Bankárképző

A Bankárképző Magyarország vezető pénzügyi és banki tanácsadó-oktató intézménye.

A Bankárképzőt, Kelet-Európa első bankár képző intézményét 28 magyar bank és a Francia Bankárképző Központ (CFPB) hívta életre 1988-ban, amely Magyarország vezető banki-tanácsadó, illetve oktatási tevékenységet folytató vállalatává nőtte ki magát. A Bankárképző ügyfelei magyar bankoktól és pénzügyi intézményektől, vállalatoktól és biztosítótársaságoktól, valamint különféle kormányzati hatóságoktól érkeznek. Az ITCB feladatait erősen elkötelezett és magasan képzett munkatársak látják el. Munkatársaink, szakembereink és oktatóink széles körű gazdasági szakértelemmel rendelkeznek.

Bankszakmai/befektetési és pénzügyi területen számos banknál, pénzügyi intézménynél működött közre a Bankárképző a munkatársak képzésében, oktatási kézikönyvek és e-learning oktatási anyagok, tananyagok, a kapcsolódó vizsgarendszer, vizsgaadatbázis kidolgozásában, a munkatársak vizsgáztatásában, értékelésében.

MIK A BANKÁRKÉPZŐ ERŐSSÉGEI?

Az első és legfontosabb, hogy nem kínálunk kész megoldásokat ügyfeleink számára, hanem egyedi válaszokat adunk a partnerek által felvetett kérdésekre, javaslatokra és a problémák megoldására. Másodszor – nem kevésbé fontos – a szakemberek hálózata és az a tudásanyag, amelyet ez elmúlt évtizedek során fejlesztettünk ki. Büszkék vagyunk arra, hogy kijelenthetjük, hogy Magyarországon alig néhány szervezet van beágyazva ilyen mélyen a pénzügyi szektorba, ilyen hatalmas akadémiai és gyakorlati ismeretekkel.

KÜLÖNBÖZŐ KÉPZÉSEKET KÉSZÍTÜNK, AJÁNLUNK BANKÁROKNAK, ILLETVE A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK, ELEMZÉSI ÉS BANKI SZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK.

A Bankárképző több mint 30 éves fennállása alatt OKJ-s és hazai, illetve nemzetközi diplomaprogramjainkat már közel 100 000 hallgató teljesítette sikeresen. A képzéseink gyakorlatiasságát, mindenkori szakmai aktualitását biztosítja, hogy oktatóink, trénereink banki, befektetési, pénzügyi szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek, elismert szakértőnek számítanak a piacon. Így a Bankárképző a képzésein ötvözni tudja az elméleti és gyakorlati ismereteket, ami a tanfolyamok sikerességének záloga.

DIPLOMAPROGRAMOK ÉS OKJ KÉPZÉSEK

 • Bankmenedzsment Diplomaprogram (BADI) egy kétéves posztgraduális pénzügyi és banki képzési program, amelyet a Budapesti Corvinus Egyetemmel közösen folytatunk.
 • Befektetés-elemzői program (CEFA) egy 3 féléves program, amelyet a Magyar Tőkepiaci Szakemberek Szövetségével közösen működtetnek. Ez egy nemzetközileg akkreditált program, amely az Európai Befektetéselemzők Szövetségének (EFFAS) tantervére épül.
 • European Financial Planner (EFP) és European Financial Advisor (EFA) programok az Európai Pénzügyi Tervezési Szövetség (EFPA) által akkreditált összetett pénzügyi tervező program részei.
 • Vagyon, Alap, Portfólió (VAP) a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége(BAMOSZ) és Bankárképző közös programja. Az egy féléves alapkezelő képzési program célja befektetési szakemberek gyakorlati továbbképzése.
 • Szakképesített bankreferens (FEBI) képzésünk egy intenzív távoktatási program.
 • Európai Bankszakmai Oklevél (EFCB) egy program az Európai Bankképzési Hálózat (EBTN) által kiállított európai banki tanúsítvány megszerzéséhez tanuló hallgatók számára.

 RÖVID KURZUSOK

 • EU-ügyek: Strukturális alapok, Kohéziós Alapok, Pénzügyi végrehajtás és ellenőrzés
 • Bankmenedzsment
 • Banki szimuláció (FinSim)
 • Hitelkockázat kezelése, ICAAP
 • Működési kockázatok kezelése
 • KKV-k finanszírozása
 • Treasury
 • Banki kontrolling
 • Kockázatalapú belső ellenőrzés
 • Compliance
 • Pénzügyi piacok, MiFID II
 • Részvényelemzés
 • IFRS 9 ECL modellezés

SZEMÉLYRESZABOTT KÉPZÉSEK

A Bankárképző egyedi képzési megoldásokat kínál a pénzügyi intézmények speciális igényeihez igazítva.

Innovatív E-learning
AZ E-LEARNING KURZUSAINK MODERN TANULÁSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTANAK FEJLETT TECHNOLÓGIA FELHASZNÁLÁSÁVAL.

MCD Jelzáloghitelezés képzésünk a Moody's Analytics és a BIB-bel együttműködésben arra hivatott, hogy növelje a hitelezéssel foglalkozó szakemberek tanácsadói képességeit és segítse őket abban, hogy felelős tanácsadókká váljanak, miközben a személyre szabott tanulással jelentősen lerövidítheti a munkatársak belső képzési idejét, és biztos lehet benne, hogy megfelelő színvonalú tudással rendelkeznek a kollégák l MiFID II képzési programot is kínálunk befektetési tanácsadóknak – feleljen meg a jogszabályi előírásoknak hatékonyan!

PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ CÉGKÉNT A TESTRESZABOTT ÜZLETI ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI MEGOLDÁSOKRA SZAKOSODUNK.

A Bankárképző vezető banktanácsadó cég Magyarországon, amely speciális üzleti és kockázatkezelési megoldásokat kínál ügyfeleinek. Ügyfeleinkkel folytatott szoros együttműködés eredményeként testreszabott megoldásokat kínálunk. Hosszan tartó sikerünk kulcsa mindig is az elméleti ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok egyedülálló kombinációja volt.

KOCKÁZATKEZELÉS

A kockázatkezelés és a tőkeszabályozások (Bázel III, CRD és CRR) az egyik legfontosabb kulcsterületünk. A Bankárképző 1999-ben kezdte meg a Bázel II-vel kapcsolatos képzési és tanácsadói munkát, és azóta nyomon követi az állandóan változó szabályozási javaslatokat. Számos kockázatkezelési projekten dolgoztunk magyar és regionális bankokkal.

SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Professzionális projektmenedzsment (átfogó átvilágítás, támogatás a döntéshozatalban, a projektvezetés irányítása) megoldások:

 • GAP elemzés: eltérések a szabályozási követelmények és az adott intézmény gyakorlatai között
 • Pontozási / besorolási rendszerek, paraméterbecslési modellek (PD, LGD, EAD, CF) fejlesztése és érvényesítése
 • Működési kockázatkezelési rendszerek fejlesztése (támogatás a veszteségadatok gyűjtésében, kockázatkezelési eljárások és AMA modellezési módszertan kidolgozása)
 • ICAAP módszertan
 • IRB megoldások implementálása és validálása
 • IFRS 9 ECL modellezés és validálás
 • Belső eljárások optimalizálása, a kockázatkezelési jelentési rendszerek fejlesztése
 • AI és Big Data modellezés

AZ OKTATÁSI TAPASZTALATOK, MUNKATÁRSAINK KÉPESSÉGEI ÉS STABIL PARTNERI KAPCSOLATAINK ALAPJÁN KIVÉTELES INTÉZMÉNYI HÁLÓZATOT HOZTUNK LÉTRE.

Kulcsszerepet játszunk az üzleti stratégiák újratervezésében, legjobb piaci megoldások feltárása, elemzések, háttér-tanulmányok készítése és stratégiai ajánlások kidolgozása révén. A stratégiai és speciális banki tanácsadás területén a Bankárképző a következő szolgáltatásokat kínálja:

 • komplex képzési rendszerek tervezése és felállítása (ideértve a jövőbeni oktatók képzését is)
 • vállalati stratégiák kidolgozása
 • üzleti tervek és projektek értékelése, jövedelmezőségi számítások
 • a pénzügyi menedzsment korszerűsítése
 • piacelemzés, megvalósíthatósági tanulmányok

Öcsi Béla
Vezérigazgató, Bankárképző
Vezető kockázati szakértő
bocsi@itcb.hu
+36 1 212 0705

CÍM

Szalag utca 19.
1011 Budapest,
Hungary

Weboldal

www.itcb.hu