Bizonyára nem ér váratlanul bennünket a kijelentés, miszerint a vállalati szférában a verseny napról napra egyre inkább fokozódik. Ez az égető versenyhelyzet egyre nehezebb döntések elé állítja a vállalatok vezetőit. Azoknál a cégeknél, amelyek életében a projektek csupán végeláthatatlan, teljesíthetetlen feladatok sorát jelentik, amelyek projektjei azon felül, hogy a kitűzött célokat nem érik el, gyakran veszteségesek is, megoldást jelenthet egy képzett projektmenedzser alkalmazása.

Azok a piaci szereplők, akik a PMI által minősített projektvezetőkre, tanácsadókra bízzák magukat, még ebben a sokszor kiszámíthatatlan versenyhelyzetben is biztonságban érezhetik magukat, mivel a PMI-nál van valami, ami mindannyiunk számára örökérvényű és állandó. Ez nem más, mint a PMI Etikai és Szakértői Magatartási Kódexe.

A kódex összefoglalja a szervezetünk által fontosnak tartott értékeket, egyúttal leírja és szabályozza a helyes szakmai magatartást is. A kódex tervezési-, szervezési-, döntéshozatali-, koordinációs- és irányítási rendszerünk gerincét adja. A rögzített szabályok lehetővé teszik a hatékony, eredményes együttműködés megvalósulását, így ezek ismerete, betartása mindenkire nézve kötelező, aki:

  • PMI tagsággal rendelkezik
  • PMI tagsággal nem, de bármely PMI tanúsítvánnyal rendelkezik, vagy a minősítési programban részt vesz
  • önkéntesként tevékenykedik a PMI-nál.

Hogyan segíti a munkánkat a Kódex?

A Kódex olyan etikai és szakmai irányelveket fogalmaz meg, amelyek a PMI-nál folyó munkát alapjaiban meghatározzák. A közös munka csak úgy lehet sikeres, ha a tagok egytől-egyig ismerik és elfogadják a kódexben megfogalmazott értékeket, szabályokat. Ha mindenki azonos elveket vall, az együttműködést nem akadályozzák félreértések, nézeteltérések.

A Kódex ismertségi szintjének növelésével tehát a PMI célja az, hogy elősegítse az etikus döntéshozatalt, az együttműködést a szervezeten belül.

A kódexben bemutatott négy alapvető érték a következő: Felelősség, Tisztelet, Egyenesség és Őszinteség.

valuesofpmi

1) Felelősség

A felelősségtudatra mint értékre a hétköznapokban csak ritkán figyelünk fel. A legtöbbször akkor szembesülünk a felelősség jelentőségével, amikor az hiányként jelenik meg, például ha valamilyen jogsértő magatartással állunk szemben; ha valaki elmulasztja kötelességét, nem viselkedik felelősségteljesen.

A Kódex egyértelműen megfogalmazza, hogy mindenki köteles felelősséget vállalni azért, amit tesz vagy elmulaszt, a döntéseiért és azok következményeiért.

Abban az esetben, ha valaki hibát követ el, vagy mulasztást vél felfedezni, fontos, hogy a felelőtlen döntésből eredő problémát rögtön orvosolja. A PMI-nál megszokott gyors problémakezelés csak a szükséges szabályok és törvények ismeretében lehetséges, így ezeknek ismerete és betartás mindenkire nézve kötelező!

2) Tisztelet

A szabályzatban rögzített irányadó értékek között szerepel a felelősség mellett a tisztelet is. A tisztelet nem más, mint elismerésünk, megbecsülésünk kifejezése, amely magatartásunkban és cselekedeteinkben egyaránt megnyilvánul. A tiszteletteljes bánásmód kölcsönös bizalmat feltételez, amely a hatékony munka elengedhetetlen feltétele.

A PMI úgy gondolja, hogy a tisztelet a kölcsönös megbecsülés és a közösségi szellem éltetője, így hát joggal tartjuk nagyra külső formáit is. Célunk egy olyan munkakörnyezet kialakítása, ahol mindenki bátran vállalhatja véleményét, amelyet mindannyian értékelünk és elfogadunk.

Egy nemzetközi szervezet tagjaként nyilvánvaló számunkra, hogy az értékek, normák és szokások kultúránként, országonként vagy akár egyéneként eltérőek: A kódex mindenkit kötelez arra, hogy ezeket megismerje, s viselkedésében ügyeljen arra, hogy ezeket meg ne sértse.

3) Egyenesség/Fairness

Az egyenesség munkakörünkben a pártatlan, objektív döntéshozatalban és szakmai méltányosságban nyilvánul meg. Egy PMI tag nem csupán azt nézi, amit „betű szerint” kell, hanem további tényezőket is figyelembe vesz, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy így igazságosabb döntést hozhasson, korrektebb véleményt alakíthasson ki.

A PMI szerint a már meglévő problémák megoldásának – és a lehetséges jövőbeli konfliktusok elkerülésének – egyik legjobb módja nem más, mint a munkatársak közötti hatékony kommunikáció. A jól működő szervezeti kommunikációnak pedig elengedhetetlen feltétele a résztvevők proaktív jelenléte, egyenességre törekvése.

Ebben a témakörben fontos megemlíteni, hogy a PMI tagjai a diszkrimináció minden formáját elítélik, kizárják.

4) Őszinteség

Az etikai kódexben megfogalmazott értékeknek megfelelően a PMI körében tevékenykedőknek kötelességünk mindig az igazat mondani, az igazságnak megfelelően cselekedni. Ez elsősorban azt jelenti, hogy tisztában vagyunk az őszinteség, az igazság fogalmával, hogy felismerjük s kutatjuk azt. Abban az esetben, ha egy információ igazságtartalmában kételkedünk, minden esetben jogunkban áll kérdezni. Kötelességünk azonban az igazat mondani akkor is, ha az valakire nézve kényelmetlennek bizonyul.

Ennek értelmében a PMI célja egy olyan munkahelyi atmoszféra kialakítása és fenntartása, amelyben minden munkatárs számára lehetőség nyílik az igazság kimondására.

A lehetőségeink mellett ki kell térnünk arra is, hogy a munkatársak és az ügyfelek félrevezetése, az információk meghamisítása és az azokkal való visszaélés szigorúan tilos!


Összefoglalva elmondható, hogy a PMI Etikai és Szakértői Magatartási Kódexe egy olyan biztos pont, amelyre munkánk során bármikor támaszkodhatunk. A Kódexben leírtak nem bizonyos esetekre, személyekre és szervezetekre vonatkoznak, hanem alapjaiban szabályozzák a PM világában elvárható – és számunkra irányadó – szakmai viselkedést, hozzáállást.

A szabályzat nem azért készült, hogy a munkánkat itt és most korlátolja, hanem újabb kapuk kinyitását célozta meg, amelyek egy sikeresebb jövő felé vezetnek bennünket.


Az összefoglaló a PMI® Etikai és Szakértői Magatartási Kódexének alapján, Daniel Helding PMP gondolatainak nyomán készült. A szabályzat angol nyelven itt elérhető.

Belépés tagoknak

Legyen tájékozott!

captcha 

PMI 500 Club

500 Club 2019 Budapest

500 Club Budapest

Registered Education Providers

 

szinergia-logo

Partnerek

momart

ujpmszlogo

HOA

   hte670

 

njszt

KPMG Blue logo web

 

Szponzorok

OTP Bank logo   itshlogo
logo turkiz

szinergia logo

iilllogo

pmigloballogo

nea 1


dxc logo

CELEBRATING 50 YEARS OF COMMITMENT T0 PROJECT MANAGEMENT

PMI logo50th RGB wTagCelebrating PUR onWhite

Kövessen minket!

facebook   linkedin   twitter

Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelem adója 1%-át a PMI Budapest-nek!

PM Tudástár