Beszámoló a PMI Budapest, Magyar Tagozat alakuló elnökségi üléséről

PMI headlineBeszámoló a PMI Budapest, Magyar Tagozat alakuló elnökségi üléséről

A PMI Budapest, Magyar Tagozat 2018-ban ünnepeli fennállásának 15. évfordulóját. Korábban már egy hosszú interjúban beszámoltunk arról, hogy az elmúlt másfélévtized alatt milyen fejlődésen ment keresztül a magyar tagozat. Ahogy az interjúban korábbi elnökünk, Szalay Imre fogalmazott: „Mivel szervezetünk civil szervezet, így önkéntes alapon működik az elnökség is. A szervezet munkája legnagyobb részt tőlük függ, az eredmények minősége az ő befektetett energiájukat mutatja. Látható ezáltal, hogy mennyire tevékenyek az elnökségi tagok. Célunk a megalapítás óta változatlanul a folyamatos fejlődés. Az, hogy minél több, minél színesebb programot, konferenciát tudjunk felmutatni, hogy valami pluszt adhassunk a magyar projektmenedzsment szakmának.”

Ennek a szellemében alakult meg, a májusi közgyűlést és tisztújítást követően a PMI Budapest, Magyar Tagozat új elnöksége, mely a választást követően 2018. május 29-én tartotta az alakuló ülését. Számomra, mindig nagy élmény az első találkozás az új elnökség tagjaival. Még élénken élnek bennem a 2012-2015 között tartott alakuló ülések emlékei, de a 2018-as alakuló elnökségi ülés merőben más volt, mivel immáron, mint az egyesület újonnan megválasztott elnöke vezethettem az első találkozónkat.

Igen sűrű volt a tervezett napirendünk, mivel az alakulással egyidőben számos futó projektet kellett értékelnünk. A teljesség igénye nélkül álljon itt egy összefoglaló, hogy milyen pontokat érintettünk.

 • Első és talán legfontosabb pontunk volt a közgyűlés, majd a választás lezárásának a kérdése. Kevesen tudják, hogy a PMI felé számos nyilatkozatot kell tennie egy elnökségi tagnak. Kezdve az egyesületi tagok adatvédelmétől a titoktartási megállapodáson át az összeférhetetlenségi nyilatkozatig. Ezen túlmenően minden új elnökségi tagnak alá kell írni a vezető tisztségviselő elfogadó nyilatkozatot, majd az elnökség tagjait regisztrálni kell a PMI Components System-be, mely hozzáférést biztosít a PMI által nyújtott szolgáltatásokhoz és információkhoz.

 • Másik nagyon sürgős és lényeges feladatunk volt, hogy az egyes szakmai területeket felosszuk az elnökség tagjai között. A munkánkat jelentősen segíti, hogy a PMI számos, a helyi tagozatok munkáját segítő kiadványt bocsát a rendelkezésünkre, így többek között a „PMI Chapter Leaders’ Guide: Chapter Volunteer Role Delineation Study Results” összeállítást, mely gyakorlatilag egy ajánlás a különböző önkéntes elnökségi tisztségek munkaköri leírására.

 • A tagság jóvoltából engem, Kremmer Lászlót ért az a megtiszteltetés, hogy 2018-2019-ben az elnöki tisztséget betöltsem.

 • A munkámat közvetlenül segíti Vereczkei Brigitta, mint a tagozat titkára. Brigittára jelentős feladat hárul, mivel a titkári teendők mellett ő felel a kommunikációért és a közösségi média megjelenésekért is.

 • Kiss Norbert az elmúlt három esztendőben sikeresen képviselte a tagozat munkáját segítő önkéntesekkel való kapcsolattartás, így ezt változatlanul ő viszi tovább,

 • Hasonlóan Balogh Lászlóhoz, aki a tagsággal való együttműködésért felel.

 • Az elnökség újonnan megválasztott tagja, Pernyeszi András vállalta magára a marketingért felelős alelnök feladatait.

 • Prattinger Balázs az elmúlt években bebizonyította, hogy nem csak kiváló szakember, hanem a szakmai rendezvényeink, mint pl. a PMPub és Art of Projects konferencia projektmenedzseri feladatait is kiválóan látja el, így alelnöki pozícióban továbbra is ő felel a szakmai rendezvényeinkért. Komoly szerepkör ez, mivel szorosan kell együttműködnie majd a marketinggel és kommunikációs csapattal is.

 • Az egyesület számára fontos a külvilággal való kapcsolattartás, így a honlapunk, levelező rendszerünk és minden egyéb PMI által biztosított platform elérése és hatékony használata. Ezek a feladatok Farkas Tamásra hárulnak továbbra is, aki ezzel párhuzamosan az egyetemi PM oktatásban is kiveszi a részét.

 • Sándor Zoltán egy éve sikeresen viszi a „VP of professional development” feladatkört, így ebben fog továbbra is tevékenykedni. Zoltán korábban bekapcsolódott a PMBOK fordítési projektbe. Első jelentősebb projektje 2018-ban az Év Projektmenedzsere Választás irányítása a PM Kiválóságtáblával, mivel idén a PMI Budapest, Magyar Tagozat a soros elnöke az eseménynek.

 • Az egyetemi kapcsolatokért Prattinger Balázs és Vereczkei Balázs felel. Terveink között szerepel a „President elect” feladatkör meghatározása és, ahogy arról korábban hírt adtam a „Past President” tisztség betöltése, melyre Szalay Imrét kértem fel.

Az elnökségi ülés jó hangulatban, konstruktív légkörben telt el és a régi-új elnökség tagjai biztosítottak arról, hogy 2018-ban megkettőzött energiával állnak neki új feladataiknak. Erre nagy szükség lesz, mivel a munka nem áll meg, hanem 2018. június 27-én az elnökség tagjai egy „stratégiai elvonuláson” vesznek részt, ahol az elkövetkező esztendőre vonatkozó stratégiai célokat és feladatokat határozzák meg.

Talán kevesen tudják, hogy a helyi tagozatoktól, a PMI számos un. Core (alap) szolgáltatást követel meg, melyeket rendszeresen auditál. A PMI Budapest, Magyar Tagozat által nyújtott alapszolgáltatások közé tartozik a tagság elköteleződésének folyamatos fejlesztése, amiért Balogh László felel. A tudásmegosztás és szakmai információk átadása szintén alapszolgáltatásunk, így a PMI megköveteli, hogy évente minimum tizenhat óra szakmai rendezvényt szervezzünk, mely a tagjainak számára ingyenes. A PMSZ-el közösen szervezett, havi PM szakmai teadélutánoktól kezdődően a PM Körkapcsoláson át a PMPub és az Art of Projects konferenciáig, melyekért Prattinger Balázs felel majd. Külön gondot fordítunk arra, hogy a tagjaink számára különböző szolgáltatásokat nyújtsunk, így pl. a honlapunkon megjelentetjük a PM állás felhívásokat, illetve hírt adunk a szakmai továbbképzésekről és a magyarországi PMI R.E.P. (Registered Education Provider) szervezetek tanfolyamairól is, mely részben a kommunikációs csapat által Vereczkei Brigitta és részben Dr.Sándor Zoltán feladta.

A PMI elvárja tőlünk, hogy a Projektmenedzsment szakmai szószólójaként lépjünk fel, ami részben az egyetemi oktatási feldatokban teljesedik ki, amiben Vereczkei Brigitta, Prattinger Balázs, Farkas Tamás és Kremmer László vesz részt. Szintén a PMI által megkívánt alapszolgáltatásunk a saját www.pmi.hu honlapunk működtetése, ami Farkas Tamás vállán nyugszik, valamint kommunikáció a tagozat tagjaival a PMI Budapest, Magyar Tagozat Hírlevelén keresztül. Fontos feladatunk, hogy az újonnan PMI minősítést szerző, így PMP vizsgát letett PM szakemberekkel kapcsolatot építsünk ki, ami Balogh László feladata. Szinten elvárás, hogy az új egyesületi tagoknak a rendelkezésére álljon egy olyan összeállítás, hogy milyen előnyökkel jár a PMI Budapest, Magyar Tagozati tagság. A PMI kötelezővé teszi a tagszervezetei számára, hogy az évente megrendezett PMI Leadership Meetingen reszt vegyenek, ami 2018-ban Malmöben volt és Kiss Norbert képviselte az egyesületet, valamint 2018 novemberében lesz a PMI Region 8 Meeting, Belgrádban, amin részt kívánunk venni. A minden évben kiküldött elégedettségi felmérés szintén része az alapszolgáltatásainknak.

Végül, de nem utolsósorban a PMI előírásoknak megfelelően, minden esztendőben éves üzleti tervet kell készítenünk, melyre a korábban említett 2018. június 27-én kerül sor. Következő PMI Budapest Hírlevelünkben beszámolunk a 2018-2019-es időszakra összeállított üzleti tervünkről, mely összhangban kell, hogy legyen a PMI Strategic Plan-el.

Üdvözlettel,
Kremmer László MBA, CLC, PMP®
Elnök | PMI Budapest, Magyar Tagozat
PMI headline1

Belépés tagoknak

Legyen tájékozott!catchme refresh

Joomla Extensions powered by Joobi

PMI 500 Club

500 Club Budapest

Registered Education Providers

 

szinergia-logo

Szponzorok

   itshlogo
logo turkiz

unnamed

nea 1

prof logo
dxc logo

Partnerek

ujpmszlogo

 

 

HOA

 

 hte670

 

 

njszt

KPMG Blue logo web

 

 

CELEBRATING 50 YEARS OF COMMITMENT T0 PROJECT MANAGEMENT

PMI logo50th RGB wTagCelebrating PUR onWhite

Kövessen minket!

facebook   linkedin   twitter

Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelem adója 1%-át a PMI Budapest-nek!

PM Tudástár