Hírlevelünk tartalmából:  

A hónap témái 

Taby Tamás az Év Projektmenedzsere Díj 2012. évi nyertese 

A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla által meghirdetett Év Projektmenedzsere Díjat november 8-án, tizenkettedik alkalommal adta át Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség és a Díjbizottság elnöke, ezúttal Taby Tamásnak, a SWICON Zrt. üzletág igazgatójának, A 2011. évi Népszámlálás Adatgyűjtését Támogató Rendszer kiépítését és üzemeltetését megvalósító projektért.

A díj 12 éves történetének egyik legsikeresebb pályázata volt az idei. A kiemelkedő számú jelentkező - remélhetően a díj növekvő presztízsén túl - annak is köszönhető, hogy a projektmenedzsment tudást bemutató projektek időtávját kiterjesztettük öt évre. A másik új tényező pedig az építőipari, beruházási projektek megjelenése. Idén bekapcsolódott a Tábla tevékenységébe az Építéstudományi Egyesület is, akik szervező munkája nyomán számos építési projektvezető küldött kiváló pályázatot.

A szokásos iparágak (államigazgatás, informatika, bank, telekommunikáció) mellett az említett építőiparon túl új ágazat a média, komplex térségi beruházási projektek vezetői is nagyszerű képességekről és szép eredményekről számoltak be. További új, figyelemre méltó jelenség még, hogy sikeres agilis módszertanra épülő projekt, ezzel foglalkozó projektmenedzser is jelentkezett. Nem teljesen újdonság, de ismét számos pályázó számolt be a több országot átfogó virtuális teameket vezető projektvezetői munkáról, és van köztük már komplett „felhő" megvalósítás is.

A sok színvonalas pályázatra tekintettel a Tábla két különdíjat is kiosztott. Az egyiket Pomázi Gyula a Provice Üzleti és Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója, a másikat Szulyovszky Gábor Viktor, a Pedrano Holding Kft. ügyvezetője, senior projektmenedzsere kapta.

Jó projektmenedzserek és projektmenedzseri tudás nélkül nincs változás és fejlődés. A magyar kormány és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztései végrehajtásához egyaránt számít a projektmenedzsment szakma tudására és támogatására." - mondta Vályi-Nagy Vilmos kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár, a díj idei fővédnöke. A helyettes államtitkár üdvözölte azt a kezdeményezést, hogy a szakma minden évben hivatalosan is elismeri egy-egy kiváló projektmenedzser képességét és eredményeit. Hangsúlyozta, hogy Magyarország bővelkedik tehetséges projektmenedzserekben. A jövőben mind az állami, mind pedig a versenyszférának az lesz a feladata és felelőssége, hogy ez a magas szintű tudás a gyakorlatban is megjelenjen. A világ legversenyképesebb gazdaságaiban ismerik és elismerik a projektmenedzserek hozzáadott értékét az értékláncban. Nekünk is az a célunk és érdekünk, hogy egyre több jó projektmenedzserünk és szakemberünk legyen.

<< vissza a tartalomjegyzékhez 

Bemutatkoznak az idei év díjazottjai: Taby Tamás, Pomázi Gyula és Szulyovszky Gábor Viktor 

 Taby Tamás - az Év Projektmenedzsere
Senior projektmened
zser, üzletág igazgató (SWICON Zrt.). Mérnök diplomát állami ösztöndíjjal külföldön, Németországban szerzett. Több nemzetközi projekt után a GFT Technologies és a Qualysoft projektmenedzsereként komoly ismeretekre tett szert kiadáskezelés, rollout menedzsment, továbbá a változáskezelés és a projektcsapat szervezése terén. Projektvezetői pályafutását az IQSYS Zrt. (T-Systems) fővállalkozásában lebonyolított komplex integrációs projektek menedzselésével teljesítette ki, ide tartozott például a Kapcsolatprogram bevezetése a Magyar Telekomban, ill. a 2011. évi népszámlálás online önkitöltő, monitoring és riporting rendszer kiépítését végző projekt.

Ennek legfontosabb célkitűzése az internetes önkitöltő kérdőívrendszer hibamentességének és az adatok védelmének biztosítása volt. A széleskörű IT oldali menedzselési és irányítási munkálatok mellett az oktatásszervezési és kommunikációs háttérmunkálatok menedzselése is feladata volt. A törvényi szabályozással meghatározott, több változással terhelt projekt rendkívül feszes idő- és költségkorlátok közötti megoldást igényelt, amit nagy média figyelem is kísért. A rendkívül körültekintő tervezés, majd változás- és kockázatkezelés lehetővé tette, hogy az internetes kitöltés a tervezett 10%-ot meghaladóan elérje a közel 20%-ot, ami egyúttal kb. 100 MFt-os megtakarítást jelentett.

Pomázi Gyula - az Év Projektmenedzsere Díj különdíjazottja
Ügyvezető igazgató, CMC minősítésű vezetési tanácsadó (Provice Kft.). Több mint 20 éves tanácsadói és vezetői munkatapasztalattal rendelkezik, melyet a Coopsystems Szervezési és Vezetési Tanácsadó Kft., a MOL, a Szinergia Projektmenedzsment Kft., az E Group Magyarország Rt. és a Provice Kft. ilyen irányultságú munkaköreiben szerzett. Nevéhez fűződik több felsőoktatási intézmény (mint a Kecskeméti Főiskola, BME, Széchenyi Egyetem, Óbudai Egyetem, Nyíregyházi Főiskola, Zfok Alapítvány) irányítási rendszerének és fejlesztési tervének kidolgozása, szakértői támogatása. Szakterületei közé tartozik továbbá az állami és közigazgatási rendszerek, pénzügyi, valamint országos hatókörű szervezetek irányítási, fejlesztési és átalakítási munkálatai. Projektmenedzseri jártasságát a kecskeméti Mercedes gyár beruházáshoz kapcsolódó térségfejlesztési program tervezésével és koordinációjával is igazolta. A rendkívül komplex, 10 alvállalkozót és 50 részprojektet számláló és azokat átfogó program 2012-re kiemelt kormányzati minősítést ért el. A projekt eredményei széles körben publikálásra kerültek, nagyban hozzájárulva ezzel a hazai projektmenedzsment kultúra fejlődéséhez.

Szulyovszky Gábor Viktor - az Év Projektmenedzsere Díj különdíjazottja
Ügyvezető, senior projektmenedzser (Pedrano Csoport). Végzettségét tekintve okleveles építőmérnök (BME). Projektmenedzseri gyakorlatot többek között a Gaveran Kft. ügyvezetőjeként és projektmenedzsereként, majd 2004 és 2009 között a Futureal Cégcsoport senior projektmenedzsereként szerzett. A kisebb projektek menedzselését, koordinálását követően nagyberuházások közvetlen műszaki irányítását végezte és végzi jelenlegi munkahelyén. A fejlesztett épületek közül több kapott magyar és nemzetközi elismerést (Nightingale Park - Románia, Gold Plaza - Románia, Corvin Sétány, Corvin Pláza, NovaPark - Lengyelország). A Corvin Sétányon köztéri rendezéssel Corvin Átrium kereskedelmi- (Corvin Plaza) és irodakomplexumot (Corvin Offices II) egy épületegyüttesben megvalósító projekt magas színvonalú projektmenedzseri kompetenciát mutat. A projekt méretei (135 000 ezer m2) és technológiai nehézségei (17 m mélységben statikai stabilitás megtartása, utca átjárhatóság fenntartása az elválasztó utca ellenére), valamint a különböző munkakultúrákból érkezett munkacsapatok nagyban nehezítették a munkát. Szulyovszky Gábor az építőipari fejlesztési gyakorlatát jól ötvözte a projektmenedzsment más iparágakban megszokott módszereivel, hozzájárulva ezzel az egyes iparágak projektkultúrájának egymáshoz közelítéséhez.

<< vissza a tartalomjegyzékhez

A 9. Nemzetközi Projektmenedzsment Nap eseményeiről 

 A 18. Körkapcsolás rendezvény is csatlakozott a 9. Nemzetközi Projektmenedzsment Nap alkalmából megrendezésre kerülő programsorozat eseményeihez. A meghirdetett program a Hogyan lehet elsajátítani a projektmenedzsmentet? - Projektmenedzsment kompetenciák fejlesztése témaköreit ölelte fel.

Kiváló előadók különböző oldalról közelítették meg és latolgatták a projektmenedzser képzési, továbbképzési és kompetenciafejlesztő lehetőségeket, különös figyelemmel fordulva a gyakorlati hasznosítás szempontjaira. Az előadók közül többen kiemelték az adottság-szerű készségeket, ugyanakkor mindnyájan egyetértettek a tapasztalat idő és gyakorlat függvényében nyerhető egyenes arányú növekedésével, valamint a projektvezetővé válás három alapvető összetevőjével: a szakmai tudás, személyiségfejlesztés és a teljesítmény dimenziójának létével. E három dimenzió közül az első és a harmadik került részletesebb elemzés alá: a honnan, hogyan, milyen közegben és mennyit vagyunk képsek elsajátítani, mikor a legeredményesebb a tanulás, válhat-e az automatikus folyamattá, miben segít és milyen árnyoldalai vannak a stretch assignmentnek, és hogy hogyan alkalmazzuk a megszerzett ismereteket. Ez utóbbira vonatkozóan a saját tapasztalat, pm életút bemutatása kínált az előadók számára kézenfekvő eszközt, és a hallgatóság szempontjából is érdekes mondanivalót.
Darabos Andrea pm életútba ágyazott példája nem csak az előadó fiatalsága miatt érdemel külön említést. A 6 évvel a diplomaszerzést követően már nem kis tapasztalattal bíró projektvezető prezentációja a gyorsítási folyamatot és a pm-ek képzésében jelentkező hiányterüket is kiemelte.
A projektmenedzser alapképzésről, avagy a nullkilométeres pm-ek képzéséről elsősorban az abban érdekelt előadóktól hallhattunk. A témakör ezen lánsszeme annál több kérdést indukált azonban a 3. kör során. A kerekasztal beszélgetésen többször egymással ellentétes vélemények hangzottak el a pm képzés hasznáról, az oktatás és - talán kissé hiányos, egyoldalú megközelítésben - a képzésben résztvevők minőségét illetően.

Szintén a világnaphoz kapcsolódott a Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Karának Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszéke által a kar hallgatói, oktatói és üzleti partnerei számára szervezett Inspiráció és Innováció elnevezésű nyílt fórum. Az inspirációtól az innovációig vezető úton sikeres vállalkozók, volt hallgatók, oktatók, PhD hallgatók vezették végig a hallgatóságot, a projektmenedzsment módszerek oktatási programjaiban való újszerű alkalmazására, az élenjáró üzleti innovációs megoldásokra, valamint az „EU Horizon" program által kínált fejlesztési lehetőségekre koncentráltan. Mindeközben a nemzetközi program két kiemelt témaköre, a gyermekek és nők a projektmenedzsmentben kérdéskör is hangsúlyos szerepet kapott.


A 18. Körkapcsolás előadói


18. Körkapcsolás - 2. kör (Papp László)

További képek

Az előadások prezentációja már elérhető honlapunkon: http://www.pmsz.hu/pmi/rendezvenyek/korkapcsolas-18-hogyan-lehet-elsajatitani-projektmenedzsmentet-projektmenedzsment-k.
Felhívjuk a résztvevők figyelmét továbbá, hogy a rendezvény értékelőlapja online is elérhető: http://tinyurl.com/18-korkapcsolas. Visszajelzésükre, értékelésükre utólag is feltétlenül számítunk.

<< vissza a tartalomjegyzékhez


Aktuális rendezvények 

Projektmenedzsment Szakmai teadélután - december 

Időpont: 2012. december 5. szerda, 17:00
Helyszín:
 KPMG székház, 1139 Budapest, Váci út 99.
Téma:
Projektportfólió-menedzsment rendszerek  bevezetése

A rendezvényre jelentkezni az alábbi linken lehet:
http://www.pmsz.hu/pmsz/projektmenedzsment-szakmai-teadelutan-jelentkezesi-lap
 
 

 Mikor jön el ez ideje egy PPM (projektportfólió-menedzsment) rendszer bevezetésének? Hogyan lehet megindokolni, és a vezetőségnek „eladni" egy ilyen beruházás szükségességét? Vegyünk vagy fejlesszünk? Milyen képességeket várhatunk ma egy dobozos rendszertől? Mire érdemes odafigyelni a termék kiválasztás során? Milyen kihívások várhatók a bevezetés közben, majd az azt követő hónapokban? Egy jó támogató rendszert vagy jól működő folyamatokat vezessünk be előbb?

Decemberi teadélutánunkon a projektportfólió-menedzsment rendszerek bevezetése körül felmerülő kérdéseket vitatjuk meg egy kerekasztal-beszélgetés keretében. Meghívott vendégeink ez alkalommal olyan vállalatok képviselői, akik PPM bevezetést terveznek, akik már túl vannak a bevezetésen, vagy éppen PPM rendszerek bevezetésével foglalkoznak.

PMI és PMSZ tagoknak a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Mindenkit szeretettel várunk!  

<< vissza a tartalomjegyzékhez

II. PM Akadémia Konferencia 

Id őp ont: 2012. november 15. csütörtök, 9:00-15:00
Helyszín:
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1088. Budapest, Rákóczi u. 5. E030-­as terem
Előadók: Csutorás Zoltán, ügyvezető, projektmenedzsment coach Adapjve Consuljng Kft.; Éliás Péter, projekFanácsadó, IPMA-­D AUDI Akademie Hungaria Kft.; Karas László, kuratóriumi elnök, vezető vizsgabiztos PMMKA; Herczeg Iván, igazgató, vezető vizsgabiztos PM Akadémia; Mogyorós Attila, projektmenedzser, IPMA-­B PMMKA; Vagdalt László, PMO‐vezető, IPMA-­B AUDI Hungaria Motor Kft.

További információk: http://www.pmsz.hu/pmi/rendezvenyek/ii-pm-akademia-konferencia és Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

<< vissza a tartalomjegyzékhez 

Projektmenedzser előadássorozat 17. és 18. előadás - Építéstudományi Egyesület Építéskivitelezési Szakosztály 

Időpont: 2012. november 16. péntek, 14:30
Helyszín:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „K" épület II. em. 11. - 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Téma: Strukturált finanszírozás Magyarországon
Előadók:
Koltai József, cégvezető, projektfinanszírozási szakértő, szakoktató, K&K-Pro Bt.; Dr. Horváth S. Attila, LLM London School of Economics, Horváth és Társai Ügyvédi Társulás
Szervező: Szádeczky-Kardoss Gábor (okl. építészmérnök, projektmenedzser, Építéskivitelezési Szakosztály titkára)

Előzetes jelentkezéseket mobilon (0620-4927018, 0620-2418543) vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen várjuk a terem korlátozott befogadóképessége miatt.

<< vissza a tartalomjegyzékhez

13. Projektmenedzsment Műhely 

Időpont:
2012. november 22. csütörtök, 16:00
Helyszín:
BME HIT Inforparkbeli (1117. Bp. Magyar Tudósok Körútja 2.) I. ép. B. szárny, I. em 110-es tanácsterme
Téma: A coaching szerepe, feladata a projektmenedzsment sikerességében
Szervező: Prónay Gábor

További információk és jelentkezés:  http://www.pmsz.hu/pmi/rendezvenyek/13-projektmenedzsment-muhely és a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

<< vissza a tartalomjegyzékhez 


Visszhang  

Projektmenedzsment Szakmai teadélután - október 

 Az októberi teadélután a megszokott helyen, de nem a hagyományos módon került megrendezésre. A meghívott vendég és a téma extrém módon kapcsolódott a projektmenedzsmenthez. A European Festival Awards szavazásán a kontinens legjobbjának választott Sziget Fesztivál főszervezőjével Gerendai Károllyal beszélgettünk. A rendkívül szimpatikus, közvetlen és baráti hangulatott teremtő üzletember osztatlan tetszést aratott. A résztvevők a Sziget Fesztivál és a házigazda izgalmakban és kockázatválllalásban sem szűkölködő (élet)története kapcsán ismerhették meg egy gignatikus méretű rendezvény pm hátterét, a folyamatos fejlődés, növekvő profizmus, a töretlen siker és a nehézségék összetevőit.

<< vissza a tartalomjegyzékhez

 A MúzeumLiget PM feladatai - PMSZ Építési Tagozata és az MTÉP 7. Eljárások: Infokommunikáció fókuszterülete 

  Jól megtervezettek és kitűnően sikeresek a PMSZ Építési Tagozat és a Magyar Építésügyi Technológiai Platform 7. Eljárások-Infokommunikáció fókuszterületének szakmai estjei. Az októberi rendezvényen Rostás Zoltán mestertanár (BME Építéskivitelezési Tanszék - Múzeumi Negyed projektmenedzsere) A MúzeumLiget PM feladatai címmel tartott rendkívül felkészült és meggyőző előadást. Alapos szakmai igényességgel és kiválló előadói készséggel megtartott prezentációja osztatlan sikerrel járt.

<< vissza a tartalomjegyzékhez

Projektmenedzser előadássorozat 15. és 16. előadás: Építéstudományi Egyesület Építéskivitelezési Szakosztály 

  A 15. és 16. előadásával folytatódott az ÉTE és PMSZ-ÉT Projektmenedzsment előadássorozata. A Corvin Sétány projekt megvalósításának, működtetésének tapasztalatait ismertette Radványi Gábor okleveles építészmérnök, a Futureal Cégcsoport főépítésze. Projektmenedzseri feladatok a burkolástechnikai projekteknél témakörben Spránitz Ferenc okleveles építőmérnök, szerkezetépítő szakmérnök-betontechnológus, az Esztrich és Ipari Padló Egyesület elnöke tartott előadást. Elhivatottan és alapos tárgyi tudást bemutatva juttatta kifejezésre, hogy naprakész műszaki-tudományos és technikai ismeretek alapján lehet megbízható és jó minőségű esztrich padlót előállítani.

<< vissza a tartalomjegyzékhez

A projektfinanszírozás kérdései: PMSZ Építési Tagozata és az MTÉP 7. Eljárások Infokommunikáció fókuszterülete  

 A PMSZ Építési Tagozata és a MÉTP 7. Eljárások-Infokommunikáció fókuszterülete novemberi rendezvényén a Projektfinanszírozás Kérdéseiről tartott előadást dr. Kálmán Tamás. A GEA Heat Exchangers - GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt. Energetikai Divízió - Projektmenedzsere az ötlettől a megvalósulásig tárta fel a projektfinanszírozás kérdéseit és kockázatait. Tapasztalatait az erőművekre asszociálva osztotta meg a jelenlevőkkel. A számos hozzászólásból kialakult szakmai vitát Ulicsák Béla, a PMSZ-Építési Tagozatának titkára vezette le.

<< vissza a tartalomjegyzékhez


Projektmenedzsment világ 

PDU pontok regisztrálása a Körkapcsolásért 

 A PMP minősítéssel rendelkezők számára hasznos információ, hogy a 2012. november 8-án lezajlott legutóbbi Körkapcsolás rendezvényen 4 PDU volt szerezhető. A pontokat a tényleges részvétel alapján online mindenki maga regisztrálhatja az alábbi módon.

1. A www.pmi.org honlapon az egyéni bejelentkezés után válasszuk a „Certification" menüpontot a horizontális menüből, ezen belül a „Maintain your certification: earn and report PDUs" lehetőséget. Ezt követően klikkeljünk rá a „Riport PDUs" gombra.

2. Ekkor megjelenik a „Continuing Certification Requirements System" feliratú oldal, ahol a PDU pontok jelentése elvégezhető. Válasszuk itt a bal oldali menüpontban a „Report professional development units (PDUs)" lehetőséget.

3. Ezt követően válasszuk ki a „Select PDU Category" sorban a következőt: „Cat A: Registered Educational Provider/PMI component", majd az alatta megjelenő sorban a „Find an Activity (course or event)" lehetőséget és kattintsunk a „Next" gombra.

4. Írjuk be a „Provider number" mezőbe: C284. (Ez a PMI Budapest, Magyar Tagozat azonosítója.) Kattintsunk a „Search" gombra: a megjelenő listából válasszuk ki az adott Körkapcsolás kódszámát, jelen esetben: PMIHU018 (Korkapcsolas 18 - Development of project management competencies).

5. Válaszoljuk meg a következő oldalakon megjelenő kérdéseket. A megjelenő maximális PDU számnál több nem adható meg. Mindenki annyit írjon, ahány órát a szakmai programon ténylegesen ott volt, az időt szünetek nélkül kell számolni (1 óra = 1 PDU, negyedóra és ennek többszörösei megengedettek). Az utolsó oldalon nyilatkozunk, hogy az adatok pontosak.

6. Ezt követően a PMI jóváhagyja a PDU regisztrációt (ez kis időt igénybe vehet). Ezt követően ez az adat szerepelni fog a pontszám-összesítőnkben, amelyet ugyancsak „Continuing Certification Requirements System" feliratú oldalon tekinthetünk meg.

Hasonló módon regisztrálhatók a korábbi Körkapcsolás rendezvényeken való részvételért járó pontok is. A regisztrálás a három éves megújítási ciklus alatt bármikor (visszamenőlegesen is) megtörténhet.

A PMP és más minősítésekkel, valamint a PDU pontokkal kapcsolatos részletes ismertetők a www.pmi.org honlapról tölthetők le. Rövidebb magyar nyelvű összefoglaló olvasható a www.pmi.hu honlapon. Kérdés esetén további információ kapható: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Az alábbi, a www.pmi.org honlapján megtalálható statisztika azt mutatja, hányan regisztráltak eddig PDU pontot (claims), és milyennek találták az utóbbi négy év egyes Körkapcsolás rendezvényeit (rate).

Number Name Claims Raiting
  PMIHU010  Körkapcsolás 10 - GIGA PROJEKTEK  12  4.50
  PMIHU011  Körkapcsolás 11 - PROJEKTSZPONZORALAS  14  4.43
  PMIHU012  Körkapcsolás 12 - Agilis vagy klasszikus
 projektmenedzsment?
 21  4.52
  PMIHU013  Körkapcsolás 13 - KOCKAZAT MENEDZSMENT  16  4.50
  PMIHU014  Körkapcsolás 14 - EU founded projects  20  4.15
  PMIHU015  Körkapcsolás 15 - Project portfolio management  28  4.46
  PMIHU016  Körkapcsolás 16 - Project Management
and Social Media / Web 2.0
 26  4.62
  PMIHU017  Körkapcsolás 17 - Motiváció és kreativitás
a projektmenedzsmentben
 34  4.53

<< vissza a tartalomjegyzékhez

III. HuGBC konferencia - Környezettudatos minősítő rendszerek alkalmazása 

 A környezetvédelmi felelősségvállalás egyre nagyobb fontosságot élvez az építészeti tervezésben a kivitelezési megoldásokban és a termékfejlesztésekben egyaránt. Környezettudatos politikájának megfelelően a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete, a HuGBC, soron következő rendezvényén a kivitelezői szakma számára tart képzést a zöld minősítő rendszerekről.

A HuGBC adatbázisa szerint Budapesten 22 ingatlannak van zöld minősítése (BREEAM/LEED, DGNB) és további 15 zöld ingatlan áll fejlesztés, illetve minősítés alatt. A szakmai tendenciák és az ingatlanpiaci mutatók egyértelműen tükrözik, hogy a minősített épületeké a jövő. Felkészült kivitelezők és projektmenedzserek 8-14 minősítési pontot tudnak szerezni a különböző akkreditációs rendszerekben a kivitelezési fázisban. A rendezvény keretében tervezők, beruházók, kivitelezők, projektmenedzserek és anyaggyártók együttesen mutatják be a minősítések fő szempontjait, folyamatait és egyes szakmák szerepét a zöld minősítések kapcsán.

Téma:rnyezettudatos minősítő rendszerek alkalmazása (Kivitelezők és projektmenedzserek hozzáadott értéke az épületek zöld minősítéséhez)
Időpont: 2012. november 23. péntek, 9:40-16:20
Helyszín: Kinnarps House, 1133 Budapest, Váci út 92.
Szervező
: HuGBC Magyar Környezettudatos Építés Egyesület
Célcsoport: kivitelezők, projektmenedzserek, ingatlan szakemberek
Részvételi díj: 29.200 Ft (az ár tartalmazza az Áfát és a vendéglátást), melyből a Magyar Projektmenedzsment Szövetség tagjai 20% kedvezményt kapnak.

Részletes program és regisztráció: http://www.zoldirodapiac.hu/hugbc

<< vissza a tartalomjegyzékhez

Akciótanulást bemutató program 

A június 20-i Projektmenedzsment Szakmai teadélután vendége Fodor Andrea business és projekt coach volt. A résztvevők a helyszínen egy Akciótanulást bemutató programra is jelentkezhettek.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel újabb ingyenes alkalmat biztosítunk 8 szerencsés tagunk részére, akiket a jelentkezők közül sorsolunk ki.

Az Akciótanulás időpontja és helyszíne:
november 21. 17 óra, 1062 Budapest, Andrássy út 126., Bécs tárgyaló.

Jelentkezéseiket november 15-ig áll módunkban elfogadni. A kisorsolt résztvevőket email-ben értesítjük.

Az Akciótanulás problémamegoldást, tapasztalatcserét, tanulást és fejlődést ígér egyszerre, az „on-the-job" tudástranszfer struktúrált formája. Olyan projektvezetőknek és tanácsadóknak kidolgozott csoportos fejlesztő módszer, amely valós projektek valós elakadását oldja meg a különböző szintű tapasztalatok, nézőpontok, tudás megosztásával, ezáltal biztosítva a fejlődést és az együttműködés növekedését. Az akciótanulás minimum 6, maximum 8 fős csoportokban történik.

Jelentkezni az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen vagy a +36 30 723-1788-as telefonszámon lehet.

<< vissza a tartalomjegyzékhez

IPMA vizsgafordulók 

A kompetencia alapú, projektszakemberek karrier ösvényét kikövező, négyszintű IPMA minősítésekre és a már meglévő minősítések megújítására várjuk az érdeklődők jelentkezését.

2012. decemberi vizsgaforduló
69. vizsgaforduló: 2012.11.30.
szintek: IPMA D,C,B és A, továbbá megújítások

További információk és jelentkezés: http://hu.certmgt.com/certmgt/

<< vissza a tartalomjegyzékhez

Óbuda-Újlak ZRt.-nél tartandó kihelyezett kötelező továbbképzés 

Az építési területen szakmagyakorlók (tervező, szakértő, beruházáslebonyolító, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr) számára előírt kötelező képzés keretében MMK és MÉK által elfogadott képzésre kerül sor november 16-án (13-18 óra) és 17-én (9:30-14 óra).

A képzés a Pollack Mihály Műszaki Kar és a Magyar Projektmenedzsment Szövetség együttműködésével jött létre. Annak szakmai modulja kifejezetten a projektmenedzsment ismeretekre koncentrál.

A részvétel regisztrációhoz kötött!
A részvételi díjból a Magyar Projektmenedzsment Szövetség tagjai 20% kedvezményt kapnak. A szakmai modul díja számukra 10.000 Ft.

További információ: http://www.pmsz.hu/pmsz/rendezvenyek/obuda-ujlak-zrt-nel-tartando-kihelyezett-kotelezo-tovabbkepzes;Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.';document.getElementById('cloake4f332ff84426731a486d508bd90c865').innerHTML += ''+addy_texte4f332ff84426731a486d508bd90c865+'<\/a>'; .

<< vissza a tartalomjegyzékhez


Aktuális képzési programok  

Aktuális képzéseinkről bővebben:

http://www.pmi.hu/pmsz/kepzesek

http://www.pmsz.hu/pmsz/kepzesek

<< vissza a tartalomjegyzékhez


Szponzorok 

<< vissza a tartalomjegyzékhez


Képzési programok megjelentetésének feltételei 

Hírlevelünkben a PMSZ és PMI tagozat elnökségei 2005. január 12-i döntésének megfelelően minden projektmenedzsment témájú képzési programról hírt adunk, amely megfelel a következő feltételeknek:

  • a képzésnek konkrét, meghirdetett időpontja van,
  • a képzésre a rendező szervezet a PMSZ és a PMI tagozat tagsága számára legalább 10%-os díjkedvezményt nyújt,
  • a képzést rendező szervezet megküldi a képzés adatait a hírlevél lapzártájáig (az elnökségi ülést követő héten hétfő délutánig) a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

Szerkesztési és terjedelmi okokból egy képző szervezettől legfeljebb 3 aktuális képzési program adatait jelenítjük meg a hírlevélben.
Ezúton felhívjuk tisztelt tagtársaink, tagszervezeteink figyelmét, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, és várjuk a feltételeknek megfelelő képzési programok adatait.

PMSZ/PMI kapcsolattartás
A szervezeti tagsággal kapcsolatos bármilyen kérdéssel kérjük, keresse Ódorné Kovács Ildikó titkárságvezetőt az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 06 30 723 1788
E-mail : Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Projektmenedzsment Hírlevelet havi rendszerességgel kiadó szervezetek:

  • Magyar Projektmenedzsment Szövetség - www.pmsz.hu 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/B
  • PMI Budapest, Magyar Tagozat - www.pmi.hu 1117 Budapest, Neumann János u. 1.

<< vissza a tartalomjegyzékhez


A Projektmenedzsment Hírlevél szerkesztőbizottsága 
Felelős szerkesztő: Vereczkei Brigitta, PMP
Szerkesztőbizottság: Kővári Zoltán, Rusz Ágnes
A Visszhang tartalmáért köszönet illeti: Csényi Sándort

A hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, kérdéseit és kéréseit a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldheti el.

Belépés tagoknak

Legyen tájékozott!

captcha 

PMI 500 Club

500 Club Budapest

Registered Education Providers

 

szinergia-logo

Partnerek

momart

ujpmszlogo

HOA

   hte670

 

njszt

KPMG Blue logo web

 

Szponzorok

   itshlogo
logo turkiz

unnamed

nea 1


dxc logo

CELEBRATING 50 YEARS OF COMMITMENT T0 PROJECT MANAGEMENT

PMI logo50th RGB wTagCelebrating PUR onWhite

Kövessen minket!

facebook   linkedin   twitter

Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelem adója 1%-át a PMI Budapest-nek!

PM Tudástár