Általános kérdések a Minősítéssel kapcsolatban

Előfeltétele-e a CAPM vagy PMP minősítés, vagy PMI tagsági viszony egyéb PMI minősítés kérelmek beadásához?

Nem. Egyik minősítés megléte sem előfeltétele a másiknak. Nem szükséges továbbá PMI tagsági viszony sem a minősítés megszerzéséhez.

Hogy válhatok jogosulttá egy PMI által kiadott minősítésre?

Egy, a PMI által kiadott minősítés megszerzéséhez először is teljesíteni kell az ezen a weboldalon és a tanúsítási kézikönyvekben meghatározott megfelelési követelményeket. Ezt követően, sikeresen meg kell felelni a vizsgán is.

Melyek az alkalmassági feltételek?

Valamennyi tanúsítványra vonatkozó alkalmassági követelmény megtalálható a weboldalainkon, valamint részletesen a vonatkozó minősítési kézikönyvben. Kattintson a megfelelő minősítési kézikönyv linkjére a részletes útmutatóhoz.

Hogyan kell kitölteni a jelentkezési kérdőívet?

Valamennyi minősítés típushoz tartozó jelentkezési kérdőív elérhető online. Kattintson a vonatkozó weboldalon található “Jelentkezés” gombra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelentkezési kérdőívről hiányzó bármilyen információ hátráltatja a kérelem feldolgozását.

Milyen kiegészítő dokumentumokat kell beadnom a jelentkezésemmel?

A jelentkezéssel együtt nem szükséges semmiféle dokumentumot beadni. Azonban, ha jelentkezése véletlenszerű auditra lett kijelölve, kiegészítő dokumentumok beadására lesz szükség. A PMI audit eljárásának részleteit a tanúsítási kézikönyvek es az auditra vonatkozó Gyakran Ismételt Kérdésekből ismerheti meg.

Vizsga Tájékoztató

Hogyan tovább miután megfeleltem a vizsgán vagy a kiértékeléseken?

Jogában áll minősítés birtokosnak (Minősítettnek) nevezni magát, annak ellenére, hogy a minősítés csomag postai kézbesítése akár hat-nyolc hetet is igénybe vehet. Ezzel kapcsolatos további részleteket a kézikönyvek “PMI Minősítés Használata” című fejezetei tartalmazzák.

Elkezdheti tervezni a minősítés érvényben tartását a Folyamatos Minősítési Követelmények (CCR) program részleteivel való megismerkedéssel. A CCR programmal kapcsolatos további részleteket a Folyamatos Minősítési Követelmények (CCR) Kézikönyv tartalmazza.

CCR Kézikönyv
Hogy kaphatok vizsgaidőpontot?

A vizsgárabocsáthatóság megszerzését követően a PMI emailben küld tájékoztatást a vizsgára jelentkezésről, és az ehhez használandó kódról, amire a vizsgáztató központtól a vizsgaidőpont kéréshez lesz szüksége.

Hol fogok vizsgázni?

Valamennyi PMI vizsga a Pearson VUE Vizsga Központ világhálózatának szervezésében történik. A helyszíneket a Pearson VUE weblapján találja meg. (MEGJEGYZÉS: Kísérje figyelemmel a Pearson VUE Covid-19 weblapján az önhöz közeli vizsgaközpontok szolgáltatásaira vonatkozó információkat.)

A CAPM, PMP, és PMI-ACP vizsgák már kényelmes körulmények között az ön otthonából vagy munkahelyi irodájából online is letehetők, egy Pearson VUE online vizsgafelügyelő felügyelete mellett.

Person VUE
Vizsgázhatok az angol nyelven kívül más nyelven is?

A PMP, CAPM és PMI-ACP vizsgák több nyelven is rendelkezésre állnak. A választható nyelvek tekintetében tanulmányozza a vonatkozó tanúsítási kézikönyvet.

Más minősítési vizsgák jelenleg nem állnak rendelkezésre, de a PMI értesítést küld, amint újabb nyelvekre lefordították a vizsga anyagot.

Újra vizsgázhatok, ha nem sikerül a vizsgám?

Ha a vizsgája nem sikerül az első alkalommal, két további próbálkozásra van lehetősége az egy éves vizsgára bocsáthatósági időszakon belül. Az ismételt vizsgákért fizetni kell. Az utóvizsga költségeivel kapcsolatos információkat a minősítési kézikönyv tartalmazza.

Mi történik, ha a vizsgára bocsáthatósági időszakom lejárt, és még nem vizsgáztam le?

Jelentkezése az annak elfogadásától számított egy (1) évig érvényes. Ha ez az időszak letelik, meg kell ismételnie a jelentkezést és újra be kell adnia a jelentkezési kérelmét.

Folyamatos Tanúsítási Program (CCR) Követelményei

Milyen követelményeknek kell megfelelnem, hogy fenntartsam az aktív minősített státuszt?

A CAPM kivételével valamennyi PMI minősítés fenntartásának feltétele a folyamatos szakmai továbbképzésben való részvétel. Az egyes tanúsítvány típusokhoz tartozó követelményeket a Folyamatos Minősítési Követelmények (CCR) kézikönyv tartalmazza.

CCR Kézikönyv
Miért lett a PMI Készség Háromszög a Folyamatos Minősítési Követelmények (CCR) program része?

Kiterjedt piackutatás, a minősítéssel rendelkezők, valamint szervezetek visszajelzései alapján beazonosíthatóvá vált a szakmai készségek munkáltatók által a projekt szakembereik jobb teljesítménye miatt igényelt része. Ezeket a készségeket képviseli a PMI Készség Háromszög. A CCR frissítései összehangolják a szakmai fejlesztési tevékenységeket, különösen a tanulmányi tevékenységeket a PMI Készség Háromszöggel, annak érdekében, hogy a minősítéssel rendelkezők a szakma igényeire összpontosítsanak.

Hogyan határozzák meg a PMI Készség Háromszög három fő irányát?

A PMI Készség Háromszög felvázolja a munkaadók számára szükséges három készségterületet. Ezek a következők:

Technikai projektmenedzsment: a projekt-, program- és portfóliókezelés meghatározott területeivel kapcsolatos ismeretek, készségek és viselkedés. Az egyes szerepekhez ellátásához kapcsolódó technikai szempontok.

Vezetési ismeretek: a csapat irányításához, motiválásához, valamint a szervezet üzleti céljainak eléréséhez szükséges tudás, készségek és viselkedés.

Stratégiai és üzleti menedzsment: a terület és a szervezet ismerete és szakértelme, amely növeli a teljesítményt és jobb üzleti eredményeket eredményez.

Megismerhetek néhány példát a PMI Készség Háromszögén belül az egyes készségterületekhez kapcsolódó témákra?

Számos téma kapcsolható a PMI Készség Háromszög egyes területeihez. Íme néhány példa a megértéshez.

PMI Készség háromszög
A PMI Készség Háromszög egyes területei összhangban vannak-e a tevékenységekkel?

Nem. Kaphat PDU-kat olyan tevékenységekért, amelyek a szakma szempontjából hasznosíthatók, ideértve az új projektmenedzsment ismeretek létrehozását, az önkéntes tevékenységeket és a projektmenedzsment szakmában végzett munkát. Az önkéntes tevékenységeknek tükrözniük kell a gyakorlati ismeretek és készségek felhasználását (vagyis a projekt jótékonysági célokat szolgál).

Hogyan tudok egyszerre több minősítést fenntartani?

A Folyamatos Minősítési Követelmények (CCR) folyamat lehetővé teszi bizonyos PDU-k megosztását a minősítések között, leegyszerűsítve ezáltal a fenntartási folyamatot. További információkért olvassa el a „Több minősítés fenntartása” webinárt.

Webinár

Minden, amit a PDUk-ról tudni kell

Mik a PDUk?

A PDU a professzionális fejlesztési egység angol nyelvű rövidítése. A PDU az a mérőegység, amelyet a szakmai fejlődés számszerűsítéséhez használnak a folyamatos minősítési követelmények (CCR) program részeként. 1 PDU = 1 óra tanulás vagy tevékenység.

Továbbra is szerezhetek PDU-kat a tanulmányaimmal, ugyanúgy, mint régen?

Igen. Tanulmányi PDU-kat kaphat úgy, hogy részt vesz a PMI által elismert oktatók (R.E.P), helyi szervezetek, munkahelyi vagy egyetemek által szervezett órákon; PMI kongresszuson, SeminarsWorld®-ön és más rendezvényeken való részvétel, vagy önálló tanulás útján.

Igényelhetők PDU-k egyetlen tanulmányi tevékenységből a PMI Készség Háromszög egynél több készségterületére?

Igen. PDU-kat igényelhet egyetlen tanulmányi tevékenységre a PMI Tehetség Háromszög több szakterületén (technikai projektmenedzsment, vezetési ismeretek, stratégiai és üzleti menedzsment). Például: ha elolvasott egy könyvet, a projekt időgazdálkodásának technikáiról és az érintett felekkel folytatott tárgyalásokról, akkor ezt a tanulmányi tevékenységet igényelheti a Műszaki Projektmenedzsment és Vezetés szakterületére is.

Átvihetek PDU-kat a következő ciklusra?

Igen. A 3 éves minősítési ciklus utolsó évében az előírt felett megszerzett PDU-k (például PMP esetében 60 felett) átvihetők a következő ciklusra. A ciklusának első két évében megszerzett PDU-k nem vihetők át egy következő ciklusra. További részletek a Folyamatos Minősítési Követelmények (CCR) kézikönyvben találhatók.

Mi az a legkorábbi időpont, amikor elkezdhetem megszerezni a PDU-kat?

Amint megszerezte a PMI minősítést, elkezdheti megszerezni és jelenteni a PDU tevékenységeit. A minősítés megszerzése előtt elvégzett tevékenységek nem számítanak PDU-knak az újonnan megszerzett minősítéseknél.

Szükség van igazoló dokumentumokra a PDU tevékenységeinek jelentésekor?

A PDU-k jelentéséhez és a hitelesítő adatok megújításához nincs szüksége igazoló dokumentációra. A PDU-k CCRS-en keresztüli jelentésekor a tevékenységre vonatkozó konkrét információkat a PDU igénylőlapon kell megadnia.

MEGJEGYZÉS: A PMI azt javasolja, hogy nyisson egy személyes mappát az összes PDU-val kapcsolatos dokumentációhoz, és őrizze meg ezt a dokumentációt a CCR ciklus lezárását követő legalább 18 hónapig. Ha véletlenszerű ellenőrzésre választják ki, akkor meg kell adnia ezt a dokumentációt

Online PDU jelentési (CCR) rendszer

Szükségem van egy speciális felhasználónévre vagy jelszóra a CCRS használatához?

Nem. Ugyanazt a felhasználónevet és jelszót kell használni, mint amit a PMI.org eléréséhez használ. A CCRS a PMI egyszeri bejelentkezés technológiáját használja, amely lehetővé teszi, hogy egyszeri bejelentkezéssel hozzáférjen az összes PMI-rendszerhez és erőforráshoz. Az egyszeri bejelentkezés időt takarít meg, és így nincs szükség külön felhasználónévre és jelszóra a CCRS eléréséhez.

Hol találok részletes utasításokat a CCR rendszer használatához?

A CCRS egy átfogó online felhasználói útmutatót tartalmaz. A használati útmutatót a CCRS Kézikönyvek és útmutatók szakaszban találhatja meg.

Minősítés felfüggesztése

Kaphatok kiterjesztést a felfüggesztési időszak lejárta után?

A PMI megérti, hogy az életben nehézségek merülhetnek fel. Az aktív katonai szolgálatra behívott, betegség miatt cselekvőképtelen vagy szülési szabadságon lévő minősítés birtokos kérheti az érvényességi időszak meghosszabbítását.

Visszavonultam a projektmenedzser szakmából. Hogyan zárhatom le a minősítésemet?

Kérjük, küldjön írásbeli kérelmet a PMI tanúsító osztályának. A minősítése ezt követően a PMI “nem aktív” -ként tartja nyilván. A PMP minősítéssel rendelkező, 10 éves megfelelő minősítéssel rendelkezők jogosultak lehetnek a PMP-nyugdíjas státusra.

Szerezhetek-e PDU-kat a felfüggesztési időszak alatt és elszámolhatom azokat az legutóbbi CCR-ciklusomra?

Ha a felfüggesztési időszak alatt szerzi meg a szükséges PDU-kat, hogy megfeleljen a CCR-nek, akkor meg fogja tudni újítani a minősítést. Ha azonban dokumentálni tudja a szükséges PDU-kat az eredeti CCR ciklusból, akkor a felfüggesztési időszak alatt megszerzett PDU-kat felhasználhatja arra az időszakra vonatkozó tevékenységekként, amelyben ezeket a PDU-kat ténylegesen megszerezte.

Audit

Miért auditálja a PMI a jelentkezési kérvényeket?

A PMI jelentkezési kérvény ellenőrzéseket végez a tanúsítási kérelemben dokumentált tapasztalatok és / vagy tanulmányok megerősítése céljából. Az audit célja a tanúsítási program és a tanúsítvánnyal rendelkezők hitelességi szintjének emelése. Az audithoz minden egyes tanúsítás típushoz véletlenszerűen kiválasztják a jelentkezési kérelmek meghatározott százalékát.

Mennyi időt vesz igénybe az audit?

A tanúsító ellenőrző csoport az ellenőrzési anyagokat a PMI-hoz való beérkezésüket követő 5-7 munkanapon belül dolgozza fel. Amint a PMI áttekinti és jóváhagyja az ellenőrzési anyagokat, a PMI e-mailt küld mely tartalmazza a fizetési lehetőségeket.

Mi a legjobb módszer az audit dokumentumok PMI-hoz küldésére?

A kitöltött ellenőrzési űrlapokat - a tartózkodási helyétől függően - szokásos postai úton vagy expressz futárszolgálattal az alábbi címre küldheti el. A PMI nem fogad el faxon vagy e-mailben elküldött audit dokumentumokat. Kérjük, küldje el az összes anyagot egyszerre vagy egy borítékban a feldolgozási idő felgyorsítása érdekében.

PMI Attn.:

Certification Audit

14 Campus Blvd.

Newtown Square, PA 19073-3299 USA

Bizalmasan kezelik az audit anyagokat?

Igen. Az audit anyagok szigorúan bizalmasak, és a PMI egyetlen külső szervezettel sem osztja meg azokat, kivéve, ha a PMI-t érintő jogi lépések megkövetelik.

Visszaküldi a PMI az eredeti ellenőrzésre benyújtott anyagokat az audit után?

Nem. A PMI a belső auditálási eljárásaival összhangban megőrzi az eredeti dokumentációt

Hitelesíttetni kell a tapasztalatok ellenőrzésére szolgáló űrlapokat?

Nem

Elfogadja a PMI az email aláírást?

Nem

Hogyan kell egy auditra kiválasztott jelöltnek igazolnia azokat a programokat és / vagy projekteket, amelyekben a menedzseri vagy témavezetői szerepe volt?

A jelentkező megjelölhet egy kollégáját, társát, ügyfelét vagy szponzorát, aki a projekttel kapcsolatos alapos ismeretekkel rendelkezik.

Ha a felsorolt projekteket és / vagy programokat egy szigorúan titkos környezetben hajtották végre, vagy ha egy vállalat a szabadalmaztatott információi védelme érdekében korlátozza a más munkáltatók vagy a vállalaton kívüli egyének hozzáférését, hogyan tudom ezt a helyzetet kezelni?

A PMI nagyon érzékeny erre a helyzetre, és arra ösztönzi a jelölteket, hogy az információkat oly módon ellenőrizzék, hogy azok összhangban álljanak a vállalati gyakorlattal és politikával. A jelöltek fekete átmázolással olvashatatlanná tehetik a védett információkat, feltéve, hogy a PMI-nak megadott eredeti információban nincs változtatás vagy kihagyás. Kérés esetén a PMI bármely menedzsernek vagy témavezetőnek felhasználási szándéknyilatkozatot is küldhet.

Egy vezető véletlenül közvetlenül a PMI-hoz küldte a borítékot. A kísérőlevél kimondja, hogy a részleges benyújtást az audit automatikus kudarcának kell tekinteni. Ezt a figyelmetlenséget automatikusan az audit sikertelenségnek tekinti a PMI?

A PMI nem szankcionálja az auditált jelöltet ezért a figyelmetlenségért. Fontos azonban, hogy a PMI tudomására hozza a helyzetet, hogy a PMI a küldeményt a további audit anyagok beérkezésére váróként jelölhesse meg.

A menedzser vagy a felügyelő a világ másik végén van. Megengedett-e az ellenőrzési anyagokat faxolni vagy közvetlenül a PMI-hoz küldeni?

A Tapasztalat Ellenőrzési Űrlap és a Tapasztalat PDF melléklet e-mailben elküldheti bármilyen igazoló menedzsernek vagy felügyelőnek; mivel azonban az eredeti ellenőrzési nyomtatványokat lezárt és aláírt borítékban kell benyújtani, a PMI nem fogadja el faxon küldött másolatokat. A PMI azt javasolja, hogy a jelölt minden dokumentumot egy csomagban küldjön el.

Elegendő-e a végzettségről szóló oklevél fénymásolata, vagy a PMI megköveteli az eredeti példányokat?

A tanúsítványok másolata elegendő. Megértjük, hogy bizonyítványai fontosak önnek. Ezért azt javasoljuk, hogy eredeti dokumentumok másolati példányait küldje el.

Az idegen nyelvű bizonyítványokat le kell fordítani?

A jelentkezőknek el kell küldeniük az eredeti bizonyítvány másolati példányát és egy, az általános fordítást tartalmazó levelet.

Ha egy tanfolyamot egy PMI által regisztrált oktatási szolgáltatónál végeztem el, a PMI felveszi a kapcsolatot velük a bizonyítványom megszerzéséért?

Nem. Az auditált jelölteknek kapcsolatba kell lépne a PMI által regisztrált oktatási szolgáltatóval a szükséges igazolás beszerzéséhez.

Ha egy vállalati belső tanfolyam nem adott ki igazolást, milyen típusú igazolást fogad el a PMI?

A tanfolyam elvégezésének igazolására a PMI elfogad a tanfolyam adminisztrátora, HR osztály vagy a menedzsere által hivatalos vállalati levélpapíron írt igazoló levelet.

A tapasztalataimat igazoló személy elfelejtette aláírni a boríték hátulját. Probléma lesz ebből?

Bár előnyben részesítjük, ha tapasztalat ellenőrzési űrlapja(it) aláírt és lepecsételt borítékban küldi a PMI-nak, megértjük, hogy ez bizonyos esetekben nem lehetséges a belső üzleti szabályzatok, a vámellenőrzések stb. miatt. Kérjük jelezze a szóban forgó boríték hátulján, hogy az aláírás hiányzik.

Elfogadja-e a PMI a nyugtát vagy a kurzuslistát oktatási igazolásként?

Nem. Ez nem ad információt a tanfolyam elvégzéséről.

A PMI elfogadja-e a leckekönyvet az oktatási követelményeknek való megfelelés igazolásaként?

Igen

Felveszi a PMI a kapcsolatot a hitelesítő menedzserrel?

Nem mindig. A PMI fenntartja a jogot erre, ha az ellenőrzéssel kapcsolatos konkrét kérdés merül fel.

Mi történik egy sikertelen audit esetén?

A Tanúsítási Osztály eseti alapon hoz további intézkedéseket.

Milyen lépéseket kell tenni, ha egy auditált jelölt úgy dönt, hogy eláll az audittól?

Ha a jelölt úgy dönt, hogy nem fejezi be az auditot, akkor azt nem megfelelőség miatti sikertelen auditnak kell tekinteni. A jelölt egy év elteltével újra pályázhat. Abban az időben új tanúsítási kérelmet kell benyújtani, ismét ki kell fizetni a díjat, és a kérelmet ismételt auditnak vetik alá.