.

Az esetleges különdíjasok kitüntető oklevelet kapnak.

http://www.evprojektmenedzsere.hu/