A 2017-es ÉV Projektmenedzsere, Zahar Zoltán cikke

zahar zoltán cikkDiplomamunkám céljaként azt fogalmaztam meg, hogy egy olyan projektportfólió-menedzsment módszertant tudjak az általam vizsgált cég számára javasolni, amely a szervezet kultúrájába könnyen implementálható, valamint alkalmas arra, hogy a változásokat könnyen és egyértelműen lekövesse. Csökkentve a kockázatokat és az erőforrás- és hatékonyságveszteségeket. hozzájárul a projektek portfólió szintű értékeléséhez és rangsorolásához. Mindez természetesen egy olyan konkrétan definiált keretrendszert, döntési- és mérlegelési kritériumot kíván, mely minden érintett számára előre ismert, általuk elfogadott és támogatott.
A PMI Projektportfólió-menedzsment szabványa adta dolgozatom vázát, melyet igyekeztem különböző kutatók munkája alapján kiegészíteni, az egyes részegységekhez konkrét módszertanokat kapcsolni. Szakirodalmi áttekintésem során különböző kutatók és kutatócsoportok által meghatározott önálló projektportfólió-menedzsment metodikákat is feldolgoztam. Ezek elemeit vetettem össze a PMI PPM szabványával, valamit a szervezet által használt módszertannal. Ezen felül személyes interjúkat készítettem a vállalat különböző részlegeinek vezetőivel annak érdekében, hogy még pontosabb képet kaphassak a szervezet által használt értékelési és rangsorolási módszertanról, annak előnyeiről és hátrányairól

A projektportfólió-menedzsment definíciójának meghatározásakor szembesülhetünk azzal a ténnyel, hogy nincs egy mindenki által elfogadott egyetemes definíció. Egyes megközelítések közötti halvány eltérést abban véltem felfedezni, hogy mely területét igyekeztek hangsúlyosabbnak ítélni. Kutatásom során kiemelt hangsúly tulajdonítottam a stratégiai illeszkedésnek, valamint a projekt költségeinek, várható megtérülésének.

Munkám során Wu és társai által 2012-ben publikált Economical Commercial Value (ECV) módszertanból indultam ki, mely során egy konkrét számérték rendelhető minden projekthez, mely megkönnyíti a rangsorolást.

 egyenlet1

ahol:

NPV: a projekt nettó jelenértéke
SI: stratégiai illeszkedési index. 1-től 3-ig terjedő numerikus skálán értelmezhető, 1 esetén az illeszkedés értéke alacsony, 3 esetén pedig magas
Pcs: a kereskedelmi sikeresség valószínűsége, amely 0 és 1 közötti értéket vehet fel. Minél jobban közelít az érték az 1-hez, annál biztosabb a várható piaci siker
C: kereskedelmi költség
Pts: technikai sikeresség valószínűsége, amely 0 és 1 közötti értéket vehet fel. Minél jobban közelít az érték az 1-hez, annál biztosabb a várható sikeresség. Ez az érték megfeleltethető az innováció mértékének is
D: a projekt kivitelezési és fejlesztési költségei
A fenti képletet megvizsgálva megállapítottam, hogy olyan szempontok mellett történik az egyes projektek értékeinek meghatározása, melyek az általam vizsgált szervezet számára relevánsak, sőt esetenként meg is egyeznek. A paraméterek egyes értékeinek meghatározásához áttértem 1-től 5-ig terjedő numerikus skálára. A nettó jelenértékre és költségekre vonatkozóan előre definiált sávokat határoztam meg. A módszertan rugalmasságát biztosítja ez a sávos rendszer is. Kiemelkedő fontossággal bír, hogy a fenti módszertan alapján az egyes projektek értékének meghatározása olyan folyamat mentén megy végbe, mely során a szakértői becslések is hangsúlyt kaphatnak, így kerül például meghatározásra a stratégiai illeszkedés (SI) mértéke is. A Pts és Pcs meghatározásához Nelson 1986-ban publikált munkáját felhasználva, azt átdolgozva további alszempontokat rendeltem.

Pcs, tehát a kereskedelmi sikeresség valószínűségének alszempontjai:

ügyfél számára generált előny mértéke
piaci újdonság mértéke
piaci részesedés mértéke
Pts, tehát a technikai sikeresség valószínűségének alszempontjai:

ügyfél számára generált előny mértéke
piaci újdonság mértéke
piaci részesedés mértéke
Az így megkapott valószínűségeket programonként súlyoztam annak érdekében, hogy az egyes projektek ne csak portfólió, hanem már program szinten is a megfelelő hangsúlyt kaphassák.

Az általam meghatározott ECVindex segítségével minden projektekhez egy-egy számérték kapcsolható, mely alkalmas a projektek mind program, mint portfólió szintű priorizálására. Kutatásom eredményeként egy olyan keretrendszer kialakítására tettem javaslatot, mely nem csak a szervezet sajátosságaihoz nagymértékben illeszkedve képes a projektek között fennálló különbségeket számszerűen prezentálni, de az esetleges változásokat is könnyedén lekövethetővé válnak általa. Ennek köszönhetően a projektportfólió-menedzsment értékelési és priorizálási folyamatának erőforrásigénye is csökkenthető.

Sajtómegjelenések - Art of Projects Conference

 • A projektvezetés szinte művészet? (BitPort, 2013.11.18.)

  Art of Project címmel rendezte meg a PMI Budapest az első angol nyelvű projekt-konferenciát a projektmenedzsment világnapján.

 • Projektmenedzsment művészien (Mínuszos, 2013.11.13 14.)

  Soha nem látott érdeklődés mellett rendezte meg a PMI Budapest, Magyar Tagozat az első magyarországi, angol nyelvű projekt-konferenciát november 7-én, a projektmenedzsment világnapján. A konferencián a projektmenedzsment legaktuál...

 • A projektek művészete (MixOnline, 2013.11.12.)

  Rendkívüli érdeklődés mellett rendezte meg a PMI Budapest, Magyar Tagozat az első magyarországi, angol nyelvű projekt-konferenciát november 7-én, a projektmenedzsment világnapján, a szervezet 10 éves születésnapja alkalmából.

 • A projektek művészete (Amdala, 2013.11.12.)

  Rendkívüli érdeklődés mellett rendezte meg a PMI Budapest, Magyar Tagozat az első magyarországi, angol nyelvű projekt-konferenciát november 7-én, a projektmenedzsment világnapján, a szervezet 10 éves születésnapja alkalmából.

Bővebben...

Sajtómegjelenések - Év Projektmenedzsere Díj, Nemzetközi PM nap

Év Projektmenedzsere Díj és a Nemzetközi Projektmenedzsment nap alakmából megjelent hírek, sajtócikkek.

{mooblock=2013}

http://www.pmi.hu/index.php/component/content/article/16-hirlevelek/429-pm-hirlevel-2013-szeptember

http://www.pmi.hu/index.php/szakmai-fejlodes/aktualis-palyazatok/118-ev-projektmenedzsere-dij-

http://ivsz.hu/hu/hirek-es-esemenyek/hirek/hirek-ajanlok/2013/08/projektmenedzsment-palyazat

http://evprojektmenedzsere.hu/felhivas-2013.html

http://otphp.marketingplus.hu/hirek/2074/sc187/

http://www.fovosz.hu/

http://infovilag.hu/hir-28551-dijazott_felsovezetok_uj_nevek_kivalosag.html 

http://www.itbusiness.hu/Fooldal/rsscsatorna/az_ev_projektmenedzsere.html?portalstate=3Drss

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/valyi-nagy-vilmos-atadta-az-ev-projektmenedzsere-dijat

https://www.facebook.com/media/

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/valyi-nagy-vilmos-atadta-az-ev-projektmenedzsere-dijat

http://bitport.hu/vodafone-os-az-ev-projektmenedzsere

http://www.itbusiness.hu/Fooldal/rsscsatorna/az_ev_projektmenedzsere.html?portalstate=3Drss

http://www.pmi.hu/index.php/20-hirek-esemenyek/446-czifra-julianna-az-ev-projektmenedzsere-2013-ban

http://osszmagyar-oromhir.blogspot.hu/2013/11/az-ev-projektmenedzsere-dij-2013-dij.html

http://www.zetapress.hu/belfold/gazdasag/46149

http://computerworld.hu/computerworld/kozeppontban-a-projektvezeto.html

http://www.pmsz.hu/pmsz/czifra-julianna-az-ev-projektmenedzsere-2013-ban

http://www.pmsz.hu/pm-hirlevel/pm-hirlevel-2013-november-0

http://infovilag.hu/hir-28551-dijazott_felsovezetok_uj_nevek_kivalosag.html

https://www.facebook.com/MagyarPMSZ

https://www.facebook.com/PMI.Budapest

http://www.hirek.me/hirek/vodafoneos-az-ev-projektmenedzsere

http://www.minuszos.hu/czifra-julianna-az-ev-projektmenedzsere/

http://otphp.marketingplus.hu/hirek/2074/sc187/

http://evprojektmenedzsere.hu/felhivas-2013.html

http://www.pmi.hu/index.php/szakmai-fejlodes/pm-hirlevel/16-hirlevelek/447-pm-hirlevel-2013-november

http://www.pmi.hu/index.php/szakmai-fejlodes/aktualis-palyazatok/118-ev-projektmenedzsere-dij-palyazat

http://www.pmi.hu/index.php/component/content/article/16-hirlevelek/429-pm-hirlevel-2013-szeptember

http://ivsz.hu/hu/hirek-es-esemenyek/hirek/hirek-ajanlok/2013/08/projektmenedzsment-palyazat

http://www.amdala.hu/a-projektek-muveszete/

http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=3D91501

http://emagyarorszag.hu/

http://magyarorszagon.hu/hirek/2013-11/technika/czifra-julianna-az-ev-projektmenedzsere/

http://tech.hunvista.info/2013/11/vodafone-os-az-ev-projektmenedzsere-0845326

http://sztarold.hu/gazdasag,technika/czifra-julianna-az-ev-projektmenedzsere

http://sztarold.hu/gazdasag,technika/czifra-julianna-az-ev-projektmenedzsere#/technika/czifra-julianna-az-ev-projektmenedzsere-1

http://njszt.hu/aggregator/sources/1?page=3D1

http://ahirek.hu/hirek/23809b551dfe2d.html

http://hirfriss.hu/kereso/czifra

http://uzleti-vilag.myhunet.com/Hir-Olvasas/1383916204vvjdj/Vodafone-os-az-ev-projektmenedzsere/

http://www.noodls.com/

https://www.facebook.com/PMI.Budapest/posts/545736535501266

http://napiforras.hu/hir/czifra_julianna_az_ev_projektmenedzsere-1715870

http://tallozo.myhunet.com/Cikk-Olvasas/1383913209hbpye/Czifra-Julianna-az-Ev-Projektmenedzsere/

http://www.zetapress.hu/belfold/46180

{/mooblock}{mooblock=2012}

http://computerworld.hu/taby-tamas-az-ev-projektmenedzsere-20121108.html

http://hirlevel.egc.hu/2012/11/10/kiosztottak-az-ev-projektmenedzsere-dijat/

http://www.itbusiness.hu/Fooldal/rsscsatorna/ev_projektmenedzsere.html?portalstate=rss

http://magyarorszagon.hu/hirek/2012-11/technika/kiosztottak-az-ev-projektmenedzsere-dijat/

http://os.mti.hu/hirek/79438/a_nemzeti_fejlesztesi_miniszterium_kozlemenye-2_resz

http://www.mithrascapital.hu/

http://onlinebudapest.blogspot.hu/2012/11/az-ev-projektmenedzsere-dij.html

http://provice.hu/index.php?menu=newsdetails&id=47

http://www.pmsz.hu/pmi/taby-tamas-az-ev-projektmenedzsere-dij-2012-evi-nyertese

http://infovilag.hu/hir-25474-atadtak_quot_az_ev_projektmenedzsere_quo.html

http://www.elemzeskozpont.hu/content/v%C3%A1lyi-nagy-vilmos-%C3%A1tadta-az-%C3%A9v-projektmenedzsere-d%C3%ADjat

http://hirek.ma/hirek/valyinagy-vilmos-atadta-az-ev-projektmenedzsere-dijat

http://magyarorszagon.hu/hirek/2012-11/gazdasag/valyinagy-vilmos-atadta-az-ev-projektmenedzsere-dijat/

http://www.sajtokozlemeny.com/sajtokozlemeny/itsz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika/20121009/m%C3%A9g-titok-ki-lesz-az-%C3%A9v-projektmenedzsere

http://www.minuszos.hu/meg-titok-ki-lesz-az-ev-projektmenedzsere/

http://www.pbkik.hu/index.php?id=20761 

{/mooblock} {mooblock=2011}

http://hirportal.sikerado.hu/uzlet/2011/11/03/ove_lett_az_ev_Projektmenedzsere_dija

http://minok.hu/atadtak-az-ev-projektmenedzsere-dijat/

http://infovilag.hu/hir-22092-korkapcsolasos_konferencia_atadtak_quot_.html

http://www.kormany.hu/hu/esemenytar/foldi-eniko-reszt-vesz-az-ev-projektmenedzsere-dijatadon

http://www.itbusiness.hu/Fooldal/hirek/ict/itbt1111041.html

http://www.kormany.hu/hu/esemenytar/ev-projektmenedzsere-dijatado-es-a-nemzetkozi-projektmenedzsment-nap-alkalmabol-rendezett-sajtotajekoztato

http://hu.nykom.com/2011/11/03/atadtak-az-ev-projektmenedzsere-dijat/

http://infoter.eu/cikk/atadtak_az_ev_projektmenedzsere_dijat

http://webradio.hu/index2.php?option=content&do_pdf=1&id=249616

http://akadalymentes.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/atadtak-az-ev-projektmenedzsere-dijat

http://www.euroastra.info/node/55347

http://hirek.prim.hu/cikk/2011/11/03/atadtak_az_ev_projektmenedzsere_dijat

http://computerworld.hu/ki-lett-az-ev-projektmenedzsere-20111103.html

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/atadtak-az-ev-projektmenedzsere-dijat

http://pmpalyazat.wordpress.com/2011/11/03/16-korkapcsolas/

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/15146-16-k-rkapcsol-s-projektmenedzsment-a-social-media-s-a-web-2-0-t-kr-ben

http://www.pmi.hu/pmi/osszefoglalo-korkapcsolas-16-esemenyeirol

http://www.euroastra.info/node/55751

https://www.facebook.com/event.php?eid=294939930536162

http://pmpalyazat.wordpress.com/2011/11/19/visszatekintes-16-korkapcsolas/

http://storify.com/emilkoplanyi/16-korkapcsolas

http://www.vialto.hu

{/mooblock} {mooblock=2010}

http://www.piacesprofit.hu/cegblog/penz/akiknek_barki_keresztbe_tud_tenni.html

http://www.itbusiness.hu/hirek/Business/proejktben_erik_a_dij.html

http://www.privatbankar.hu/cikk/hircentrum/az_unios_forrasok_felet_mar_lekotottuk_39629

http://www.stop.hu/articles/article.php?id=769423

http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=154976

http://www.mno.hu/portal/746225

http://index.hu/gazdasag/magyar/2010/11/04/az_unios_penzek_felenek_mar_van_gazdaja/?rnd=536

http://www.mfor.hu/cikkek/Hazankban_tobb_mint_4200_milliard_forintot_unios_forrast_kotottek_le_2010_vegeig.html

{/mooblock}

Letölthető szakmai cikkek

Dr. Szilágyi Barnabás:
Egy év tapasztalat 100 ezer bruttót jelent? (2013)
Letölthető file

Dr. Pálvölgyi Lajos:
ISO 21500:2012 Új projektmenedzsment szabvány
Letölthető fájl

Bartalis Krisztina (ford.):
PMI Etikus Döntéshozatali Keretrendszer

pdf Letölthető file

Dr. Prónay Gábor:
Szakmai összefoglaló a 15. "Projektmenedzsment a Gazdaságban" Fórumról (2012)
pdf Letölthető file

Dr. Pálvölgyi Lajos:
Projektpedagógia projektmenedzser szemmel
pdf Letölthető file

Beinschróth József - Kupás Tibor:
Projektek működésfolytonossága? (2009)
pdf Letölthető file

Vereczkei Brigitta:
Agilis Szoftverfejlesztés - Agilis Projektmenedzsment (2009)
pdf Letölthető file

Malász Judit, Lipi Gábor, Bur Emma, Bartalis Krisztina, Nagy Zsolt:
Etika magyar módra (IT Business Online, 2009.11.30.)
http://www.itbusiness.hu/hetilap/cimlapon/Etika_magyar_modra.html

Bur Emma - Pálvölgyi Lajos:
Mi a siker előfeltétele? (IT Business, 2008.12.9.)
Letölthető file

Lajos Pálvölgyi:
PMBOK® versus ITIL® - what can we learn? (PMI Congress, 2007)
pdf Letölthető file

Lajos Pálvölgyi:
Hungarian PMBOK® Guide translation launched (PMI Today, February 2007)
image Letölthető file

Véry Zoltán:
Helyi kezdeményezéssel: fordítás, értelmezés, honosítás (IT Business, 2006)
Letölthető file

Véry Zoltán:
Tudás és Hálózat - Beszélgetés Pálvölgyi Lajossal (Controlling portál, 2006)
pdf Letölthető file

Pálvölgyi Lajos:
Könyvismertetés: Projektmenedzsment útmutató (PMBOK® Guide)
Vezetéstudomány, 2006. december
pdf Letölthető file

Legyen tájékozott!catchme refresh

Joomla Extensions powered by Joobi

Registered Education Providers

 

szinergia-logo

hpe logo

 

Szponzorok

   itshlogo
logo turkiz

unnamed

nea 1

prof logo
dxc logo

Partnerek

ujpmszlogo

hte670

KPMG Blue logo web

Agile Practice Guide

Agile Practice Guide

PMBOK Guide Sixth Edition

ezgif.com resize

PM Tudástár

pmbok

facebook          linkedin