Agilis vagojelnelkul 1Kérem fogadják szakmai ajánlásunkkal, Németh György Valentin PMP, SAFeAgilist - Head of Continuous Delivery Customer Solutions E.ON Business Services Hungary kollégánk írását, melyben legújabb kiadványunkat, az "AGILIS Gyakorlati Útmutató"-t vette nagyító alá a szakember.

Nagyon örültem, amikor Kremmer László felkért az új Agilis Gyakorlati Útmutató elolvasására és gondolataim összefoglalására a kiadvány kapcsán. Annál is inkább, mert reméltem, hogy a cím ténylegesen fedi a tartalmat és akkor ez egy hiánypótló munka lehet a gyakorlati tudásban fellelhető űr kitöltésére.

Oktatásokon, prezentációkon, elméleti előadásokon túl, fontos egy olyan segédanyag rendelkezésre állása, amiből bármely résztvevő, vagy érintett megértheti, mi is a logika, mik a megfelelő eszközök, kommunikációs elemek és kulturális változások, amelyek előidézésében, alkalmazásában részt vesz. Nagyon időszerűnek és nagy segítségnek tartom, hogy a magyarországi PMI egy ilyen segédlet elkészítését vállalta fel, mert az általam átélt, illetve ismert Agilis transzformációk során számtalanszor lett volna/van szükség, egy valóban gyakorlati útmutatóra.

Első gondolatom a formáról, szerkezetről szól. Ahogy azt a kiadvány sűrűn hangsúlyozza, gyakorlati használati céllal íródott. Ennek maximálisan megfelel terjedelme, a fejezetek logikai felépítése, illetve a megértést támogató gyakorlati példák, módszertani eszközök jól elkülönített megjelenítése. Ha valaki rendszeresen kívánja forgatni ezt a segédletet, mindig meg fogja találni a keresett példát, eszközt, vagy módszer leírást, mivel ezek előugranak a szövegből. Kitűnő összegző táblázatok segítenek kulcs fogalmak és problémák egyértelmű értelmezésében. Ezek szintén jól forgathatóak a mindennapokban.

Áttérve a tartalomra:

Hatalmas eredménynek tartom, hogy megvalósult az a törekvés, hogy egy ekkora témát, szinte valamennyi kapcsolódásával, múltjával és jövőjével, módszertani elemével sikerüljön egy ilyen kompakt és jól lehatárolt tartalommal összefoglalni. A merítés nem terjengős, de nem túlfókuszált, a gyakorlatbeli alkalmazáshoz megfelelő hátteret ad és a terjedelmet meghaladó elemekre pontosan és kellően széles körben hivatkozik.

Számomra az egyik legkedveltebb elem az Agilitás kapcsán a „vízesés” (prediktív) módszertan ellenpontozása, illetve a módszerek vegyítési lehetőségeinek, jellemző módjainak értékes és átfogó vizsgálata. A munka kiemeli a Lean és ez Agilis módszerek kapcsolatát, aminél fontosnak tartom megjegyezni, hogy az Agilitás esetleges továbbfejlődési lehetőségeit is lehetséges a Lean irányában keresni (egyszerre kiindulási alap és fejlődési irány az Agilitás számára). Annál is inkább, mivel a Scaled Agile módszertanok (melyeket az útmutató is bemutat röviden) már Lean-Agilis gondolkodásmódról beszélnek.

Az útmutató ténylegesen végigviszi az olvasót valamennyi lényeges történeti, elméleti, módszertani és kulturális elemen. Azon kollégák számára így kiemelten hasznos segítség lehet akik Agilis képzésben nem, csak a munkában kapnak szerepet, így alapismereteik hiányosak lehetnek a feladatok megfelelő struktúrában történő elvégzéséhez. Az írásban mindvégig hangsúlyos, hogy az Agilitás nem dogmatikus, az Agilis működésnek, a kultúra átvételének fontos eleme a célszerű és józan ész szerinti használat, pl. sprintek futtatásának gyakorisága, alkalmazási területek megválasztása, szállítási ütemezés meghatározása kapcsán. Azon kollégák számára, akik elsősorban a PMBOK-ban leírt projekt kezelési, irányítási tudásterületek mentén keresnék az Agilitás tartalmi eltéréseit, a kiadvány részletes összevetéssel szolgál.

A kiadvány, saját terjedelméhez képest, jelentős részt szán az egyes párhuzamosan alkalmazható, vagy versengő projekt kezelési/szállítási módszertanok alkalmazási lehetőségeinek. Fontos megállapítás, hogy vegytiszta projekt módszertani szempontból nem létezik, illetve hogy az Agilis módszertan nem egyenlő a tervezés kihagyásával. A munka kiemelten foglalkozik az egyes elemek vegyítésével létrejövő hibrid módszerek sajátosságaival. Ezen megoldások bemutatását rendkívül szemléletes implementáció-leíró fejezetek teszik teljessé.

Mindenképpen elismerésre méltó, hogy a szerzők, olyan kulcs fogalmak és aspektusok rövid bemutatását hajtották végre magas minőségben, melyek önmagukban is meghaladhatnák az útmutató teljes terjedelmét. A teljesség igénye nélkül: a támogató vezetés (servant leader) mibenléte, a klasszikus teljesítmény mutatók alkalmazhatóságának korlátai, a story-pontozás, a hozzáadott érték masszív témakörének tömör elemzése és még folytathatnánk.
Amit ebből a sorból külön kiemelnék, mivel egyetlen más Agilitással foglalkozó írásban sem találkoztam vele, az a szerződéses fejezetek és a beszerzés új kihívásainak vizsgálata. A munkám során gyakran találkozom azzal, hogy a tradicionális szerződéskezelés mennyire nehezen követi le a változó scope, változó időtartamok és a munka során, sprintek között esetenként átalakuló emberi erőforrás-igény által előidézett mozgásokat.

Amiben a jövőbeli frissített kiadások kapcsán előrelépési lehetőséget látok, az a fenti témakörök kiegészítése azon dilemma részletesebb vizsgálatával, hogy hogyan érhető el az éves, sőt 3-5 éves pénzügyi tervezésre berendezkedett nagyvállalati kontrolling gyakorlat „Agilizálása”.

Mivel korábban magam is működés fejlesztési és változás menedzsment tanácsadóként dolgoztam, rendkívül pozitív elem a PMI változás kezelési szakkönyvének meghivatkozása mellett, a megfelelő tartalmú és részletezettségű változás-kezelési és kultúraváltási fejezet. Rendkívüli erénye a kiadványnak, hogy a szervezet alakítását szükséges képességek alapján mutatja be, amely egy előremutató, modern gondolat, a szervezeti ábrák pozíció alapú újra és újra rajzolása helyett.

Az útmutató kiemelten kezeli a kulturális átállás, módszertani bevezetés folyamatát, annak esetleges nehézségeit. Felkeltette figyelmemet a személyes és vállalati motívációk illesztésére vonatkozó rendkívül szemléletes összefoglaló. Ez a változás kezelés egyik kulcs eleme, mely azonban a gyakorlatban sűrűn szenved csorbát.

A PMO-k szerepének megváltozásáról szóló fejezet kiváló támpont az ilyen funkcióban dolgozó kollégák részére.

Végül néhány szó az útmutatóban mellékletként, függelékként szereplő tartalmakról. Sokáig gondolkoztam azon, hogy szerencsésebb lehetett volna, ha ezek közül néhány a szövegben magában kap helyet. Végül arra a megállapításra jutottam, hogy a külön fejezetben, kiegészítő elemként való megjelenítés mutatja meg a legjobban azt, hogy az itt szereplő témák önmagukban is rendkívül terjedelmesek lehetnek és így elkülönítve nem viszik félre az Agilitás gyakorlati elemeinek bemutatását. Kiemelném a felskálázott módszerek említését, mely napjaink legfőbb trendje az Agilitás terén.

Számomra az Agilis Gyakorlati Útmutató legpraktikusabb elemei az „X2. Függelék: Testreszabást befolyásoló jellegzetességek”, illetve az „X3. Függelék: Agilis alkalmassági szűrőeszközök”. Ez a két fejezet, valójában egy Agilis transzformációs segédlet, melyeket akár perforált, kivehető lapokon is célszerű lehet közreadni, hogy azon kollégák, akik ténylegesen az átalakulás megvalósításán dolgoznak és nincs minden alkalommal szükségük a teljes módszertani áttekintésre, ezeket napi szinten „súgó” funkcióban használhassák.

Összegezve, egy nagyon átgondolt, letisztult, ténylegesen a napi gyakorlathoz illesztett tartalmú bemutatást és munkaeszközt tart a kezében az olvasó, melynek minden eleme szükséges lehet egy adott helyzetben. Fontos tisztában lenni azzal, hogy a benne foglalt tartalom ténylegesen a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges alapvető megértést szolgálja, nem teljeskörű leírás, de testes kötetek áttanulmányozására a napi munka során sem szükség, sem lehetőség nem kínálkozik. Ajánlanám az útmutatót valamennyi Agilis témájú képzést nyújtó kollégának, szervezetnek, mint olyan összefoglalót, melyet a résztvevők magukkal vihetnek a tréningekről. Így az ott elhangzottakat, hétköznapi alkalmazási lehetőségekkel együtt tudják áttekinteni utólag.

Üdvözlettel:

Németh György Valentin
PMP, SAFeAgilist

Head of Continuous Delivery Customer Solutions
E.ON Business Services Hungary

Belépés tagoknak

Legyen tájékozott!

captcha 

PMI 500 Club

500 Club 2019 Budapest

500 Club Budapest

Registered Education Providers

 

szinergia-logo

Partnerek

momart

ujpmszlogo

HOA

   hte670

 

njszt

KPMG Blue logo web

 

Szponzorok

OTP Bank logo   itshlogo
logo turkiz

szinergia logo

iilllogo

pmigloballogo

nea 1


dxc logo

CELEBRATING 50 YEARS OF COMMITMENT T0 PROJECT MANAGEMENT

PMI logo50th RGB wTagCelebrating PUR onWhite

Kövessen minket!

facebook   linkedin   twitter

Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelem adója 1%-át a PMI Budapest-nek!

PM Tudástár