A Project Management Institute (PMI) a legtöbb projektmenedzsert összefogó nonprofit szakmai világszervezet. A világ 218 országából több mint 575.000 tag, minősített szakember és önkéntes számára teszi lehetővé a szakmai továbbfejlődést, segíti a kapcsolatokat, az együttműködést, a karrierépítést, a szerveződést. A PMI jelentőségét a projektek világában meghatározó szabványai, az azokra épülő minősítési rendszere, átfogó akadémiai és kutatási programjai, területi és érdeklődési kör alapú közösségei és szakmai továbbképzési lehetőségei teszik elismertté.

Minősítési rendszer

A PMI 1984 óta szigorú, vizsgáztatáson alapuló, egyre teljesebbé váló szakmai minősítési rendszert alakított ki a projektmenedzsment szakma többszintű fejlesztése és az egyéni eredmények differenciált elismerése céljából.

A minősítési rendszer 2007-ben ANSI/ISO/IEC 17024 akkreditációt szerzett az illetékes nemzetközi szabványügyi szervezettől, az International Organization for Standardization (ISO)-tól.

Jelenleg nyolc minősítés szerezhető a tudást és kompetenciát elismerendő, beleértve a Project Management Professional (PMP®) képesítést, ami egy speciális értékkel bíró szakmai ajánlólevél a projektmenedzsmenttel foglalkozók számára. Jelenleg több mint 932.000 PMP® minősített szakember dolgozik világszerte. (2019. június 30.)

A minősítések:

 • Project Management Professional (PMP)®
 • Portfolio Management Professional (PfMP)®
 • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®
 • PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®
 • Program Management Professional (PgMP)®
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)®
 • PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®
 • PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®

Szakmai szabványok

A PMI szabványai a projekt-, program- és portfoliómenedzsment gyakorlatához kapcsolódóan világszerte a legszélesebb körben használt modellek a projektmenedzserek körében, amelyeket önkéntesek ezrei fejlesztenek, alakítanak az üzleti és kormányzati szektor legkülönbözőbb típusú projekttapasztalatai alapján, egy közös nyelvet biztosítva a világ valamennyi projektmenedzsere számára. Ezek az amerikai szabványok három csoportba sorolhatók:

 1. Alapszabványok, amelyek a projektmenedzsment-tudás megalapozását szolgálják a projekt-, program- és a portfoliómenedzsment területén, valamint a projektmenedzsment szervezeti megközelítését írják le.
 • PMBOK® Guide – Sixth Edition
 • The Standard for Organizational Project Management
 • The PMI Guide to Business Analysis
 • The Standard for Program Management – Fourth Edition
 • The Standard for Portfolio Management – Fourth Edition
 • The Standard for Portfolio Management – Third Edition
 • Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®) – Third Edition
 1. Az alkalmazott szabványok vagy keretrendszerek a Projektmenedzsment útmutatóban (PMBOK® Guide) és más alapszabványokban megismert eszközök, technikák és folyamatok alkalmazását mélyítik el.
 • Practice Standard for Project Risk Management
 • Practice Standard for Earned Value Management – Second Edition
 • Practice Standard for Project Configuration Management
 • Practice Standard for Work Breakdown Structures
 • Practice Standard for Scheduling – Second Edition
 • Practice Standard for Project Estimating
 • Project Manager Competency Development Framework – Third Edition
 1. Végül a sokak által használt gyakorlati útmutatók, amelyek potenciálisan később szabványokká válhatnak:
 • Agile Practice Guide
 • Requirements Management: A Practice Guide
 • Governance of Portfolios, Programs, and Projects: A Practice Guide
 • Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide
 • Implementing Organizational Project Management: A Practice Guide
 • Navigating Complexity: A Practice Guide
 • Managing Change in Organizations: A Practice Guide

Tagság, tagozatok, szakmai közösségek

A PMI a tagjai számára a lehetőségek széles skáláját nyitja meg – lehetőséget biztosít egymás ötleteinek és tapasztalatainak megismerésére, hozzáférést ad szakmai információk, cikkek, könyvek, kutatások elérésére, lehetőséget nyit az aktuális témakörökben rendezett különböző szemináriumokon, műhelymunkákban, kutatásokban való részvételre, az egyéni szakmai ismeretek elmélyítésére, kapcsolatok kiépítésére, a különböző projektekben való aktív közreműködésre, valamint a vezetői gyakorlat alaposabb elsajátítására.

A PMI sokrétű tevékenysége a személyes kapcsolatokat lehetővé tevő, földrajzi elhelyezkedésű tagozatokban, illetve az ágazati vagy érdeklődési köröknek megfelelően felépülő, létrejövő virtuális szakmai közösségekben (Community of Practice, CoP) valósul meg. A több mint 300 tagozat (köztük a PMI Budapest, Magyar Tagozat) valamint a 7 helyi tagozat jelölt és a mintegy 40 CoP valamennyi tag számára nyitott. Ezeket a szervezeteket a közösségben dolgozók közül választott önkéntesek vezetik.

A PMI szakmai tagságába tartozás hitelességet és karrierlehetőséget jelent, amelyből jelentős további előnyök kovácsolhatók a PMI alábbi tevékenységein keresztül.

Továbbképzések

A szakmai fejlődéshez folyamatos tanulás szükséges, így a projektmenedzsment karrier elengedhetetlen része a továbbképzés. A PMI számtalan lehetőséget kínál a tagok számára ismereteik és képességeik bővítésére a SeminarsWorld®-től az eLearning lehetőségeken át a PMI Global Kongresszusokig.

Ezen kívül a projektmenedzsment minden területére továbbképzési lehetőséget kínál a több mint 1500 regisztrált oktató szervezet (Registered Education Provider, R.E.P.), listájuk elérhető a https://www.pmi.org/learning/training-development/reps/find oldalon.

A PMI Globális Kongresszusai a legmagasabb szintű szakmai fejlődést támogatják. Ezeken az eseményeken a formális tanulást és a kapcsolatépítési lehetőségeket kombinálják a partnerszervezetek bemutatóival, így egy mindent magában foglaló szakmai közösséget hoznak létre. 2005-től a Globális Kongresszusok a világ négy fontosabb régióját szolgálják:

 1. Európa, Közel-Kelet és Afrika (EMEA);
 2. Észak-Amerika; 3. Dél-Amerika; valamint 4. Ázsia és a Csendes-óceán. Minden egyes régióban rendeznek egy-egy kongresszust, törekedve arra, hogy a regionális programokat a helyi lakosság érdeklődésének és igényeinek megfelelően alakítsák ki. Az EMEA régió Globális Kongresszusa 2007-ben Budapesten került megrendezésre.

A felsőoktatásban való projektmenedzsment-képzés és -fokozat elnyerése mind fontosabbá válik. A PMI Global Accreditation Center (GAC) biztosítja ezeknek az akadémiai programoknak a legmagasabb minőségét és szükség esetén a szakmai támogatást.

Kutatás

A PMI kutatási program 1997 óta dolgozik a projektmenedzsment mint diszciplína fejlesztésén. A szervezet nonprofit jellegéhez mérten jelentős összegeket szentel a kutatási programokra. Ez a befektetés a PMI azon küldetéséhez kapcsolódik, miszerint a projektmenedzsment megkerülhetetlen a világgazdaságban az üzleti értékek létrejöttében. A kutatások tematikus projektekben, komplex felmérésekben valósulnak meg, s könyvek, kutatási riportok, konferencia-előadások, tudományos publikációk formájában jutnak el a szakmai és tudományos közösségekhez.

PMI szakmai díjak

A PMI évente díjazza azok egyéni erőfeszítéseit, akik a projektmenedzsment szakma és a PMI számára megbecsülést és elismertséget hoznak. A kimagasló egyéni teljesítmények elismerésének három kategóriája van: kutatás és szakirodalom, kimagasló önkéntes közreműködés, valamint kimagasló szolgáltatás a PMI és a szakma felé. Ezenkívül a PMI legnívósabb díját, a PMI Project of the Year díjat azon projektcsapat kapja, amely a projektmenedzsment szakmát kimagasló teljesítménnyel és példamutató magatartással képviseli.

PMI Oktatási Alapítvány

A PMI Oktatási Alapítványa a projektalapú tanulás módszereinek fejlesztésével és elterjesztésével foglalkozó globális szakmai szervezet. További információ: https://pmief.org/

Publikációk

A PMI vezető szerepet tölt be a világon a projektmenedzsment könyvek, képzési segédanyagok és tanulást segítő eszközök kiadásában. Több mint ezer cím található a PMI online könyvesboltjában. A PMI a tagok számára további kiadványokat jelentet meg rendszeresen:

 • PM Network® – havi rendszerességgel megjelenő szakmai magazin az eszközökről és módszerekről, bevált gyakorlatokról;
 • Project Management Journal® – lektorált tudományos periodika a menedzsment technikákról, -kutatásokról, -elméletekről, -alkalmazásokról;
 • PMI Today® – a PMI havonta kiadott hírlevele a minősítésekről, szabványokról, eseményekről, tréningekről és a szervezeti életről;
 • Community Post – fél-havonta megjelenő elektronikus hírlevél a projektmenedzsment tudomány és a PMI híreiről;
 • EMEA e-link – regionálisan megjelenő elektronikus hírlevelek, amelyek lefedik az adott régió PMI-aktivitásait elsősorban a régió tagsága számára.

A PMI-tagsággal és a szakmai tevékenységekkel kapcsolatban további információ található a következő honlapon: www.pmi.org

PMI Budapest, Magyar Tagozat

A PMI Budapest, Magyar Tagozat a nemzetközi projektmenedzsment-szövetséghez, a Project Management Institute-hoz történő csatlakozással nonprofit, közhasznú egyesületi formában jött létre 2003-ban. Az alakulást megelőző közel egyéves előkésztő és szervező munkában tevőlegesen részt vállaltak a hazánkban működő projektmenedzsment-szervezetek, valamint sok hazai cég képviselői.

Az egyesület küldetése: A PMI Budapest, Magyar Tagozat a projektmenedzserek egész világra kiterjedő szervezetének tagjaként a magyar szakma minőségének emelésén, a minősítés elismertségének, értékének növelésén, a hazai és nemzetközi kapcsolatok, eredmények közvetítésén dolgozik önkéntesek közösségeként.

A tagozat szervezett keretek között lehetőséget ad a magyar projektvezetőknek a PMI által nyújtott szakmai háttér itthoni kihasználására. Lehetőség nyílik a PMI által ajánlott oktatások és előadások itthoni megrendezésére, külföldi kapcsolatok kialakítására, nemzetközi szakmai tapasztalatok összevetésére és a társtagozatokkal való kapcsolattartásra.

A nemzetközi kapcsolatok mellett a tagozat természetesen lehetőséget és teret ad a helyi szakmai fórumok kialakítására, az összegyűjtött tapasztalatok cseréjére és a hazai projektvezetési tapasztalatok megosztására. A cél a hazai oktatási rendszer eredményeire épülve elősegíteni a nemzetközi minősítési kultúra meghonosítását, és ezzel elérni a projektvezetői szakmai elismertségének növelését.

A tagozat főbb tevékenységei (együttműködésben a társ szervezettel is):

 • Az “Art of Projects” elnevezésű nemzetközi szakmai konferencia megrendezése minden évben (2013-tól);
 • Az évente megrendezésre kerülő „Projektmenedzsment a gazdaságban – HTE PM Fórum” konferencia szervezésében való részvétel (1996-tól, korábban TIPIK Fórum néven);
 • Az „Év Projektmenedzsment Szakdolgozata, Diplomamunkája” pályázat meghirdetése a HTE Projektmenedzsment Szakosztály és a Magyar Projektmenedzsment Szövetség támogatásával. (2011-től)
 • Részvétel az „Év Projektmenedzsere” díj pályáztatásában és értékelésében (2001-től);
 • Közreműködés havonta a projektmenedzsment-szakmai teadélutánok szervezéseben (1996-tól);
 • Részvétel az évente két félnapos PM-rendezvény egy-egy projektmenedzsment-tudásterület körbejárására „Körkapcsolás” címmel (2003-tól);
 • Angol nyelvű PMPub összejövetelek szervezése kötetlen szakmai beszélgetések céljából negyedévente (2014-től)
 • Havi PMI Budapest, Magyar Tagozat által szervezett „Lunch and Learn” webinár (2019-től)
 • PM Mentoring Program (2019-től)
 • PMI Budapest, Magyar Tagozat Hírlevél rendszeres megjelentetése;
 • Egyesületi honlap üzemeltetése (www.pmi.hu);
 • Közösségi média jelenlét Linkedin, Facebook, Twitter, YouTube oldalakon
 • Sajtómunka, marketing: a projektmenedzsment témaköreinek, eredményeinek, a tagozat életének, eseményeinek megismertetése a szélesebb közvéleménnyel;
 • A PMBOK® Guide angol projektmenedzsment terminológiájának magyarítása és folyamatos karbantartása,
 • A PMBOK® Guide könyv harmadik és ötödik kiadása nem hivatalos magyar fordításának előkészítése, lektorálása, megjelentetése az Akadémiai Kiadóval együttműködve (Projektmenedzsment útmutató, 2006 és 2013);
 • Randall L. Englund és Alfonso Bucero „Projektszponzorálás. A vezetői elkötelezettség megszerzése és megtartása” című projektmenedzsment-szakkönyv magyar fordításának lektorálása és megjelentetése 2009-ben (eredeti cím: Project Sponsorship: Achieving Management Commitment for Project Success);
 • A PMI Projektportfólió-menedzsment szabvány nem hivatalos magyar fordításának lektorásása és megjelentetése 2011-ben az Akadémiai Kiadóval folytatott együttműködés keretében (eredeti cím: The Standard for Portfolio Management – Second Edition);
 • A PMI „Agilis gyakorlati útmutató” magyar fordításának lektorásása és megjelentetése 2018-ban az Akadémiai Kiadóval együttműködve (eredeti cím: Agile Practice Guide);
 • A honlapról letölthető Projektmenedzsment Tudástár szakmai kiadvány megjelentetése, amely tartalmazza a projektmenedzsment fogalmak lexikonját is;
 • A legnagyobb projektmenedzsment-esemény, a Projektmenedzsment Világnap évenkénti megtartása Magyarországon;
 • Kapcsolattartás a PMI társszervezetekkel, részvétel a PMI világközösség életében;
 • Projektalapú tanulási programok támogatása a közoktatásban és a felsőoktatásban;
 • A nemzetközi szakmai együttműködés intenzívebbé tétele, külföldi kutatások, referenciák, előadások, előadók elérhetővé tételével, valamint a magyar projektmenedzsment-eredmények nemzetközi bemutatásának támogatása.

A tagozat bővítéséhez az elnökség továbbra is keresi azokat a projektvezetőket és felső szintű vezetőket, akik elkötelezettek a projektvezetés iránt és fontosnak tartják saját maguk és cégük szakmai fejlődését ezen a területen. A tagozat működésének színvonalas biztosításához, a felvállalt célok megvalósításához szeretnénk megnyerni cégek és magánszemélyek támogatását. Az elnökség meggyőződése, hogy a szakma szervezett keretek közötti fejlődése már rövidtávon is érezhető előnyöket jelent minden közreműködő számára. Az egyesületi tagsággal, szponzorálási lehetőségekkel és a szakmai tevékenységekkel kapcsolatban további információ található az egyesület honlapján.

PMI Budapest, Magyar Tagozat

www.pmi.hu    |    Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.