Projektmenedzsment a felsőoktatásban

Projektmenedzsment a felsőoktatásban

Honlapunk eme fejezetében arról tájékozódhat, hogy a projektmenedzsment miként jelenik meg a felsőoktatás ill. a posztgraduális képzés területén.

Kapcsolatfelvétel

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség és a Project Management Institute (PMI) Budapest, Magyar Tagozat két egymással együttműködő civil szervezet. Mindkét szervezet célja a projektmenedzsment kultúra fejlesztése Magyarországon, mely célkitűzés aktualitása és jelentősége az EU csatlakozást követően napjainkban tovább növekszik.

A két szervezet kapcsolatot keres a projektmenedzsment hazai szakmai műhelyeivel.

Elsősorban - de nem kizárólagosan - azok visszajelzését várjuk, akiknek képzési (vagy kutatási) programjában a projekt menedzsment valamilyen módon megjelenik, ill. képzési programjukat ilyen irányban bővítenék (szakdolgozati témákat is ideértve), és/vagy projekt menedzsment szakirányban fejlődő oktatóik, hallgatóik vannak. Az együttműködő partnereink rövid tájékoztatóit elhelyezzük honlapunkon. Az együttműködés konkrét tartalmát személyes egyeztetés keretében szeretnénk kialakítani.

Amennyiben Ön a felsőoktatás ill. a posztgraduális képzés területén dolgozik, és nyitott arra, hogy az együttműködésben rejlő kölcsönös előnyök kiaknázása érdekében valamilyen formában együttműködést alakítsuk ki, visszajelzést kérünk. Kapcsolattartó: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Intézmények

Budapesti Corvinus Egyetem, Stratégia és Projektvezetés Tanszék

A tanszék munkatársai részt vesznek a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben, illetve szakmai szervezetek munkájában. Az oktatási tevékenység a nappali képzésben résztvevő hallgatókon túlmenően kiterjed a szakirányú másoddiplomás képzésre is, amelyek keretében a tanszék a projektmenedzsment szakot gondozza.

Aktuális projektmenedzsment posztgraduális képzések:

PROJEKTMENEDZSMENT (Fővállalkozás) SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAK

PROJEKTMENEDZSMENT (Fővállalkozás) SPECIALISTA SZAK

Ezekről bővebb tájékoztató itt található:  http://kti.linett.hu/18.htm.

Projektmenedzsment tartalmú oktatási programok:

 • A Projektvezetés c. tárgy az egyetem Gazdálkodástudományi Karán egy féléves tantárgy, amely heti egy előadásból és heti egy gyakorlatból áll.
 • A posztgraduális képzésben a projektvezetés szak négy féléves képzést jelent, amely heti egy egész nap, összességében 600 óra. Ez egy projektmenedzsment másoddiplomát adó posztgraduális képzés, amelyben bármilyen alapdiplomával rendelkező személy részt vehet.
 • Projektmenedzsment alaptanfolyam (60 órás), amely - értelemszerűen - nincs diplomához kötve, bár a résztvevők mintegy 99%-a diplomás.

A projektmenedzsment oktatása a stratégiaorientált projektvezetés szemléletmódján alapul, amely kerüli mind az ágazat-specifikus közelítésmódot, mind a projekteredmény technikai specifikumain alapuló közelítésmódot. Az oktatás során a projektvezetési mesterség alapvető eszköztárának elsajátítása mellett - a szemináriumi csoportfeladatok segítségével - törekednek az alkalmazási készség kialakítására is. Ugyancsak ezt a célt szolgálja az, hogy az egyes kérdéskörök ismeretanyaga többnyire példaprojekteken keresztül kerül bemutatásra az előadások során.

Projektvezetés tematika:

 • A projektek és a projektvezetés helye és szerepe a szervezetek vezetésében
 • A projektvezetés, mint mesterség
 • A projekt folyamata
 • A projekteredmény tartalmi-terjedelmi behatárolása, megvalósíthatósági tanulmányok
 • Idő-, erőforrás- és költségtervezés
 • A projektkockázatok értékelése
 • Projektszervezetek
 • Projektkontroll
 • A projektteljesítési stratégia: szerződéstípusok, pénzügyi elszámolási módok, döntésmódszertan
 • A projektteljesítési stratégia tágabban értelmezett eszközei: előminősítés, versenyeztetés
 • Az ajánlati felhívástól a szerződés életbe lépéséig
 • Projektmarketing
 • Projektzárás, Projektvezetési eljárások

Projektmenedzsment témájú kutatás:

 • Azonos célra (pl. időtervezés, kockázatelemzés stb.) használható projektvezetési eszközök alkalmazásának (kiválasztásának) elméleti-módszertani alapjai.
 • A projektteljesítési folyamat költség és pénzáramlási folyamatának tervezési és kontroll-modellje a teljesítést végző szervezet (vállalkozó) szempontjából, beleértve a realizálható fedezetre (profit + általános költség) vonatkozó előrejelzést is.

További információ: www.uni-corvinus.hu/projstrat.

Elérhetőség: Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Vállalkozásfejlesztési Intézet, Stratégia és Projektvezetés Tanszék, Budapest, Fővám tér 8. (348. Szoba), Telefonszám: 482-5152, Fax: 482-5469 (e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Projektmenedzsment témájú oktatási programok:

Rendszerfejlesztés szakirányon, a 8. szemeszterben, választható tárgy a Szoftverminőség és - menedzsment. E tárgy keretében hat előadás során oktatunk projektmenedzsment alapfogalmakat (projektirányítási módszertanok, projekttervezés, követés, vezérlés, megvalósult érték számítás, kockázatkezelés, az emberi tényező a projektben). A tárgy keretében a projektirányítást elsősorban a szoftverfejlesztési projektek oldaláról közelítik meg. Képet adnak a projektirányítást támogató számítógépes eszközökről. A tárgyhoz kapcsolódó laborgyakorlatokon konkrét projektek tervezését, követését gyakorlatban is végeznek (MS Project eszközt használva).

A tanszék munkatársainak további szakmai tevékenysége nemzetközi és hazai kutatás-fejlesztési projektek vezetése.

További információ: www.iit.bme.hu

Elérhetőség: 1117 Budapest, XI. Magyar tudósok körútja 2., Tel: (+361) 4632699, Fax: (+361) 4632204. (Oktató e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

A tanszék által gondozott projektmenedzsment tartalmú oktatási programok:

 • Egyetemi nappali alapképzés:
  - Közgazdász-gazdálkodási szak
  - Műszaki menedzser szak
 • Szakirányú továbbképzés:
  - Master of Business Administration Program
  - Menedzser Program
 • Távoktatás (Műegyetemi Távoktatási és Felnőttképzési Központ)
 • Kiegészítő alapképzés: Közgazdász kiegészítő
 • Szervezett doktori és mesterképzés: Ph.D. Program

A projektmenedzsment tananyag tematikája a következő:

 • Projektmenedzsment definíciója. A projektek 4 fázisa. Különböző definiálási fázisok. Jövedelem- és tőkeprojektek.
 • Létesítménymegvalósítás fázisai. Folyamat szereplői, közreműködői. Projektmenedzser. Interdependenciák. Interdependenciák és bizonytalanságok. Projektek kockázatmenedzsmentjének lépései. Kockázati források. Kockázatenyhítési módok.
 • Projektekkel kapcsolatos alapvető szervezeti formák. Hatáskör, felelősség, döntésképesség kérdése. Projekt-team tagjainak kiválasztása: készség-szaktudás adatbázis használata. Felelős kiválasztás, tevékenységhez rendelés: tevékenység-felelős hozzárendelési mátrix.
 • Alapvető szerződéstípusok. Versenyeztetési eljárások. Munkalebontási hierarchia elkészítése. Közvetlen és közvetett megelőzési és követési listák alkalmazása, átalakítása. Háló felrajzolási szabályok. Végrehajtási idő és munkaráfordítás becslése. Sávos ütemterv, ciklogram. Tevékenység-élű hálók elemei, szabályai. Mérföldkövek. Látszattevékenységek. Tevékenység-csomópontú hálók elemei, szabályai.
 • Tevékenység-élű hálók elemzése, teljes projektidő számítása. Tevékenység- és eseményidők. Kritikus út. Tevékenység és esemény tartalékidők: teljes és szabad tartalékidő. Tartalékidők számítási szabályai.
 • Tevékenység-csomópontú hálók elemzése, teljes projektidő számítása. Kritikus út. Tevékenység és esemény tartalékidők: teljes és szabad tartalékidő. Tartalékidők számítási szabályai.
 • Többszörös függőségi kapcsolatok. Négy alapvető kapcsolat. Teljes projektmegvalósítási idő csökkentésének módszerei. Kontrollálás.
  Időbeli megvalósítás és pénzáramlás kontrollja. Költségvetés készítése. Variancia analízis, előrejelzés. Projektek összehasonlítása.
 • Pénzügyi elszámolási módok.

A tárgy alatt a különböző képzési formákban ugyan mindenhol alapokat oktatnak, de ez terjedelmében és egyes területek mélységét illetően eltér.

A honlapokon megtalálhatók az aktuális tárgyleírások: www.imvt.bme.hu, www.mba.bme.hu.

Elérhetőség: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. T. ép., Tel: (36-1)-463-4221, Fax: (36-1)-463-1606, (e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Projektmenedzsment tartalmú oktatási programok:

 • A Projektmenedzsment választható tárgy a Villamosmérnöki és a Műszaki Informatika szakokon. A tárgy célkitűzése, hogy a hallgatók:
 • megismerkedjenek komplex (műszaki, pénzügyi, üzleti, jogi, marketing) ismereteket felhasználó, adott határidejű és költségvetésű, nagyméretű, összetett informatikai és távközlési rendszerek megvalósításának módszertanával, eszközrendszerével;
 • találkozzanak hazai és nemzetközi gyakorlattal rendelkezõ projektmenedzserekkel, akik esettanulmányaikon keresztül mondják el tapasztalataikat;
 • a megszerzett ismeretek birtokában, valamint képességeik ismeretében el tudják dönteni menedzseri munkára való alkalmasságukat.

A tematika a projektmenedzsment összes témakörét átfogja. A tantárgy oktatásának módja: elõadás és konzultáció a házi feladatként kidolgozandó esettanulmányhoz. Követelmények: egy valóságos (kiírásban megadott) projekt esettanulmányának kidolgozása 5-7 fős csoportban, aktív részvétel a félévközi szakmai munkában, továbbá írásbeli és szóbeli vizsga (kérdések a tananyagból + az elkészített házi feladat kiértékelése).

További információ: www.bme.huwww.vik.bme.huwww.procompass.hu.

Elérhetőség: 1111 Budapest, Egri J. u. 18. Telefon: 463-3581, 463-1501. Az oktató elérhetősége: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Budapesti Műszaki Főiskola, Neumann János Informatikai Főiskolai Kar

Projektmenedzsment tartalmú oktatási programok: előkészítés alatt.

A Projektmenedzsment fakultatív tantárgyra mutató link:
http://alfa1.obuda.kando.hu/~broczko/umeghird.htm

További információ: www.bmf.hu.

Elérhetőség: Broczkó Péter, kapcsolatfejlesztési igazgató, 1034 Budapest, Bécsi út 96b, 1300 Budapest, Pf. 97., Tel: (36 1) 219-6553, Fax: (36-1) 219-6547, Mobile: (36 30) 576-1976 (e-mail:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai kar

Projekt- és vállalatirányítás az informatikában (kötelező tárgy MSc-s programtervező informatikus hallgatóknak)

A tárgy célja, hogy az ELTE Informatikai Karról olyan informatikusok kerüljenek ki, akik

képesek átlátni környezetük és munkahelyük működését,értik szoftverfejlesztési folyamat egészét,tisztában vannak minőségirányítási kérdésekkel,megfelelő alappal rendelkeznek, hogy a későbbiekben informatikai projekteket vezessenek.

Az előadás az informatikai szervezetek felépítésével és vezetésével, informatikai projektek vezetésének irányítási kérdéseivel, illetve emberi aspektusaival foglalkozik. Az előadást követő félévben a hallgatók konkrét informatikai feladatot oldanak meg a tanultak alapján projektszerűen 4-6 fős csapatokban.

Agilis projekt-végrehajtási módszertanok a szoftverfejlesztésben (választható tárgy)

A tárgy célja megismertetni a hallgatókat ezzel a szoftverfejlesztésnél alkalmazható, egyre terjedő munkaszervezési módszerrel. A módszert a jellegénél fogva a csapat minden tagjának értenie és éreznie kell. Bemutatásra kerülnek a scrum, a kanban és egyéb agilis technikák, foglalkozunk agilis metrikákkal, az agilitás emberi vonatkozásaival, az agilis tesztelés kérdéskörével, valamint az agilitás bevezetésének problémáival. A kurzust játékos gyakorlatok színesítik közelebb hozva ezzel a témát a hallgatókhoz.

További információ: az oktató e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Miskolci Egyetem

Projektmenedzsment tartalmú oktatási programok:

Gazdaságtudományi Kar nappali képzés
Gazdaságtudományi Kar levelező képzés
Gazdaságtudományi Kar MBA képzés
Gazdaságtudományi Kar Borsodi Akadémia (Borsodi Sörgyár által megrendelt képzés a kar keretein belül)
Különböző posztgraduális képzések a kar szervezésében

A projektmenedzsment oktatásában résztvevő oktatók:

Dr. Szintay István
Dr. Deák Csaba
Veresné Dr. Somosi Mariann
Heidrich Éva
Hogya Orsolya
Mester Csaba

Egyéb projektmenedzsment tevékenység:

Innovációmenedzsment Kooperációs Kutató Központ által kezelt projektek során kifejlesztett és alkalmazott PM módszertanok
A Gazdaságtudományi Kar intézetei és tanszékei által lefolytatott projektek

További információ: http://www.gtk.uni-miskolc.hu/, http://www.gtk.uni-miskolc.hu/imkkk/.

Elérhetőség: Miskolci Egyetem, Im KKK 3515 Miskolc-Egyetemváros, Im KKK telefon: 46/565-111/1393 (e-mail: dr. Deák Csaba: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Mester Csaba: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Széchenyi István Egyetem, Győr

Projektmenedzsment tartalmú oktatási programok:

 • Nappali képzés: a közgazdász szakon és bizonyos mérnök szakokon (építőmérnöki, településmérnöki, környezetmérnöki) Projektmenedzsment című tantárgy a törzstantárgyak között szerepel, tehát felvétele kötelező. Ettől eltérően egyes mérnök és más szakokon (pl. nemzetközi kapcsolatok szak) a tantárgy választható és akkor oktatják, ha elegendő létszám jön össze. Heti két óra előadásban, egy féléves tantárgyként összesen 30 óra tananyagot kapnak a hallgatók. A közgazdász szak vállalkozási - menedzsment szakirányon heti négy óra van egy féléven át, itt lehetőség adódik gyakorlat tartására, kisebb feladatok megoldására.
 • Levelező oktatás, távoktatás: ebben az oktatási formában a közgazdász szakon tanulnak projektmenedzsmentet, a többi szakon ez idáig nem oktatták a tantárgyat.
 • Posztgraduális oktatás: a gazdasági menedzser szak tantervében egy féléves projektmenedzsment kurzust írtak elő. Előkészítés alatt van az „Innovációs menedzser szak, amelyben szintén egy féléves tantárgy lenne az „Innovációs projektek menedzselése

Egyéb szakmai tevékenység:
Időnkénti közreműködés kisebb-nagyobb projektnél szakértői feladatok ellátásával. (Például a MÁV-SZIR projekt tervezésében, útépítési projektek standard szerződési feltételeinek kidolgozása stb.) Továbbá részvétel szakmai rendezvényeken, konferenciákon, beleértve az esetenként előadások megtartását, ezek publikálását.

További információ: www.sze.hu

Elérhetőség: dr Takács László, Széchenyi István Egyetem, Marketing és Menedzsment Tanszék, 9026 Győr, Egyetem tér 1., tel: 96-503487 (e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar

SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar három féléves projekttervező szakmérnök, illetve projekttervező képzést indít. A képzés minden februárban és szeptemberben indul, díja 250 000 Ft/fő/félév.

Jelentkezés és további információ

Kocsis Tamás   Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tanulmányi Osztály   Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Képzés bővebb ismertetője itt.


Legyen tájékozott!Kód: catchme refresh

Szponzorok

   itshlogo

logo turkiz

unnamed

GE Logo

vodafonelogohpe pri grn pos rgb

nea 1

KPMG Blue logo web

szinergia-logo

ujpmszlogo

prof logo

PM Tudástár

pmbok download

pmbok

facebook          linkedin