<< Vissza

PMBOK 7. kiadás – Hamarosan, 2021. májusban – Mi változik?

Kiemelt
PMBOK

A PMI bejelentette a PMBOK®7 nyilvános tervezetének szakmai véleményezésre bocsátását 2020 januárjában a projektmenedzsment-közösség számára. A PMP-tanúsítványt megszerezni kívánók számára a PMBOK az egyik legfontosabb tudásanyag a PMP-vizsgára való felkészülés során. A PMP-felkészítő kurzusokat tartó szervezetek legtöbbje a PMBOK alapján készíti el tananyagait. Tehát a PMBOK7 lesz a PMP és CAPM tanúsítási folyamatok vezérfonala, és az oktatócégek e változás alapján fogják frissíteni tananyagaikat.

Átnéztük a PMBOK7 nyilvános tervezetét, és megpróbáltuk összegyűjteni a fontosabb változásokat.

Mikor jelenik meg a PMBOK7?

A PMI hivatalos oldala szerint a PMBOK7 eredetileg tervezett kiadási időpontja 2020 utolsó negyedéve volt. A múltban azonban mindig késtek a PMBOK-kiadások és vizsgaváltozások. Például a legutóbbi változások (PMP exam changes) a tervezett 2019 december helyett 2020 júliusában jelentek meg, és hasonló csúszások jellemezték a korábbi PMBOK-kiadásokat és vizsgaváltozásokat is. A trend láthatóan folytatódik, hiszen a PMBOK7 is késik, és a megjelenés 2021. májusban várható.

Miért változik a PMBOK®?

Napjainkig a PMBOK  központjában alapvetően a vízesés-szemléletű projektmenedzsment-technikák álltak. A technológia gyors ütemű fejlődése azonban soha nem látott módon kiélezett piaci versenyt hozott. A termék-életciklusok lerövidültek, a termékekkel vagy a projektekkel szembeni követelmények a projekt előrehaladása során változnak.

Hagyományos projektmegközelítéssel a követelmények gyors változása nem követhető hatékonyan. Ez volt az oka az agilis projektmenedzsment módszerek és megközelítések megjelenésének a 2000-es években. Számos szervezet kezdte beépíteni ezeket az agilis keretrendszereket a projektmenedzsment-gyakorlatába, különösen az IT- és szoftverágazatban.

PMBOK7:1.png

A PMP a projektmenedzserek legelismertebb tanúsítási rendszere, több, mint egymillió PMP-tanúsított szakemberrel világszerte. A PMBOK a PMP-vizsga (PMP certification exam) tananyagának alapja.  Mivel a projektmenedzsment dinamikája, a népszerű keretrendszerek és a trendek változnak, a PMBOK-nak e változások közepette is meghatározónak kell maradnia. Ez az elsődleges ok, amiért a PMBOK 3-5 évente megújul.

Mi változik a PMBOK Útmutató 7. kiadásában?

Ha azt kérnék, hogy foglaljam össze egy mondatban, miben lesz más a PMBOK7, a következőt mondanám:

A PMBOK7 elvekre, nem pedig folyamatokra épül, és sokkal kisebb terjedelmű, mint a jelenlegi kiadás.

A projekt jellegétől, az iparágtól, a projektérintettek követelményeitől és a szervezettől függően, a projektmenedzserek különböző megközelítéseket alkalmaznak a projektek során. E megközelítések lehetnek prediktív, agilis, hibrid, vagy vízesésjellegűek. Nagyon fontos, hogy a projektmenedzsment szabványok egyik megközelítést se részesítsék előnyben a többivel szemben. A projektmenedzsment szabványoknak a projekt sikeres lebonyolítását és az értékteremtést kell a középpontba helyezniük.

 

Nézze meg “Mi változik a PMBOK®7-ben?” videónkat!

                                    

 

A folyamatalapú projektmenedzsment helyett elvekre épülő szemlélet

A PMBOK7-ben a projektmenedzsment szabványok nem folyamatokra, hanem elvekre épülnek. A jelenlegi és korábbi PMBOK-ok tudásterületeket (PMBOK knowledge areas) határoznak meg, melyek mindegyikéhez folyamatok, bemenetek, eszközök, technikák és kimenetek tartoznak. Ilyen folyamatok a PMBOK7-ben már nem lesznek. Helyükbe a projektmenedzsmentben általánosan elfogadott és alkalmazott elvek lépnek.Korábban az aktuális és az előző PMBOK-kiadások a leszállítandókra fókuszáltak, manapság a folyamatosan változó projektdinamika központjában a projekt általános eredményessége áll, és ezért az új PMBOK a leszállítandók helyett az eredményességre összpontosít.

Ez nem azt jelenti, hogy a folyamatalapú megközelítés nem fontos vagy nem hasznos a továbbiakban.Számos szervezet és gyakorló projektmenedzser továbbra is a hagyományos lebonyolítási módszereket fogja használni. A hagyományos megközelítés a PMBOK7 korszakában is meghatározó marad.

A PMBOK7-es kiadásában a projektek nem csupán termékeket vagy leszállítandókat gyártanak. A projekteknek eredményei vannak, melyek értéket jelentenek a szervezetek és a projektérintettek számára.

 

A PMBOK7 változásainak grafikus áttekintése

A PMBOK7 nyilvános tervezete, és a PMI közleménye alapján az alábbi fő különbségek lesznek a PMBOK 6 és a PMBOK7 között:

PMBOK7:2.png

 

A PMBOK6 három bevezető fejezetet és 10 tudásterület leírását tartalmazza. A PMBOK7-ben ezzel szemben, a tudásterületek helyett teljesítményterületeket találunk. Ezen felül vannak a Testreszabás, Modellek, Módszerek, és Eredménytermékek című fejezetek.

A PMBOK6 öt projektmenedzsment folyamatcsoportot határoz meg: kezdeményezés, tervezés, végrehajtás, követés és ellenőrzés, valamint zárás. Ezeket hívja a projektéletciklus öt fázisának. Az egyes tudásterületeken belül találjuk az e folyamatcsoportokhoz tartozó folyamatokat. Például a “költségbecslés” folyamat a tervezési folyamatokhoz és a költségmenedzsment tudásterülethez tartozik.

A PMBOK7-ben elmozdulás figyelhető meg a folyamatszemlélettől az elv alapú megközelítés felé. Lesz 12 Projektlebonyolítási Elv és egy Értékteremtő Rendszer. Az Értékteremtő Rendszer a leszállítandók helyett az értéket hordozó eredményekre helyezi a hangsúlyt. A projektek az Értékteremtő Rendszer alapvető alkotóelemei, az elvek pedig abban segítik a projektmenedzsereket, csapattagokat és projektérintetteket, hogy a szervezet és az érintettek számára értékes eredményeket elérjék.

Értékteremtő rendszer

PMBOK7:3.png

Értékteremtő rendszer

 

A fenti ábra mutatja be a PMBOK7 “Értékteremtő rendszer”-koncepcióját. E rendszerre alapozva jelöli ki egy szervezet stratégiája, küldetése vagy célrendszere a következő portfóliót vagy befektetéseket. A portfóliók al-portfóliókat, programokat vagy projekteket tartalmazhatnak. Ahhoz, hogy a portfóliók elérjék céljukat, a program- és projektlebonyolításnak is teljesítenie kell célkitűzéseit. A projektek eredményei alapján történik meg az üzleti hatások elemzése, majd pedig a portfóliók felülvizsgálata és hozzáigazítása a jövőbeni irányokhoz.

Amikor a projekt sikerrel zárul, a szervezet szintjén is meg kell jelennie a várt üzleti értéknek. Ez az “Üzleti érték realizálása”. A végrehajtott projektek eredményeiből és a realizált üzleti értékből vezethetik le a szervezetek a stratégiájukat, és nyithatnak új portfóliókat.

A projektcsapatok különféle megvalósítási módszertannal érhetnek el eredményeket. Bizonyos projekteknél a tevékenységek világosak és egyértelműek, és végrehajtásuk elvezet az eredményekhez. Más projekteknél a korábban elvégzett tevékenységek eredményeinek ismétlődő átnézésére és értékelésére lehet szükség a következő projektlépések meghatározásához. Bizonyos projektek esetén talán nem a “projektmenedzsment” a legjobb kifejezés. Ezért a PMBOK7 a “projektmenedzsment” helyett a “projektmegvalósítás” fogalmat használja a projekt eredményeinek és leszállítandóinak együttes lefedésére.

A projektmegvalósítás elvei

A PMBOK7 12 elvet fogalmaz meg, és ezek az elvek válaszolják meg a projektmegvalósítás “mit” és “miért” kérdéseit. A projektmegvalósítási elvek egy-egy alapvető igazságot, normát vagy értéket írnak le, és nem előíró jellegűek. A projektmegvalósítás elvárt eredményeinek elérése érdekében a projekttagoknak követniük kell ezeket az elveket. A 12 elv:

PMBOK7:4.png

 1. Gazdaszemlélet: Légy gondos, tisztelettudó és törődő gazda!
 2. Csapat: Építs felelősség- és tiszteletalapú kultúrát!
 3. Projektérintetettek A projektérintettek bevonásával ismerd meg érdekeiket és igényeiket!
 4. Érték: Az értéket tartsd szem előtt!
 5. Holisztikus szemlélet: Ismerd fel és kezeld a rendszerszintű eseményeket!
 6. Vezetés: Motiválj, befolyásolj, oktass és tanulj!
 7. Testreszabás: Igazítsd a módszertant a körülményekhez!
 8. Minőség: Építsd be a minőséget a folyamatokba és az eredményekbe!
 9. Komplexitás: Tudás, tapasztalat és tanulás révén kezeld a komplexitást!
 10. Lehetőségek és fenyegetések: Kezeld a lehetőségeket és a fenyegetéseket!
 11. Alkalmazkodóképesség és rugalmasság: Légy alkalmazkodóképes és rugalmas!
 12. Változáskezelés: Fogadd el a változásokat a kitűzött cél elérése érdekében!

A PMBOK7-tel érkező új platform: A Standards Plus interaktív digitális tartalmak platformja

A Standards Plus interaktív digitális tartalmak platformja a PMBOK7-hez a Modellek, Módszerek és Eredménytermékek fejezeteken keresztül kapcsolódik. A platform a “hogyan kell…” kérdések megválaszolásában segít a jelenlegi, felfutó és jövőbeni gyakorlatokkal, módszerekkel, eredménytermékekkel és más hasznos információkkal. A Standards Plus platform a PMBOK6-ban meghatározott ITTO-kkal (Inputs, Tools, Techniques, Outputs) fog indulni, és folyamatosan egészül ki új tartalommal, mivel a projektmenedzsment folyamatosan fejlődik.

A Standards Plus platform 2020 utolsó negyedévében indult el.

Hogyan történik a PMBOK® frissítése?

A PMI az alábbi lépések mentén végzi a PMBOK frissítését:

 1. A PMI összeállít egy önkéntesekből álló bizottságot a szabvány kidolgozására vagy frissítésére.
 2. A bizottság elkészíti egy új szabvány tervezetét, és/vagy finomít egy meglévő szabványt.
 3. Szakértők csoportja átnézi a szabvány tervezetét, és észrevételeit eljuttatja a bizottsághoz.
 4. A bizottság felülvizsgálja a szabványt, és elkészíti a nyilvános és véleményezhető tervezetet. A bizottság a nyilvános észrevételek alapján módosítja a szabványt. -> E lépés végén jelenik meg a PMBOK nyilvános tervezete.
 5. A szabvány véglegesítését a szakma önkéntes képviselőiből álló PMI Standards Consensus Committee végzi.
 6. Az új szabvány kiadás előtt a PMI Igazgatójához, valamint a Standards & Publications szervezethez kerül jóváhagyásra.

A PMBOK7 nyilvános tervezetének közzététele véleményezésre 2020. január 15-én történt meg, és az észrevételek benyújtására 2020. február 14-ig volt lehetőség. Az észrevételek alapján a PMI kidolgozza a PMBOK 7.kiadását. A PMBOK7 tervezett kiadási időpontja 2021 első negyedév vége.

A PMBOK 7. kiadás változásainak összefoglalása

Végig mentünk a PMBOK7 nyilvános tervezetén és a PMI bejelentésein, átnézve, hogy milyen változásokat hoz a PMBOK7. A legnagyobb változás az elmozdulás a “folyamatszemléletű projektmenedzsment”-től az “elveken alapuló projektlebonyolítás” irányába. Folyamatok, bemenetek, kimenetek, eszközök és technikák helyett, a projektlebonyolítás az elvekre és az eredményekre összpontosít.

Az új PMBOK-ban nem lesznek tudásterületek. Helyüket a teljesítményterületek veszik át. Megjelenik egy új digitális platform: a Standards Plus, összekötve a PMBOK-kal. Ez a platform bemutatja az aktuális, a felfutó, és a jövőbeni projektlebonyolítási módszereket a gyakorló projektszakemberek számára.

A PMI a PMBOK7 kiadását 2021 első negyedév végére tervezi. A Standards Plus digitális platform már 2020 negyedik negyedéve óta elérhető. A 2021 január 1-től bekövetkezett változásokról az exam changes posztban olvashatnak.

A PMBOK7 gyökeres változásokat hoz, és nagy elmozdulást jelent a vízesés megközelítésű projektmenedzsment technikáktól az agilis, holisztikus projektlebonyolítási módszerek irányába.

 

Magyar fordítás:  Lóki Csaba

Lektorálás:  Fucskó György

                   Huszár Levente

Keresés

Népszerű Bejegyzések

Tekintse meg az archívumokat

Projektmenedzsert keres?

Lehetősége van arra, hogy projektmenedzsert kereső álláshirdetéseit megossza az oldalunkon, amivel többszáz fős tagságunkat közvetlenül eléri!

Álláshirdetés feladása!