leadervsmanagerBármelyik projektmenedzser egyetértene azzal, hogy a vezetői készségek fontos részei a sikernek. Ugyanezt mondanák a projektmenedzserek felettesei és a projektmenedzserek által vezetett team-ek is. A PMI is ebben hisz, ezt bizonyítja, hogy a vezetői készség az egyike a Tehetség Háromszög (Talent Triangle) területeinek. Ezzel most sem fogunk vitatkozni, de felmerül egy kérdés. Mit jelent a vezetői készség a projektmenedzsment kontextusában? Szerző: Andy Jordan

Nem könnyű kérdés – jó példa láttán egyértelmű, de nehezen fogalmazható meg jól. Ez általában is igaz a vezetői készségekre, de a projektmenedzsment kontextusában nézve még komplexebb a kérdés. Ugyanolyan vezetői készségekre van szüksége a projektmenedzsereknek mint a többi vezetőnek, vagy különbözőkre? Mi tesz valakit inkább vezetővé, mint menedzserré? Számít, ha az elnevezés projektmenedzser és nem projektvezető? Milyen vezetői készségeket értékelnek a team-ek? Milyeneket az ügyfelek?

Nem biztos, hogy megfelelő válaszokat tud adni ez az írás a fenti kérdésekre, de megpróbáljuk feltérképezni a vezetőséget projektmenedzser perspektívából és körbejárjuk, mitől tűnik ki valaki a tömegből projektmenedzserként.

Menedzsment vs. vezetőség

Nem tervezünk túl sok időt szentelni a szerep menedzsment részének, hiszen fókuszunkban a vezetés áll, mégis szükséges szót ejteni róla. A menedzsment készségek azok, melyek lehetővé teszik valaki számára, hogy projektet menedzseljen; a vezetői készségek azok, amelyek megkülönböztetik az egyik projektmenedzsert a másiktól. A vezetés, ami kulcsfontosságú ebben a megkülönböztetésben. Ez az, ami motiválja a megfelelő munkakörnyezet kialakítását, elkötelezi a team tagjait és bizalmat teremt az ügyfélkapcsolatokban – egy jó kiindulópont a vezetői szerep leírásához.

Mitől lesz valaki jó vezető?          

Feledkezzünk el egy pillanatra a projektekről és nézzük meg, hogy általában mitől lesz valaki jó vezető. A jó vezetést a vezetendő emberek szempontjából kell mérni. Ha a team hisz és bízik a vezetőben, az egy jele a jó vezetésnek. Ha a team el is köteleződik a vezető mellett és kifejezik egyet nem értésüket, beleszólnak dolgokba, amelyek érintik őket, az még jobb jel.

Jó vezetőnek lenni, főleg a mai munkakörnyezetekben, sokszor a megteremtett munkakörnyezetről szól. A vezetőknek képesnek kell lenniük egyének egy csoportjából egy összetartó csapatot kovácsolni. A csapatnak elkötelezettnek kell éreznie magát, motiváltnak, a munkára ösztönzöttnek és megérteni, hogy munkájuk hogyan járul hozzá a teljes szervezet sikeréhez.

A jó vezetők olyan munkakörnyezetet hoznak létre és tartanak fent, mely egyszerre fókuszál az egyénekre és a teljes team-re. A szervezeti pozíciókat és szinteket irrelevánssá teszik azzal, hogy mindenki nélkülözhetetlen a team nélkülözhetetlen tagjának érzi magát és értékesen tud a készülő munkához hozzájárulni.

A jó vezetők által vezetett team-ek tagjai bíznak egymásban és a vezetőben is, és megtehetik, hogy ahelyett, hogy egyéb gondok miatt aggódnának teljesen a munka kihívásaira koncentrálnak. Félelem nélkül szembe tudnak szállni a vezetővel, mikor szükséges és ugyanennyire nem veszik személyesen, ha végül véleményüket nem veszik figyelembe. Röviden: a jó vezetők olyan, biztonságos munkakörnyezetet hoznak létre, ahol mindenki együtt dolgozik és senki nem veszi személyesen a dolgokat.

A jó vezető a projekt kontextusában

A jó vezetéshez szükséges elemek ugyanúgy szükségesek ahhoz, hogy egy projektmenedzser jó vezető legyen, de sok különbség van, amire oda kell figyelni. A projektmenedzserek sokszor nem rendelkeznek olyan formális hatalommal, mint más vezetők a szervezetnél. A projektmenedzser lehet, hogy nincs szenior pozícióban a formális team-ekben és valószínűleg nincs is közvetlen menedzseri kapcsolatban a team-ek tagjaival. A team-ek tagjai nem jelentenek a projektmenedzsernek, tehát nem tartoznak alá a formális szervezeti hierarchiában.

Ez tulajdonképpen pozitív a projektmenedzserek számára, bár tény, hogy megnehezítheti, hogy elfogadják vezetőként. Mivel nélkülözik a formális hatalmat, a projektmenedzsernek vezetői pozícióban a pozitív munkakörnyezet létrehozására és a team tagjainak egymás és a munka iránti elköteleződésére kell koncentrálnia. Bátorítania kell az egyéneket, hogy járuljanak hozzá a team munkájához, de ezt nem tudja a pozíciója által biztosított hatalommal kikényszeríteni.

Ez szinte minden esetben sokkal erősebb kapcsolatokhoz vezet a team-en belül, mivel a felállás következtében mindenki aktívan hozzájárul a közös munkához; de előfordulhat, hogy ez hosszabb idő alatt következik be, mivel mindenkinek egyesével kell elköteleződnie a munka mellett. A jó projektmenedzserek képesek ezt a munkakörnyezetet gyorsan létrehozni és elérni, hogy a team tagjai elköteleződjenek és elköteleződve is maradjanak.

A második kihívás a vezető projektmenedzsereknek, hogy a team, amivel dolgoznak, mindig ideiglenes. Ez számos különbséget eredményez az operatív team-ekhez képest. Az operatív környezetben általában a team-en belül mindig található egy stabil mag. Az operatív team-ek számára szokatlan, hogy a csapattagokkal és a vezetővel való kapcsolatukon kell dolgozniuk. Még abban az esetben is, ha vezetőváltás történik, vannak olyan erős, szakmai kapcsolatok a team-en belül, melyek összetartják azt, amíg az új vezető beilleszkedik.

Az ideiglenes team-ek általában rövidebb időkereteket is jelentenek. A projektmenedzsereknek nagyon hitelesen kell vezetői pozíciójukat megalapozni, gyorsan elnyerni a támogatottságot, hiszen a feladat elvégzésére rendelkezésre álló idő kevesebb a szokásosnál.

A vezetői stílus, melyre a projektmenedzsereknek szükségük van

Mik azok a vezetői tulajdonságok, melyeket a projektmenedzsereknek a fentebb vázolt szituációban ki kell fejleszteniük? Elsőként vannak azok az alapvető tulajdonságot, melyekkel minden vezetőnek rendelkeznie kell – kommunikáció, a különböző személyiségtípusok megértése és elfogadása, a team tagjaiban való bizalom és motiválásuk, stb. Ezeknek a meglététől még nem lesz valaki kiemelkedő vezető, ezek inkább alapkövetelmények. A sikeres vezető projektmenedzserek ezeket még a következőkkel is kiegészítik:

  • A nyugodt kontroll azonnali és folyamatos közvetítése: az első találkozástól éreznie kell a team-nek, hogy a vezető figyel szükségleteikre, előre viszi a munkát és menedzseli a projekt munkakörülményeit. A team-nek ezt a projekt során végig éreznie kell.
  • Kompetenciát és bizalmat kell mutatni: az emberi természetből fakadóan a legtöbben azonnal megbíznak a vezetőben – mindaddig, amíg a vezető meg nem cáfolja, hogy érdemes rá. A projektmenedzsernek meg kell mutatnia a team-nek, hogy tudja, mit csinál, érti, hogy minek kell történnie a munkafolyamatokban és hisz benne, hogy a team képes megtenni, amit kell. Ha a projektmenedzser nem hisz ebben, akkor a team is elveszíti képességét a munka elvégzésére.
  • Gyakorolni kell a bizalmat, a tiszteletet és a hitet: a team tagok számára az elsődleges szempont, hogy optimális környezetben végezhessék munkájukat. Az a projektmenedzser, aki szavaival és tetteivel bizonyítja, hogy értékeli a team-et, mellyel dolgozik és bízik benne, hogy a team tagjai el tudják végezni a munkát, jó úton halad afelé, hogy sikeres vezető legyen.
  • Az ügyfelek számára megbízható partnernek kell tűnni: a vezetőség nem csak a team-ről szól. Sikeres vezetőként a projektmenedzsernek partnerként kell fellépnie a szponzorokkal, a erőforrások birtokosaival, a vásárlókkal, a team tagjaival, a PMO-val és minden ügyféllel szemben. A vezetőség nem egy olyan szerep, amit csak bizonyos csoportokkal szemben lehet érvényesíteni, hanem minden területre alkalmazni kell.

Konklúzió

Vitatható, hogy a vezetői készségek a legfontosabbak-e a Tehetség Háromszögében, de az biztos, hogy ebben a területben rejlik a legnagyobb potenciál a projektek bukásának vagy sikerének elősegítésére. Az is biztos, hogy a legnehezebben irányítható terület. Nézzük csak meg a fenti felsorolást arról, hogy mi tesz egy projektmenedzsert jó vezetővé. Ezt nem lehet egy tanfolyamon megtanulni, ez a személyiséggel van szoros összefüggésben. A képzés persze segíthet fejleszteni ezeket a képességeket és segíthet megfelelő alkalmazásukban is, de egy alapvető alkalmasságnak mindenképpen kell lenni magában a projektmenedzserben a szerepre.

Ez az oka annak, hogy nem mindenki való projektmenedzsernek, és nem minden projektmenedzser fog eljutni ugyanarra a szintre. Ez az oka annak is, hogy nem minden vezető, aki amúgy hatékonyan dolgozik, képes ugyanazt a teljesítményt nyújtani egy projektkörnyezetben; vannak különbségek, amiket meg kell érteni és figyelembe kell venni. Mindemellett vannak jó hírek is a vezető projektmenedzserek számára. A tapasztalat azt mutatja, hogy a projekt team-ek, a szponzorok és mindenféle ügyfelek tisztában vannak vele, hogy a projektek környezete általában távol áll a tökéletességtől és a vezetési technikát sok esetben menet közben kell a szituációhoz igazítani. Az a vezető, aki ezekre az igazításokra szándékot és képességet mutat, nagy eséllyel sikeres út előtt áll.

A projektkörnyezetben sokkal fontosabb az elhivatottság a jó vezetővé válásra, mint a kiválóság elsajátítása. Ez az a területe a Tehetség Háromszögének, melynek fejlesztésére a sikeres projektmenedzserek fordítani fogják energiáikat.

Belépés tagoknak

Legyen tájékozott!

captcha 

PMI 500 Club

500 Club Budapest

Registered Education Providers

 

szinergia-logo

Partnerek

momart

ujpmszlogo

HOA

   hte670

 

njszt

KPMG Blue logo web

 

Szponzorok

   itshlogo
logo turkiz

unnamed

nea 1


dxc logo

CELEBRATING 50 YEARS OF COMMITMENT T0 PROJECT MANAGEMENT

PMI logo50th RGB wTagCelebrating PUR onWhite

Kövessen minket!

facebook   linkedin   twitter

Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelem adója 1%-át a PMI Budapest-nek!

PM Tudástár