Felhasználási feltételek

A weboldalt a PMI Budapest, Magyar Tagozat működteti

A www.pmi.hu weboldalt (“PMI Budapest weboldalt”) a PMI Budapest, Magyar Tagozat működteti (PMI Budapest). A PMI Budapest, Magyar Tagozat postacíme 1064 Budapest Izabella utca 68/B. A lh. Fsz/5., Magyarország. A leveleket kezeli: Dudás Dezső / Elnök.

A weboldal használatát a jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák

Kérjük, az oldal használata előtt szánjon pár percet az Általános Szerződési Feltételek elolvasására. A www.pmi.hu weboldal használatával beleegyezik ezen szabályok betartásába és követésébe. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely pontjával nem ért egyet, kérjük, ne használja a PMI Budapest, Magyar Tagozat weboldalát.

Az Általános Szerződési Feltételek előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak

A PMI Budapest, Magyar Tagozat fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, frissítse vagy megváltoztassa. Bármilyen ilyen jellegű változás után a www.pmi.hu weboldal használatával beleegyezik, hogy követi és elfogadja a megváltozott Általános Szerződési Feltételeket. Ezért arra bátorítjuk, hogy a weboldal használatakor mindig újra nézze át az Általános Szerződési Feltételeket. A szerződési feltételek legutóbbi felülvizsgálatának dátuma alább található.

Jelszavak

Tagjaink hozzáférhetnek a PMI Budapest, Magyar Tagozat tevékenységével kapcsolatos legfrissebb információkhoz. Minden tag saját maga felel azért, hogy jelszavát csak ő használja fel. A PMI Budapest, Magyar Tagozati tagság lejárta után a tag a továbbiakban nem férhet hozzá a weboldal tagok számára fenntartott részéhez.

A szerzői jog és a védjegy

Minden tartalom, melyet a www.pmi.hu weboldalon lát vagy más módon tapasztal (a “Tartalom”), beleértve például az összes oldal fejlécét, képeket, illusztrációkat, grafikákat és szövegeket, mind olyan védjegy, szolgáltatási védjegy, kereskedelmi csomagolások szerzői jogok és/vagy egyéb szellemi tulajdonjogok és licencek tárgyát képezik, melyeket a PMI Budapest, Magyar Tagozat, annak partnerei, vagy olyan harmadik felek birtokolnak, melyek anyagaik licencét a PMI Budapest, Magyar Tagozatra ruházták.

A www.pmi.hu weboldal Tartalma és a weboldal egésze felhasználói számára kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra szolgál. A Tartalom kiválasztott részeit letöltheti, kinyomtathatja és tárolhatja, feltéve, hogy

  1. a Tartalom ezen részeit kizárólag személyes, nem kereskedelmi céllal használja;
  2. a Tartalmat semmilyen hálózati számítógépre nem másolja át és nem teszi közzé, és semmilyen médiafelületen nem közvetíti; és
  3. a Tartalmat semmilyen módon nem módosítja és változtatja meg, és semmilyen szerzői jogi vagy védjegy figyelmeztetést nem töröl vagy változtat meg.

A letöltés eredményeképp semmilyen, a letöltött anyaghoz kapcsolódó jog, cím vagy érdek nem ruházódik át a letöltőre. A PMI Budapest, Magyar Tagozat minden címet és a teljes szellemi tulajdonjogot fenntartja minden Tartalommal kapcsolatban, mely erről a weboldalról lett letöltve.

A fent említettek kivételével a Tartalmat a PMI Budapest, Magyar Tagozat előzetes írásbeli engedélye nélkül másolni, letölteni, sokszorosítani, módosítani, közzétenni, terjeszteni, továbbadni, átruházni vagy abból származtatott munkákat létrehozni nem lehet.

A káros tevékenység elkerülése

Beleegyezik, hogy nem tesz olyan lépéseket, melyek a weboldal biztonságát veszélyeztethetik, azt mások számára hozzáférhetetlenné tehetik, vagy bármilyen egyéb módon kárt okozhatnak a weboldalnak vagy annak bármilyen tartalmának. Egyetért azzal, hogy a weboldal Tartalmához nem ad hozzá, abból nem vesz el és semmilyen módon nem módosítja.

Beadványok

Örömmel fogadjuk a www.pmi.hu weboldallal kapcsolatos kommenteket és javaslatokat. Azonban bármilyen, a PMI Budapest, Magyar Tagozat részére küldött hozzászólás, visszajelzés, megjegyzés, üzenet, ötlet, javaslat vagy bármilyen más kommunikáció (összefoglalva “Hozzászólások”) a PMI Budapest, Magyar Tagozat kizárólagos tulajdonát képezi. A PMI Budapest, Magyar Tagozat jogosult bármilyen beküldött Hozzászólás használatára, sokszorosítására, nyilvánosságra hozására, közzétételére és terjesztésére, bármilyen célból, korlátozás és bármiféle kompenzáció nélkül. Ebből kifolyólag megkérjük, hogy ne küldjön nekünk olyan Hozzászólásokat, melyeket nem akar ránk ruházni, ideértve bármilyen bizalmas információt vagy bármilyen, eredeti kreatív anyagot, mint például történetek, cikkek, vagy eredeti műalkotások. Egyetért azzal, hogy nem küld olyan Hozzászólásokat, melyek a Hozzászólások bizalmas kezelésével kapcsolatos bármilyen megállapodást vagy kötelezettséget sértenek. A PMI Budapest, Magyar Tagozat határozottan elutasítja az érdeklődést minden olyan Hozzászólás iránt, melyet a benyújtó nem jogosult benyújtani.

Színek

A PMI Budapest, Magyar Tagozat igyekszik a weboldalon található logók, információs elemek és képek színét a lehető legpontosabban megjeleníteni. Azonban, mivel az észlelt színek a használt monitortól is függenek, a PMI Budapest, Magyar Tagozat nem garantálja, hogy a monitoron megjelenő bármelyik szín pontos lesz.

A hibák és pontatlanságok javítása

A www.pmi.hu weboldalon található információk tartalmazhatnak tipográfiai hibákat, egyéb hibákat vagy pontatlanságokat, és nem feltétlenül teljesek vagy aktuálisak. Ezért fenntartjuk a jogot az esetleges hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására, valamint az információk megváltoztatására vagy frissítésére, előzetes értesítés nélkül. Elnézést kérünk minden ezzel okozott kellemetlenségért.

Nincs jóváhagyás

A PMI Budapest, Magyar Tagozat weboldalán található harmadik fél nevére, termékére vagy szolgáltatására vonatkozó hivatkozások, illetve harmadik fél weboldalára vagy információjára mutató linkek nem feltétlenül jelentik a harmadik fél        jóváhagyását, szponzorációját vagy információjának, termékének vagy szolgáltatásának ajánlását a PMI Budapest, Magyar Tagozat részéről. Bármilyen, más weboldalra mutató linket csak a kényelem érdekében illesztünk be. Mindenkinek saját felelőssége és döntése a bármilyen más weboldallal történő kommunikáció.

Nyilatkozatok

A www.pmi.hu weboldalt a PMI Budapest, Magyar Tagozat működteti “úgy ahogy van”, “amennyire lehet” alapon, bármilyen állítás vagy garancia nélkül. A PMI Budapest, Magyar Tagozat és partnerei elutasítanak bármilyen és minden, a weboldallal és annak tartalmával kapcsolatos, kifejezett, hallgatólagos vagy törvényi állítást és garanciát, beleértve, de nem korlátozva a jogcímszavatosságra, forgalmazhatóságra és adott célra való alkalmazásra vonatkozóan.

A fentiek korlátozása nélkül a PMI Budapest, Magyar Tagozat és partnerei nem állítják vagy garantálják, hogy a www.pmi.hu weboldalon található információk pontosak, teljesek vagy aktuálisak és, hogy a www.pmi.hu weboldal megszakítás vagy hiba nélkül fog működni.

Korlátolt felelősség

A PMI Budapest, Magyar Tagozat, annak partnerei, alkalmazottai, igazgatói, tisztviselői, önkéntesei, szállítói vagy beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért, melyek a www.pmi.hu weboldal használatából vagy a használatra való képtelenségből adódnak.

Ez a felelősség átfogó korlátozása, mely mindenfajta veszteségre és kárra vonatkozik (legyen akár általános, különleges, következményes, véletlen, példaértékű vagy egyéb, beleértve, korlátozás nélkül, az adatok, a bevétel vagy a profit elvesztését), akár rendeletben, törvényben vagy szerződésben, gondatlanság vagy más megtévesztő cselekedet által, még akkor is, ha a PMI Budapest, Magyar Tagozatnak vagy partnereinek egy felhatalmazott képviselője értesítve lett vagy tudnia kellett volna az ilyen károk lehetőségéről.

Ha elégedetlen a www.pmi.hu weboldallal vagy a rajta található bármilyen tartalommal, vagy a PMI Budapest, Magyar Tagozat weboldalának Általános Szerződési Feltételeivel, akkor az egyetlen és kizárólagos megoldás, hogy nem használja tovább a www.pmi.hu weboldalt. A PMI Budapest, Magyar Tagozat weboldalának használatával tudomásul veszi, hogy a weboldalt kizárólag saját felelősségére használja.

A szerződési feltételek érvényesítése

A hozzáféréssel a PMI Budapest, Magyar Tagozat weboldalához és annak használatával egyetért azzal, hogy a www.pmi.hu weboldalhoz való hozzáférésre és annak használatára a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint az összes alkalmazható törvény vonatkoznak melyek a megfelelő budapesti törvények szerint alkalmazandóak és értelmezendőek.

Utoljára felülvizsgálva: 2023. szeptember 6.