Régi-új elnökség és új elnök a PMI Budapest, Magyar Tagozat élén

elnökváltás kép0

Balról jobbra: Farkas Tamás, PMP; Dr.Sándor Zoltán, PMP; Pernyeszi András, PMP; Balogh László; PMP; Kiss Norbert, PMP; Prattinger Balázs, PMP; Vereczkei Brigitta; PMP, PgMP, Kremmer László, PMP

A PMI Budapest, Magyar Tagozat 2018. május 15-én tartotta éves rendes Közgyűlését és tisztújítását a KUBIK Coworking konferenciapmilogo termében. Az ügyrendi megállapításokat követően Szalay Imre a PMI Budapest, Magyar Tagozat elnöke gazdasági beszámolóját hallgathatták meg az egybegyűltek és megismerhették az egyesület 2017. évi mérleg és eredmény kimutatását és meghallgatták a Számvizsgáló Bizottság jelentését, majd az elnökség beszámolóját. Ezt követően a 2017. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása történt meg, majd következett a tisztújítás. Az idei esztendő tisztújítása az elmúlt évekhez képest jelentős változást hozott, mivel az egyesületet az elmúlt 15 évben elnökként irányító Szalay Imre jelezte, hogy nem kíván indulni a választáson és korábbi önkéntes tisztségét szeretné átadni. A választást Dr.Kertész Máté a választási bizottság vezetője vezette le, aki ismertette, hogy a PMI Budapest, Magyar Tagozat elnöki tisztségére két érvényes jelölés érkezett, Dr.Sándor Zoltán és Kremmer László személyében. A levezető elnök megkérte az elnök jelölteket, hogy mutatkozzanak be és röviden ismertessék, hogy mi motiválja őket az önkéntes tisztség betöltésére. Ezt követően az elnökségi tisztségre jelöltek bemutatkozása következett. A közgyűlés tagjai titkos szavazással, Kremmer Lászlót választották meg a PMI Budapest, Magyar Tagozat új elnökének. Az egyesület új titkára Vereczkei Brigitta lett, aki Kovács Ádámot váltja ebben a tisztségben, aki hat év után szintén átadta a helyét. Az elnökség további tagjai, alelnöki beosztásban: Pernyészi András, Kiss Norbert, Dr.Sándor Zoltán, Farkas Tamás, Prattinger Balázs, Balogh László, illetve megválasztották a tagok a Számvizsgáló Bizottság tagjainak Bartalis Krisztinát, Hargitay Mátyást és Gábriel Zsoltot.”

Tisztelt Tagtársunk,

Távirati stílusban ezek a száraz tények, de mint oly sok történetnek több nézőpontja van, így a 2018-as tisztújításnak is. Kérem, engedje meg nekem, hogy mint újonnan megválasztott elnök megosszak egy-két gondolatot a PMI Budapest, Magyar Tagozat tagjaival, hogy mi módon jutottunk el 15 év alatt a jelenlegi elnökségig.

Az én személyes PMI történetem egy évtizeddel ezelőtt, 1998-ban kezdődött, amikor is a PMI és ezzel egyidőben a PMI Budapest, Magyar Tagozat tagja lettem. Mint gyakorló projektmenedzser kerestem a kapcsolatot a PMI-al és annak hazai szervezetével. Csatlakozásomtól minden PM teadélutánon, PM Körkapcsoláson ott voltam és élveztem azt a közeget, ahol megismerhettem a hazai projektvezető kollégákat és új, számomra érdekes és ismeretlen témákról hallhattam előadásokat. 2010-ben szereztem meg PMP minősítésemet, majd 2011-ben az MBA szakdolgozatom írása során Szalay Imre lett az egyetemi külső konzulensem. 

2012-ben Szalay Imre megkeresett, hogy beszélni szeretne velem egy fontos kérdésről. Személyes találkozónk során Imre felvázolta annak a lehetőségét, hogy négy év PMI Budapest tagság után 2012 májusában induljak a választásokon a PMI Budapest, Magyar Tagozat operatív ügyekért felelős alelnöki tisztségért.  Meglepő és egyben megtisztelő volt a felkérés bár talán magam sem tudtam, hogy mekkora fába vágom a fejszémet. 2012-ben a tagság Kovács Ádámmal, Kővári Zoltánnal és Horváth Balázzsal együtt engem is megválasztott az elnökség tagjának és csatlakozhattunk az „öreg motorosokhoz”, Szalay Imréhez, Czibók Zoltánhoz, Dr.Pálvölgyi Lajoshoz és Mikes Péterhez a PMI Budapest, Magyar Tagozat elnökségéhez.

2012-ben a PMI Budapest, Magyar tagozat jelentős változás előtt állt. A korábbi a PMSZ-el kötött szoros együttműködés fenntartása mellett szétválasztottuk a PMI Budapest és a PMSZ elnökségét és feltett szándékunk volt, hogy új és önálló arculattal és kezdeményezésekkel jelenjünk meg a PMI zászlaja alatt, fenntartva az együttműködést a PMSZ-el és a HTE-vel és más hazai szervezetekkel. Büszke vagyok arra, hogy ott lehettem és másokkal közösen újra éleszthettem a PMPub-ot, mely Magyarországon élő külföldi, illetve angolul beszélő PM kollégáknak nyújtott szakmai együttműködési lehetőséget. Szalay Imre vezetésével együtt találtuk ki az Év Projektmenedzsment Szakdolgozata pályázatot és a hazai angolnyelvű projektmenedzsment konferenciák, immáron zászlóshajóját az Art of Projects konferenciát.

Időközben a PMI Budapest honlapja, levelezési rendszere megújult és megjelentünk a közösségi médiában a Facebookon, Linkedin-en. Kiadtuk az Akadémia Kiadóval közösen a PMBOK magyar változatát, amin több tucat önkéntes dolgozott Dr.Pálvölgyi Lajos irányítása alatt. 2012 és 2015 között három szakmailag kihívást jelentő évet tölthettem el a Szalay Imre által vezetett PMI Budapest, Magyar tagozat elnökségi tagjaként, mely három év alatt rengeteget tanultam és megismertem az önkéntes munka világát és megszerettem azt.

2015-ben, amikor lejárt a három éves megbízatásom, akkor válaszút elé kerültem. Itthon folytatom a PMI-os munkámat, vagy a PMI nemzetközi szervezetében? Megpályáztam az akkor megüresedett PMI Region Mentor tisztséget és a PMI Budapest, Magyar Tagozat 2015. májusi választása előtt két héttel kaptam a hírt, hogy csatlakozhatok a 23 PMI Region Mentorhoz és ott Magyarországot képviselhetem három éven át. A PMI Budapest, Magyar Tagozattal a kapcsolatom nem szakadt meg, továbbra is részt vettem a különböző hazai rendezvényeken, illetve Imre jóvoltából meghívást kaptam az Art of Projects konferenciára, de az elnökség munkájába már nem kapcsolódtam be.

PMI Region Mentor megbízatásom három év után lejárt és 2017. december 31-én átadtam a stafétát török kollégámnak, aki átvette tőlem a 11 kelet-európai országot. Pár hónap eltelte után azon töprengtem, hogy merre tovább. Hiányzott az önkéntes munka és hiányzott a PMI. Szinte ezzel egyidőben az akkori elnökség tagjai megkerestek, hogy lenne-e kedvem elindulni a PMI Budapest, Magyar Tagozat elnöki tisztségéért. Türelmet kértem és végig gondoltam, hogy jelenlegi fő állásom, a PM tréning elkötelezettségeim és az egyetemi oktató munkám mellett érzek-e erőt magamban, hogy tovább vigyem az elmúlt 15 év eredményeit. Igent mondtam és ezt követően titkos szavazással elnyertem a tagság bizalmát a 2018. május 15-én megtartott választáson.

Mindenekelőtt szeretném megköszönni az eddigi elnöknek, Szalay Imrének és a leköszönő elnökség összes tagjának, így Kovács Ádámnak, Balogh Lászlónak, Farkas Tamásnak, Kiss Norbertnek, Prattinger Balázsnak, Sándor Zoltánnak és Vereczkei Brigittának azt a kitartó munkát, amit az elmúlt években végeztek.

Úgy gondolom, hogy az elmúlt tizenötévben olyan értéket teremtett a PMI Budapest, Magyar Tagozat, amit tovább kell vinnünk és folytatnunk. Ebben a munkában számítok minden régi és új elnökségi tagra, önkéntesre, egyesületi tagra, akik egy ötlettel, gondolattal, javaslattal vagy tevőlegesen szeretnének hozzájárulni a közös munkához. Szeretném, ha őszinte és nyílt vitákban minden esetben az a cél vezérelne bennünket, hogy közös szakmánk a projekt, program és portfóliómenedzsment elismertségén dolgozzunk Magyarországon. Nyitott vagyok minden építő és előremutató gondolatra. Hiszem, hogy csak együtt és közösen dolgozva leszünk sikeresek és elégedettek az önként vállat feladatainkkal.

Külön köszönöm Szalay Imrének, hogy másokkal közösen 15 évvel ezelőtt megalapította a PMI magyarországi tagozatát és az elmúlt másfél évtized alatt összekapcsolódat a neve a PMI-al és az alapítók közül egyedüliként volt az elnökség tagja. Megtiszteltetésnek érzem, hogy az elnöke lehetek az egyesületnek és érzem a súlyát annak is, hogy mit jelent Imrétől átvenni a stafétát. Úgy gondolom, hogy megkérdőjelezhetetlen, hogy az elmúlt évek számos olyan sikert hoztak, ami nem ment volna Imre önkéntesen vállalt munkája nélkül. Ennek okán is Imrét felkértem, hogy mint „Past President” továbbra is jelentős szakmai szerepet vállaljon a munkában.pmikozos

Ahogy Dr.Pálvölgyi Lajossal felidéztük az első magyarnyelvű PMBOK kiadási projektet, majd az azt követő a PMI Budapest, Magyar Tagozat gondozásában megjelent újabb PMI kiadványokat hirtelen újra éledtek az emlékek. De említhetném azt, amikor az első PMI EMEA konferenciát Budapesten szervezték, abban is oroszlánrésze volt Imrének. Czibók Zoltánnal, aki hosszú éveken át volt az egyesület titkára közösen emlékeztünk vissza, hogy milyen is volt az első Art of Projects konferencia 2013-ban, melynek szakmai vezetője szintén Imre volt. Ahogy Kovács Ádám korábbi PMI Budapest Titkár felidézte, én is még jól emlékszem az első konferencia megszervezésére Imrével 2013-ban: rengeteg kérdés, bizonytalanság volt bennünk, többen mondták, hogy ennek nincs piaca Magyarországon. Belevágtunk, mára pedig az egyik legsikeresebb nemzetközi PM konferenciává nőtte ki magát, ebben Imrének óriási és meghatározó szerepe van! Prattinger Balázzsal közösen idéztük fel az első pár elnöki ülést, amikor Balázs betekintést nyerhetett a PMI Budapest, Magyar tagozat munkájába, illetve az első olyan Art of Projects konferenciára, amiben már Balázs is részt vett, mint szervező, és minden a helyére került és nagyon jól sikerült a PMI Budapest által életre hívott angolnyelvű konferencia. Balázs örömmel mesélte, hogy az is jól esett neki, amikor Imre „csak úgy”, megdicsérte, ha valamit sikerült elintézni.

De sorolhatnám azt a számtalan emléket, amit Cserna Józseffel a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnökével idéztünk fel a közös PMSZ és PMI elnökségi ülésekről, Körkapcsolásról és számtalan közösen szervezett PM Teadélutánról. De említhetném Dr.Prónay Gábor visszaemlékezését is a PM Fórumokról, melyeken szinte minden alkalommal a PMI képviseletében résztvevője volt Szalay Imre.

imreSok régi emlék, sok régi siker az elmúlt 15 évből, melyben a PMI és Szalay Imre neve összeforrt.   Imre a József Attila Tudományegyetem, matematikus-informatikus szakán 1979-ben végzett. Elsők között szerezte meg Magyarországon a PMP minősítését 2003-ban. 25 éve projektmenedzsment a munkája, melyet a Digital, Compaq, HP, Vodafone fémjelez. Társadalmi szerepvállalások sorát végezte a DECUS, HTE TIPIK, PMSZ elnökségéig és 2003 óta volt a PMI Budapest elnöke, egyik alapítója annak. Kezdeményezései köze tartoznak az Év Projektmenedzsere díj, a Magyar PM szövetségek együttműködése, a Magyar PMBOK, az Év PM Diplomamunkája és számos szakmai cikk és előadások PM témakörben.

Hiszem, hogy a jelenlegi elnökségből mindegyikünk valamilyen formában Szalay Imre közvetítésével került kapcsolatba a szervezettel és annak elnökségével és az elmúlt esztendők alatt közösen sikerült felépíteni mindazt, amit ma Magyarországon a PMI jelent. Szeretném, ha mindent, amit az elmúlt 15 évben a hazai PM közösség értékként megteremtett azt tovább vinnénk és új, közös célokat, lendületet és feladatokat fogalmaznánk, meg melyeket közösen szeretnénk elérni. Mint a hazai PMI szervezet újonnan megválasztott elnöke, ebben a munkában minden régi és új elnökségi és egyesületi tagra, önkéntesre maximálisan számítok és kérem is ezt a közös munkát.

Bízom benne, hogy az elmúlt három évben a PMI nemzetközi világában megszerzett tudást kamatoztatni tudom itthon. Érzem a súlyát annak, hogy Szalay Imrétől veszem át 15 év után a stafétát. Köszönöm a PMI Budapest, Magyar Tagozat tagságának a bizalmat és azt az önkéntes feladatot, amivel a tagság megbízott.

Üdvözlettel,
Kremmer László / Elnök

PMI Budapest, Magyar Tagozat

Belépés tagoknak

Legyen tájékozott!

captcha 

PMI 500 Club

500 Club Budapest

Registered Education Providers

 

szinergia-logo

Partnerek

ujpmszlogo

 

 

HOA

 

  hte670

 

 

njszt

KPMG Blue logo web

Szponzorok

   itshlogo
logo turkiz

unnamed

nea 1


dxc logo

CELEBRATING 50 YEARS OF COMMITMENT T0 PROJECT MANAGEMENT

PMI logo50th RGB wTagCelebrating PUR onWhite

Kövessen minket!

facebook   linkedin   twitter

Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelem adója 1%-át a PMI Budapest-nek!

PM Tudástár