Év Projektmenedzsere Díj 2009. pályázati kiírás

1.    A pályázat célja:

Az elsősorban magyarországi projektmenedzsment szakma egy kiemelkedő szakemberének elismerése és példáján keresztül figyelem felhívása a projekt menedzseri tudás és szakma jelentőségére, a kiemelkedő projektek eredményeire. Az alapítók a díjjal is hozzá szeretnének járulni a magyarországi projekt menedzsment kultúra fejlődéséhez.

2.    A pályázat kiírója és a díj adományozója:

Az évente megrendezésre kerülő Projektmenedzsment Fórum Szervező Bizottsága (SZB), mely a Fórumot támogató vállalatok delegált képviselőiből, egyetemi professzorokból, államigazgatási intézmények, minisztériumok képviselőiből, a projektmenedzsment szakma kiemelkedő személyiségeiből áll. A Szervező Bizottság és  a Fórumot támogató szakmai szervezetek képviselőiből álló Díjelőkészítő Bizottság (DIB), a beadott pályázatok alapján tesz javaslatot  a Szervező Bizottságnak a díjazottak személyére.

A 2009-es pályázatot kiíró Szervező Bizottság tagjai:

Elnök : Prónay Gábor(Pro-COMpass)

Tagok: Ávéd Joanna (Internet Alapítvány), Balogh István (IVSZ), Czibók Zoltán (Hewlett-Packard), Czifra András (Qualysoft), Csanádi Péter (MCS), Deák Csaba (Miskolci Egyetem), Friedler Ferenc (Pannon Egyetem), Görög Mihály (Corvinus Egyetem), Gyenes Péter (Nokia Siemens Networks),  Hajdú Miklós (Szt. István Egyetem), Herczeg Iván (IPMA),  Jenei Zoltán (Magyar Telekom), Károlyi László (Legrand Magyarország), Kórász Tamás (KPMG), Kovács Endre (NHH), Kulcsár Alexandra (Optimum4), Mudra Csaba (CIB Bank), Nagy Péter (HTE), Nemeslaki András (Corvinus Egyetem), Oláh István (Kopint-Datorg), Pap Gyula (MNB), Pap László (BME HIT), Pásztory Tamás (Kopint-Datorg), Sekerka Orsolya (Pannon), Sipos Ferenc (IQSYS), Solti Árpád (HyperTeam Kft.), Strommer Pál (Ráció-Net), Szirmai Péter (Corvinus Egyetem), Tari Gábor (MAVIR), Tárnoki Péter (FÖVOSZ), Török Péter (Stratis), Veréb Elemér (Provice)

A Díjelőkészítő Bizottság (DIB)

elnök : Prónay Gábor ; tagok : Balogh István (IVSZ), Cserna József (PMSZ), Nagy Péter (HTE), Solti Árpád (HyperTeam Kft.), Strommer Pál (Ráció-Net), Szalay Imre (PMI Budapest, Magyar Tagozat),  Tárnoki Péter (FÖVOSZ).

Az SZB a Projektmenedzsment Fórum szervezési folyamatában a támogató vállalatok képviselőivel bővülhet.

A pályázat szövegét, feltételeit az SZB 2009. november 19-i alakuló ülésén, a megelőző évi szervező bizottság tapasztalatainak és javaslatainak felhasználásával hagyta jóvá.

3.    A pályázat története:

A díj első ízben 2001-ben került kiírásra és bár az átadásra a következő év elején került sor, a díj a projekt menedzsment természetéből adódóan az elért eredményeket értékeli. Az elmúlt 8 évben a beérkezett értékes pályázatok közül a következő projektmenedzserek nyerték el a kitüntető címet:

2001

Deményné Kertész Krisztina

hivatalvezető helyettes

BM Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal

Magyarországi Okmányiroda Rendszer Megvalósító Projekt

2002

Wittmann György

tanácsadó

OTP Bank Rt.

OTP szlovák bankjának beintegrálása

2003

Koller György

igazgató

Pannon GSM Távközlési Rt.

DJUICE szolgáltatás és márka bevezetése

2004

Oláh István

igazgató

Kopint-Datorg Rt.

Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatnak (EKG) az EU zártrendszerű TESTA hálózatához kapcsolása

2005

Weiler Zsolt

Projektmenedzser

Hewlett-Packard Magyarország

Az ország egész területére kiterjedő, szélessávú, emeltszintű, virtuális internet szolgáltatást megvalósító  KözHáló projekt

2006

Molnár Zoltán 

Projektmenedzser

Hewlett-Packard Magyarország

MOL desktop és hálózat üzemeltetés (IS) előkészítő programja 

2007

Károlyi László

Vezérigazgató

Legrand Magyarország

FŐNIX kereskedelmi profitcentrum átszervezési projekt

2008

Bartalis Krisztina

EVO helyi projektvezető

Vodafone Magyarország Zrt.

A Vodafone globális szintű EVO programjának részeként az első országban történő megvalósítási projekt


A győztes pályázókat a szakmai lapok és online hírcsatornák részletesen bemutatták. A Fórum Szervező Bizottsága nagy figyelmet fordít arra, hogy a győztes szakmai meggyőződését és a győztes pályázati projektet a szakmai sajtó részletesen megismerhesse.

4.    Pályázati követelmények:

 • a. A pályázatban a nemzetközi- és hazai projektmenedzsment kultúra fejlődését közvetlenül és/vagy közvetve segítő projektek menedzserei vehetnek részt. A pályázatban bemutatásra kerülő, sikeresen befejezett projektek a legkülönbözőbb iparágak működését, hatékonyságát javító innovációt kell megcélozzák vagy az adott iparág fejlődését kell szolgálják. Ezen belül a projektek típusa a legkülönfélébb lehet, pl.: termék/szolgáltatásfejlesztési, beruházási, rendszerintegrációs, szervezet-fejlesztési-üzleti folyamat kialakítási, vállalkozásalapítási, minőségbiztosítási, stb.
 • b. A pályázatban bemutatott projekteknek a pályázati kiírás évében vagy azt megelőző évben kellett befejeződniük.
 • c. A díjra a pályázati űrlap kitöltésével (ami a megadott feltételek elfogadását jelenti) és a megadott formátumú és tartalmú mellékletek (szakmai életrajz, projekt leírás) kitöltésével és határidőre történő beküldésével pályázni kell.

5.    Pályázat minősítési eljárás:

 • a. A projektmenedzser az „ÉV PROJEKTMENEDZSERE DÍJ" elnyerésére megadott határidőre, a Projektmenedzsment Fórum szervezésében közreműködő HTE Titkárságára (1055. Bp. V. Kossuth L. tér 6-8. IV.em 422), az előírásoknak megfelelő dokumentumok:
 • (1) pályázati lap,
 • (2) szakmai életrajz,
 • (3) pályázati projekt leírása

Nyomtatott és elektronikus formában (CD-n vagy pendrive-on) való beküldésével pályázhat;

 • b. A Díjelőkészítő Bizottság (DIB) elvégzi a pályázatok formai ellenőrzését. A formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a DIB tagjai egyenként, szakmai értékeik alapján előminősítik (sorrendbe rakják) a következő bírálati szempontok alapján (zárójelben a súlytényezők):
 • (1) A projekt komplexitása/stratégiai jelentősége (20%),
 • - nemzetközi/országos jelentőség,
 • - komplexitás, mégpedig:
 • q szakmai: műszaki-technikai, üzleti-közgazdasági, jogi-szabályozási,
 • q szervezeti: komplexitás,
 • q társprojektekhez kapcsolódás,
 • q alvállalkozó szerkezet,
 • (2) A kitűzött célok teljesülésének mértéke (30%),
 • - pénzügyi célok (szállítói-vevői célok, bevétel-profit) (számadatok),
 • - projekt kultúra fejlődése (rövid szöveges rész),
 • - határidő teljesülése (terv és tény határidő),
 • - szakmai tartalom teljesülése (funkcionalitás, minőség),
 • - célrendszer változás menedzsmentje,
 • (3) Megrendelő/felhasználó véleménye (20%),
 • - a projekt eredményeinek elismerése,
 • - a projekt menedzseri tevékenység elismerése,
 • - szakmai publikációk és sajtóvisszhang a projektről,
 • (4) A pályázó szakmai tapasztalatainak mennyisége és minősége (20%)
 • - projekt vezetési tapasztalat (vezetett projektek száma, komplexitása)
 • - képzettség (elsősorban PM iskolák, tanfolyamok),
 • - projekt módszertan ismeret,
 • - minősítés (pl.: PMI, IPMA, stb. hazai és nemzetközi minősítések)
 • - szakmai aktivitás (előadások, oktatás-képzés, társadalmi szervezeti tagság)
 • - a projektből levonható tanulságok
 • (5) A pályázat kidolgozottsága (10%)
 • - a bírálati szempontok szerinti pályázat kidolgozás
 • - a pályázat formai alakja, nyelvezete, helyesírása
 • c. A legjobb három pályázat (legkisebb helyezési számmal rendelkező) szerzőjét a DIB szóbeli meghallgatásra hívja meg. A szóbeli meghallgatáson a pályázattal kapcsolatos és a pályázó projekt menedzseri felkészültségét érintő kérdések kerülnek megvitatásra. A szóbeli meghallgatás eredménye alapján a DIB újból sorba rakja a pályázókat és ezt a sorrendet terjeszti döntésre a SZB ülése elé;
 • d. A DIB előterjesztésében született sorrendet az SZB megtárgyalja és a tagok titkos szavazással döntenek (helyezési számot adva) a legjobb pályázatról, ami egyúttal a pályadíj elnyerését is jelenti. Az SZB akkor szavazat képes, ha tagjainak 2/3-a a szavazáson részt vesz;
 • e. Az „ÉV PROJEKTMENEDZSERE DÍJ" kiadására a Projektmenedzsment Fórum elnöki megnyitóját követően kerül sor úgy, hogy a díj nyertese lehetőséget kap a projektmenedzsmentről vallott legfontosabb nézeteinek összefoglalására

6.    Az „Év projektmenedzsere díj" elismerési rendszere:

 • a. A díj nyertese:
 • az erre a célra létesített vándorserleget kapja, amin a neve és az adományozás évszáma kerül feltüntetésre (a vándorserleg az átadást követően a HTE Titkárságon kerül kiállításra)
 • a díj elnyeréséről a vándorserleg kicsinyített másolatát és oklevelet kap, valamint egy tollat, amibe a monogramja, a díj neve és az adományozási évszám kerül bevésésre
 • a Fórum nyitó plenáris szekciójának bevezető előadását tarthatja, melyben a projektmenedzseri tapasztalatait összegzi
 • b. A díj nyertesének a Fórumot támogató vállalatok értékes tárgyjutalmakat ajánlanak fel.
 • c. A rövid listára kerültek, a nevük nyilvánosságra hozását mellőzve, okleveles elismerésben részesülnek.
 • d. Minden pályázó egy részvételt igazoló oklevél kíséretében értesül az eredményéről.

7.    A pályázati beadási és értékelési határidők:

a.

Az „Év projektmenedzsere" díj pályázati kiírás nyilvánosságra hozása a vállalatok vezetőinek, szakmai lapoknak, hírleveleknek, SZB tagok számára

2009. november 25.

b.

A pályázat beadási határideje:

2010. január 25. 12.00 

c.

Az DIB rövid lista elkészítési határideje

2010. március 8.

d.

Rövid listára nem került pályázók megköszönése részvételt igazoló oklevéllel

2010. március 8.

e.

A rövid listán szereplő pályázók DIB meghallgatása és az SZB előterjesztés elkészítése

2010. március 8-12.

f.

SZB ülés és döntés  "AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE" díjról

2010. március 25.

g.

A díj nyertesének értesítése és meghívása a 13. Projektmenedzsment Fórumra

2010. március 26.

h.

A rövid listán szerepeltek, de nem nyertek elismerő okleveles értesítése

2010. április 6.

i.

„AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE" a Fórum nyitó előadását tartja

2010. április 8.   9:00

j.

"AZ ÉV PROJEKTMENEDZSERE" díj átadása a Projektmenedzsment Fórumon

2010. április 8. 19:00

 
Budapest, 2009. november 20.

 Dr. Prónay Gábor

 SZB elnök

MELLÉKLETEK

 1. Melléklet : Projektmenedzser Etikai Kódexe
 2. Melléklet : Pályázati jelentkezési űrlap
 3. Melléklet : Pályázati projekt leírása (formanyomtatvány)
 4. Melléklet : Szakmai életrajz (formanyomtatvány)

A mellékletek letölthetők innen.

Belépés tagoknak

Legyen tájékozott!catchme refresh

Joomla Extensions powered by Joobi

Registered Education Providers

 

szinergia-logo

hpe logo

 

Szponzorok

   itshlogo
logo turkiz

unnamed

nea 1

prof logo
dxc logo

Partnerek

ujpmszlogo

hte670

KPMG Blue logo web

Agile Practice Guide

Agile Practice Guide

PMBOK Guide Sixth Edition

ezgif.com resize

PM Tudástár

pmbok

facebook          linkedin