Döntések és dillemák

A projekt menedzselését döntések vezérlik, naponta gyakran több vagy több tucat. Egyes döntések kicsik és alig észrevehetők, míg mások kiemelkedőek. Egyesek mélyreható gondolkodást igényelnek, mert bevonják az embereket, az erőforrásokat és a környezetet. Ezek a tényezők néha ellentmondásosak, dilemmát, valamint legtöbbször jelentős kockázatokat okoznak. Bár a projektmenedzserek általában tudják, mit és hogyan kell csinálni, mindez azonban tanácstalanságot okozhat - különösen akkor, ha az érintettek érdekei ütköznek egymással. Mint minden vezetõ, a projektvezetõk is bizalmi kapcsolat kiépítésére törekszenek a döntéshozatal útján. Itt ismét nehézséget okozhat, a „hogyan kell csinálni”, mégis bizonyíthatóan fontos.

Az etika a "hogyan csináljuk a legjobban" alapelvvel egyenlő. Útmutatóként a viselkedés és a nehéz döntések meghozatalának segítésére készítettünk egy Etikai Kódexet (Code of Ethics and Professional Conduct (ENG)) és egy Etikai Döntés-előkészítő Keretrendszert. Továbbá számos cikket és webináriumot (ENG) biztosítunk a tudásuk elmélyítéséhez.

Amikor egy etikátlan viselkedést tapasztal, tegyen ellene. Használja a etikai megfelelés és felülvizsgálati folyamatok (ENG) dokumentumot és tekintse át a rendelkezésre álló speciális erőforrásokat.A PMI tagjai megállapították, a projektvezetői szakma számára az őszinteség, a felelősség, a tisztelet és a tisztesség azon értékek közé tartoznak, amelyek etikai magatartásukat is vezérlik. A PMI szakmai és etikai kódexe ezen értékeket a gyakorlatba ültetve alkalmazza, hiszen a legjobb végeredmény a legetikusabb.
 

PMI Szakmai és Etikai kódex

 
Magyar fordítás: Lóki Csaba
Lektorálta: Kremmer László, MBA, CLC, PMP®

Etikai döntések hatásai

Egy nagyszerű projektmenedzsernek a mai viharos időszakban nemcsak arra van szüksége, hogy sikeresen tudja vezetni a projektet, hanem hogy példaképe legyen a csapata számára. Míg az első tanulással és gyakorlással érhető el, addig a második az etika könyörtelen tiszteletét és a szakmai magatartásra való folyamatos összpontosítást vonja maga után.

Simona Bonghez, PhD, PMP

PMI Ethics Member Advisory Group

Etikai dilemmákkal szembesülve, az etikus döntések meghozatala összetett, kihívást jelentő és nehéz. Csak akkor tudjuk felmérni azok hatását, ha pozitívan válaszolunk arra, hogy az ilyen döntések növelik-e a bizalmat és az átláthatóságot, és biztosítva vannak-e mindenki védett érdekeinek hosszú távú pozitív hatásai. A jó projektvezetők könyörtelenül törekednek arra, hogy etikus maradjanak.

Alankar Karpe, PMI-ACP, PMP

PMI Ethics Member Advisory Group

A projektjeink vezetése során tisztában kell lennünk az etikai kérdésekkel, be kell építeni az etikai és szakmai gyakorlatokat, etikai döntéshozatali kereteket kell alkalmaznunk, és tiszteletteljes beszélgetésekbe kell lépnünk, figyelembe véve a különböző szempontokat. Ez javítja képességeinket az etikai kihívások további feltárására és kezelésére, amellyel most és a jövőben szembesülünk, és jobb vezetőkké, stratégiai végrehajtókká és változáskészítőkké válunk.

Amany Nuseibeh, PMP

PMI Ethics Member Advisory Group

Nyílvános közlemény

Az ERC a közelmúltban három embert talált, aki megsértette az Etikai Kódexet, és nyílvános megrovást rendelt el.

További információk (ENG)